Про Державний бюджет України на 2003 рік
Закон України; Бюджет від 26.12.2002380-IV
Документ 380-IV, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 17.03.2004, підстава - v007p710-04


                    Додаток N 5 
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2003 рік

тис. грн. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Субвенція з державного бюджету | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Субвенція загального фонду на: | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Додаткова |виплату |надання |надання |надання пільг вете- |погашен-|ліквіда- |надання пільг |будівництво та | |дотація з |допомоги |пільг ве- |пільг ве-|ранам війни і праці,|ня ос- |цію нас- |громадянам, які|придбання житла | |державного|сім'ям з |теранам |теранам |військової служби, |новної |лідків |постраждали |військовослуж- | |бюджету на|дітьми, |війни і |війни і |органів внутрішніх |суми |стихійно-|внаслідок Чор- |бовцям, учасни- | |зменшення |малозабез-|праці, ве-|праці, |справ з послуг зв'я-|боргу за|го лиха у|нобильської ка-|кам бойових дій | |фактичних |печеним |теранам |ветеранам|зку та інших перед- |кредита-|Закарпат-|тастрофи на |в Афганістані Код бюджету| Назва місцевого |диспропор-|сім'ям та |військової|військо- |бачених чинним зако-|ми, на- |ській та |оплату електро-|та воєнних | бюджету |цій між |інвалідам |служби, |вої служ-|нодавством послуг |даними у|Івано- |енергії, при- |конфліктів у | адміністративно- |місцевими |з дитинст-|ветеранам |би, вете-|(крім пільг на одер-|1999 ро-|Франків- |родного газу, |зарубіжних кра- | територіальної |бюджетами |ва і |органів |ранам ор-|жання ліків, зубо- |ці від- |ській |послуг тепло-, |їнах, членам | одиниці |через |дітям- |внутрішніх|ганів |протезування, оплату|критим |областях |водопостачання |сімей військо- | |нерівно- |інвалідам |справ, ре-|внутріш- |електроенергії, при-|акціоне-| |і водовідведен-|вослужбовців, | |мірність | |абілітова-|ніх справ|родного і скраплено-|рним то-| |ня, квартирної |які загинули | |мережі | |ним грома-|та субси-|го газу, твердого та|варист- | |плати, транс- |під час вико- | |бюджетних | |дянам, які|дій насе-|рідкого пічного по- |вом | |портних послуг,|нання ними | |установ | |стали ін- |ленню на |бутового палива, |"Держав-| |послуг зв'язку |службових | | | |валідами |придбання|послуг тепло-, водо-|ний | |та на придбання|обов'язків, а | | | |внаслідок |твердого |постачання і водо- |ощадний | |твердого і рід-|також військо- | | | |репресій |та рідко-|відведення, квартир-|банк | |кого побутового|вослужбовцям, | | | |або є пен-|го пічно-|ної плати, вивезення|України"| |палива особам, |звільненим у | | | |сіонерами,|го побу- |побутового сміття та|Закарпа-| |які проживають |запас або | | | |та субси- |тового |рідких нечистот) та |тській | |у будинках, що |відставку за | | | |дій насе- |палива і |компенсацію за піль-|обласній| |не мають цент- |станом здо- | | | |ленню на |скрапле- |говий проїзд окремих|держав- | |рального опа- |ров'я, віком, | | | |оплату |ного газу|категорій громадян |ній ад- | |лення |вислугою | | | |електро- | | |мініс- | | |років та у | | | |енергії, | |--------------------|трації | | |зв'язку із ско- | | | |природного| | | в т. ч. |на лік- | | |роченням шта- | | | |газу, пос-| | | пільг на|відацію | | |тів, які | | | |луг теп- | | Всього | послуги |наслід- | | |перебувають | | | |ло-, водо-| | | зв'язку |ків сти-| | |на квартирному | | | |постачання| | | |хійного | | |обліку за міс- | | | |і водовід-| | | |лиха | | |цем проживання | | | |ведення, | | | | | | | | | | |квартирної| | | | | | | | | | |плати, ви-| | | | | | | | | | |везення | | | | | | | | | | |побутового| | | | | | | | | | |сміття та | | | | | | | | | | |рідких не-| | | | | | | | | | |чистот | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 6737,4 49739,8 35965,0 17780,6 17912,1 3254,0 1282 8765,6 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 5497,1 92604,1 62231,6 51642,3 19675,8 3513,4 2765,2 5435 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 3464,5 69505,1 43149,3 5271,3 9615 2030,6 2725,4 2631,7 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 10561,0 69034,1 192837,6 8292,6 36414,6 7557,2 5196,1 7149,1 Дніпропетровської
області
05100000000 Обласний бюджет 13705,5 109142,1 183652,4 14616,4 45541,1 7403,2 5160,2 5482,2 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 4431,7 59297,4 53183,4 18916 15018 2645,2 11673,6 6317,9 Житомирської
області
07100000000 Обласний бюджет 4117,4 65002,8 26864,1 3773,1 6306,6 722,8 15000 10000 709,6 2405,1 Закарпатської
області
08100000000 Обласний бюджет 5803,8 51561,6 67506,9 19081,4 20091,9 4596,0 1868 2995,3 Запорізької
області
09100000000 Обласний бюджет 4585,8 93166,1 65485,0 3369,9 8932,4 1137,6 5000 1023,9 2472,8 Івано-Франківської
області
10100000000 Обласний бюджет 5466,2 27810,9 110279,1 9776,1 17580,1 2847 34927,8 7095,5 Київської області
11100000000 Обласний бюджет 3488,1 41323,0 45683,8 20769,6 11576,3 2138,8 2241,2 2389,3 Кіровоградської
області
12100000000 Обласний бюджет 7110,8 35769,2 99368,7 5491,6 25493,1 4296 2881,1 1638,5 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 8043,7 156661,5 162090,1 3954,1 19417,1 3445,8 1805,8 7457,6 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 3968,9 43156,2 38088,4 10255,9 11724 2424,2 1162,7 4306,4 Миколаївської
області
15100000000 Обласний бюджет 7400,6 60917,7 63931,9 18379,5 20373,1 3679,6 1782,8 11587,7 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 4996,5 38842,5 109816,5 11295,1 17844,2 3087,8 4517,8 6072,5 Полтавської
області
17100000000 Обласний бюджет 3777,4 96436,2 55226 4689,4 9252,4 1488,2 6444 2409,8 Рівненської
області
18100000000 Обласний бюджет 3893,2 44445,1 76637 22566 14374,7 2196,2 2440,6 3399,8 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 3533,3 79187,1 59710 9039,8 9195,8 1432,4 1372,2 1594,4 Тернопільської
області
20100000000 Обласний бюджет 8194,8 69725,8 209112,7 22052,5 29609,4 6867 4369,5 10884,1 Харківської
області
21100000000 Обласний бюджет 3659,7 22735,7 26542 11887,7 10310,2 1838,2 962,1 2043,1 Херсонської
області
22100000000 Обласний бюджет 4494,6 57266,0 64785,1 15009,2 15984,7 2566 1606,9 5438,1 Хмельницької
області
23100000000 Обласний бюджет 4372,9 55103,5 66505,6 16961,5 15172,1 2525 4779,6 3407,7 Черкаської
області
24100000000 Обласний бюджет 2865,9 45816,8 21623 7646,3 5946,4 838,6 956,4 2263,4 Чернівецької
області
25100000000 Обласний бюджет 3823,0 49217,8 64004,8 18904,0 16066,0 2663,0 5194,5 4386,6 Чернігівської
області
26000000000 Міський бюджет 33156,1 153651,3 370,6 67089,8 10901,8 18746 18310,3 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 7993,6 12584,2 831,9 4649,8 1612,2 232 3514,6 міста Севастополя
13201000000 Міський бюджет
міста Львова
15201000000 Міський бюджет
міста Одеси
18202000000 Міський бюджет
міста Глухова
22202000000 Міський бюджет
міста Кам'янець-
Подільський
19306000000 Збаразький
районний бюджет
25301000000 Бахмацький
районний бюджет
08204000000 Міський бюджет
міста Мелітополя
20201000000 Міський бюджет
міста Харкова
ВСЬОГО 137993,8 1624617,8 2170515,5 352624,4 501166,7 89707,8 15000 15000 128827 141854,1

тис. грн. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Субвенція з державного бюджету | | |-------------------------------------------------------------------------| Код бюджету| Назва місцевого бюджету | |Субвен-|Розрахунковий | адміністративно- | Субвенція загального фонду на: |ція |обсяг доходів | територіальної | |спеці- |загального | одиниці |-----------------------------------------------------------------|ального|фонду | |компен- |збере- |розвиток |розвиток|програму|інвес- |вико- |фонду |Державного | |сацію |ження |Націо- |Держав- |збере- |тиційні |нання |на лік-|бюджету | |втрат |істо- |нального |ного |ження |проекти,|інвес- |відацію|України, | |доходів |ричної |історико-|істо- |пам'яток|спря- |тиційних|наслід-|за рахунок | |міському |забудови|архітек- |рико-ар-|Держав- |мовані |проектів|ків |яких здійсню- | |бюджету |у цен- |турного |хеоло- |ного |на роз- | |аварії |ється перера- | |м. Сева- |тральній|заповід- |гічного |істо- |виток | |на |хування | |стополя |частині |ника |заповід-|рико- |соціаль-| |очисних|дотації | |внаслідок |міст |"Кам'я- |ника |культур-|ної | |спору- |вирівнювання | |розміщення| |нець" |"Кам'яна|ного |інфра- | |дах | | |на його | | |Могила" |заповід-|структу-| |м. Хар-| | |території | | | |ника |ри Авто-| |кова | | |Чорно- | | | |"Геть- |номної | | | | |морського | | | |манська |Респуб- | | | | |флоту | | | |столиця"|ліки | | | | |Російської| | | | |Крим | | | | |Федерації | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 15000,0 9440,0 693456,0
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 8234,0 520178,8
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 4928,9 416282,0
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської 16546,6 2137234,1 області
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 22506,3 2448705,1
06100000000 Обласний бюджет Житомирської
області 6456,0 309288,0
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської 5844,9 347938,6 області
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 8952,5 1332268,3
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської 6549,4 331091,5 області
10100000000 Обласний бюджет Київської області 8493,4 1463839,5
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської 5245,4 190491,1 області
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 11832,4 653549,5
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 12202,8 1458159,7
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської 5876,0 597927,5 області
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 11468,1 2217547,5
16100000000 Обласний бюджет Полтавської 7575,5 1265019,7 області
17100000000 Обласний бюджет Рівненської 5451,7 411056,5 області
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 6040,1 821024,4
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської 5307,2 226264,0 області
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 13525,4 2495939,3
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 5454,5 213474,2
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької 6649,3 419414,5 області
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 6514,5 421046,5
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької 4288,1 201932,1 області
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської 5744,0 852026,4 області
26000000000 Міський бюджет міста Києва 12117,3 11228862,7
27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 32000 1755,7 143436,0
13201000000 Міський бюджет міста Львова 5600
15201000000 Міський бюджет міста Одеси 3000
18202000000 Міський бюджет міста Глухова 2000
22202000000 Міський бюджет міста 2000 Кам'янець-Подільський
19306000000 Збаразький районний бюджет 2000
25301000000 Бахмацький районний бюджет 2000
08204000000 Міський бюджет міста Мелітополя 1000
20201000000 Міський бюджет міста Харкова 26250
ВСЬОГО 32000 12600 2000 1000 2000 15000 225000 26250 33817453,5
( Додаток 5 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-IV ( 1069-15 ) від
09.07.2003 )

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
Розподіл витрат у 2003 році, які здійснюються
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, на
створення нових робочих місць працівникам вугільної
промисловості, які вивільняються у зв'язку
із закриттям шахт

тис. грн. ------------------------------------------------------------------ |Обсяг коштів на створення Назва |нових робочих місць адміністративно-територіальної |працівникам вугільної одиниці |промисловості, які |вивільняються у зв'язку |із закриттям шахт ------------------------------------------------------------------ Волинська область 3430,7
Донецька область 51328,2
Житомирська область 635,8
Кіровоградська область 5335,9
Луганська область 38115,3
Львівська область 2414,1
Черкаська область 5462,8
Чернігівська область 635,7
ВСЬОГО 107358,5вгору