Документ 3793-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.08.2001, підстава - 2627-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2627-III ( 2627-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.214 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про авторське право і суміжні права"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст. 65 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ) з дня опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 )
застосовуються чинні акти законодавства України, якщо вони не
суперечать цьому Закону.
3. Закон України "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ) застосовується до правовідносин, які виникли після
введення його в дію. Для правовідносин, які виникли до опублікування Закону, цей
Закон застосовується до тих прав і обов'язків, які виникнуть після
введення його в дію.
4. Встановити, що на твори, які раніше не охоронялися
авторським правом, та на об'єкти суміжних прав чинність цього
Закону поширюється у разі, якщо вони випущені в світ, виготовлені
та розповсюджені після опублікування цього Закону.
5. Установити, що передбачений статтею 24 Закону України "Про
авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) термін охорони прав
авторів застосовується до творів, на які термін дії авторського
права до опублікування цього Закону не закінчився.
6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
опублікування Закону "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ): привести у відповідність з цим Законом постанови і
розпорядження Уряду України, що стосуються авторського права і
суміжних прав; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами і відомствами України їх нормативних актів, у тому
числі інструкцій, які суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3793-XIIвгору