Про Державний бюджет України на 2003 рік
Закон України; Бюджет від 26.12.2002380-IV
Документ 380-IV, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 17.03.2004, підстава - v007p710-04


     Загальнодержавні та  місцеві  податки  і  збори  (обов'язкові 
платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових
декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні
до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному
законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним)
періодом - календарний місяць.
Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються
податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
Стаття 58. Установити, що кошти, одержані від приватизації
державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією
та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету
у повному обсязі.
Стаття 59. Установити, що керівники бюджетних установ
(військових формувань) утримують чисельність працівників
(військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну
плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші
види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах
фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для
бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі
категорії працівників (військовослужбовців) бюджетних установ
(військових формувань), здійснюються за рахунок і в межах
бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ
(військових формувань). До таких витрат належать: забезпечення
форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням;
забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання
санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення;
надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за
піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування
житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за
комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова
енергія), надання кредитів на індивідуальне та кооперативне
житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку;
безоплатний проїзд і перевезення багажу.
( Положення частини третьої статті 59 втратили чинність, як
такі, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), на підставі Рішення Конституційного Суду
України N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 ) Установити,
що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами
України мають право окремі працівники (військовослужбовці)
бюджетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія), за безоплатний проїзд всіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові
доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини
прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.
( Положення частини четвертої статті 59 втратили чинність, як
такі, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), на підставі Рішення Конституційного Суду
України N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 ) Розмір
наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами
зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен
перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для
працездатних осіб.
Стаття 60. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років), член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1
групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у
шлюбі, непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою
та піклуванням громадян, що мають право на пільги.
Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із
законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом,
опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими
пільгами.
Стаття 61. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,
ст. 92) дозволити в процесі приватизації державного майна
покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільно конвертованій
валюті, якщо це передбачено умовами продажу.
Стаття 62. Установити, що при розподілі видатків на розвиток
мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, передбачається виділення 20.000 тис. гривень на буріння
артезіанських свердловин.
Стаття 63. Зупинити на 2003 рік дію:
1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний
внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343;
2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині зарахування до спеціального
фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення
антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;
3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60
відсотків платежів за видобування корисних копалин
загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої
статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток
мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36,
ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
( Пункт 3 статті 63 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу
України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в
частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів
спрямування цих коштів;
5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої
статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"
( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23,
ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї"
(в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і
освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 4, ст. 19);
7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків
зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного
значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету
Автономної Республіки Крим;
8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну
програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172);
9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України
"Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) в частині операцій з
купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої,
абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22
Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25,
частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 49, ст. 259);
17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 20, ст. 134);
18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених
сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 30, ст. 142);
19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті
7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, в разі їх цільового використання;
частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні
ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої
статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім
громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції);
статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати
виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про
плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
20) статті 17 та пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10,
ст. 35; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92);
21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16,
ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в
частині формування дорожніх фондів;
22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 46-47, ст. 280; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частині централізації орендної
плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або
комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також
щодо її розподілення та використання;
23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13,
ст. 92) в частині проведення бюджетними установами та
організаціями відрахувань профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;
24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50,
ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в
частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення
вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в
частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного
забезпечення вугіллям на побутові потреби;
25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення
умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92);
26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової
допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних
працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини
четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546;
1998 р., N 34, ст. 230) в частині спрямування частини грошових
стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього
природного середовища до республіканського Автономної Республіки
Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища;
29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92);
30) частини третьої статті 15 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду
студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та
залізничному транспорті територією України), частин шостої і
сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 1613-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211);
32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122;
2002 р., N 12-13, ст. 92);
33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5
(крім підпунктів 3 та 4) Закону України "Про підтримку
олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в
Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних
спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів
спорту;
34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 12, ст. 64);
35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 38, ст. 315);
36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193);
37) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України
"Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);
38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44);
39) підпункту "р" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про
прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 10, ст. 77; 1996 р., N 9, ст. 41);
40) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої
справи" ( 601-15 );
41) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266).
Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені
абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною
п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28,
ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною другою статті 18 і
частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46,
ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною п'ятою статті 16
Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215;
1999 р., N 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статті 30
Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259), абзацом восьмим
частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20,
ст. 134), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у
розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
2003 рік.
Стаття 64. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник
бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на
погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну
плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 65. Пенсійному фонду України, Фонду соціального
страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і
терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.
Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду
України, обслуговуються органами Державного казначейства України.
Кабінету Міністрів України протягом 2003 року здійснити
організаційні заходи щодо консолідації коштів Пенсійного фонду
України на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства
України.
З метою ефективного використання страхових внесків державних
позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені
законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на
організацію роботи фондів (організаційно-управлінські,
інформатизація, капітальні вкладення тощо) в їх доходах у таких
розмірах:
Пенсійний фонд України - 2,21 відсотка від передбачених
доходів, без урахування залишку за попередній рік; ( Абзац другий
частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, N 1239-IV ( 1239-15 )
від 23.10.2003 )
Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати
працездатності - 4,2 відсотка від передбачених доходів, без
урахування залишку за попередній рік; ( Абзац третій частини
четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття - 14,9 відсотка від передбачених
доходів, без урахування залишку за попередній рік; ( Абзац
четвертий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України - 4,9 відсотка від
передбачених доходів, без урахування залишку за попередній рік.
( Абзац п'ятий частини четвертої статті 65 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 66. Установити, що кошти у розмірі 205.040 тис.
гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення
заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього
товариства, які є у державній власності, зараховуються до
загального фонду Державного бюджету України та використовуються на
погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги
зв'язку, а також заборгованості і поточних платежів з оплати
послуг зв'язку, які надаються бюджетним установам. Порядок
погашення зазначеної заборгованості та поточних платежів
визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 67. Установити такий розподіл коштів спеціального
фонду державного бюджету, що визначені на розвиток і утримання
автомобільних доріг загального користування (пункт 2 статті 36
цього Закону):
65 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних
доріг загального користування магістрального значення;
35 відсотків - на розвиток мережі і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення.
Стаття 68. Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році
кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих
місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у
зв'язку з закриттям шахт, згідно з додатком N 6 до цього Закону у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 69. Установити, що кошти на часткове покриття витрат
на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та
одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка
склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 73.000 тис. гривень
виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України, крім
підприємств, які у 2003 році фінансуються за рахунок коштів
відповідно до бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та
торфодобувної промисловості". ( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 653-IV
( 653-15 ) від 03.04.2003 )
Стаття 70. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року
розробити порядок, за яким, починаючи з 2004 року, прибутковий
податок з громадян, які працюють у підрозділах, філіях, на
дільницях, що розташовані і функціонують на території сіл, селищ,
міст, районів, справляється і зараховується до доходів відповідних
місцевих бюджетів незалежно від місцезнаходження юридичної особи
(підприємства, установи, організації) відповідно до нормативів,
визначених Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ).
Стаття 71. Міністерству аграрної політики України спрямувати
10.000 тис. гривень на розвиток матеріально-технічної бази
Інституту винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних
наук за рахунок коштів, що надійдуть до спеціального фонду
державного бюджету від справляння збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства, розпорядником яких є це
міністерство.
Стаття 72. Установити, що видатки на здійснення державними
органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та
сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання
загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 72-1. Кабінету Міністрів України за погодженням з
комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань
аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року
здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з
подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та
розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного
банку відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
( Закон доповнено статтею 72-1 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-2. З метою проведення розрахунків за вкладами
фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку
"Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця
здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування
податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками
Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх
дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена
виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним
Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку
визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний
рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський"
в сумі до 30,5 млн. гривень.
Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку,
використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами
фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку
"Слов'янський". ( Закон доповнено статтею 72-2 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-3. Дозволити Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки)
минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету
України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації
проекту будівництва першої черги установки конгенерації на
компресорній станції Богородичани Управління магістральних
газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз"
та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних
газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких
об'єктів. ( Закон доповнено статтею 72-3 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству
"Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та
нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним
установам, підприємствам житлово-комунального господарства.
( Закон доповнено статтею 72-4 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-5. Заборонити підприємствам державної форми
власності, в тому числі державним акціонерним товариствам,
здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою
діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.
( Закон доповнено статтею 72-5 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-6. Установити, що кошти від продажу акцій, які
належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в
повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як
доходи від операцій з капіталом. ( Закон доповнено статтею 72-6
згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-7. З метою недопущення втрат доходів Державного
бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору,
в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється
державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до
правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого
обліку. ( Закон доповнено статтею 72-7 згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-8. Установити, що бюджетні призначення, передбачені
на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення
України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на
підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська
світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом. ( Закон доповнено
статтею 72-8 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
Стаття 72-9. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок
погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської
техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським
виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної
класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на
придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового
лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної
класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову
компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків
державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 72-9 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-10. Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у
2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних
послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа
незастрахованих осіб. ( Закон доповнено статтею 72-10 згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-11. З метою погашення заборгованості Міністерства
аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва
мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за
рахунок коштів Державного бюджету України 1999-2000 років
( 378-14, 1458-14 ) та згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 1998 року N 1953 ( 1953-98-п ), дозволити
Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до
Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року
перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення
заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані
роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами
хімічної галузі. ( Закон доповнено статтею 72-11 згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення
(приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного
матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються
Державним комітетом України з державного матеріального резерву на
закупівлю продовольчого зерна українського та імпортного
походження, олійних культур, м'яса та цукру виключно українського
походження в порядку, встановленому Законом України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ). Кабінету Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в
місячний термін визначити порядок використання зазначених коштів.
( Частина перша статті 72-12 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1222-IV ( 1222-15 ) від 02.10.2003, N 1391-IV
( 1391-15 ) від 11.12.2003 )
Дозволити Державному комітету України з державного
матеріального резерву здійснити реалізацію 200 тис. тонн зернових
культур із незнижуваного запасу з наступним їх відновленням. ( Закон доповнено статтею 72-12 згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-13. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Здійснення
заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському
господарстві та розвитку аграрного ринку" в сумі 360.000 тис.
гривень спрямовуються Міністерством аграрної політики України на
компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне
зерно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
( Закон доповнено статтею 72-13 згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-14. Кабінету Міністрів України в повному обсязі
забезпечити запровадження у 2003 році казначейського
обслуговування місцевих бюджетів за видатками. ( Закон доповнено статтею 72-14 згідно із Законом N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-15. Призупинити здійснення відшкодування сум
податку на додану вартість, що підлягають поверненню платникам
податку з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з
акцизного збору, що зараховується до Державного бюджету України.
( Закон доповнено статтею 72-15 згідно із Законом N 1069-IV
( 1069-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 72-16. Встановити з 1 грудня 2003 року розмір
мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць. ( Закон доповнено статтею 72-16 згідно із Законом N 1328-IV
( 1328-15 ) від 25.11.2003 )
Стаття 72-17. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України в сумі 70.000 тис. гривень
спрямовуються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи на добудову об'єктів соціально-побутового призначення в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 72-17 згідно із Законом N 1397-IV
( 1397-15 ) від 11.12.2003 )
Стаття 73. Додатки N 1-6 до цього Закону є його невід'ємною
частиною.
Стаття 74. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 380-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн. ----------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний |згідно з бюджетною | | фонд | фонд |класифікацією | | | ----------------------------------------------------------------------- 100000 Податкові надходження 34 397 413,1 32 535 421,7 1 861 991,4 110000 Податки на доходи, 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0 податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості 110200 Податок на прибуток 11 667 740,0 11 667 740,0 0,0 підприємств
130000 Збори за спеціальне 754 445,0 754 445,0 0,0 використання природних
ресурсів 130100 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду 130101 Збір за спеціальне 60 000,0 60 000,0 0,0 використання лісових
ресурсів державного
значення 130200 Збір за спеціальне 320 300,0 320 300,0 0,0 використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту 130300 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами 130301 Платежі за користування 72 900,0 72 900,0 0,0 надрами
загальнодержавного
значення 130400 Збір за 300 000,0 300 000,0 0,0 геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету 130700 Плата за використання 1 245,0 1 245,0 0,0 інших природних ресурсів
140000 Внутрішні податки на 18 664 474,0 17 052 045,7 1 612 428,3 товари та послуги 140100 Податок на додану 13 652 000,0 13 652 000,0 0,0 вартість 140200 Акцизний збір із 4 331 804,0 3 083 790,8 1 248 013,2 вироблених в Україні
товарів 140300 Акцизний збір із 552 900,0 188 484,9 364 415,1 ввезених на територію
України товарів 140600 Плата за ліцензії на 127 770,0 127 770,0 0,0 певні види господарської
діяльності 140602 Плата за видачу ліцензій 34 500,0 34 500,0 0,0 та сертифікатів 140605 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0 0,0 виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів 140606 Плата за ліцензії на 600,0 600,0 0,0 право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового 140607 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0 0,0 право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140608 Плата за видачу дозволу 100,0 100,0 0,0 на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів 140610 Плата за ліцензії на 35 500,0 35 500,0 0,0 право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 140612 Грошовий (ліцензійний) 4 000,0 4 000,0 0,0 збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення 140614 Плата за видачу ліцензій 20 000,0 20 000,0 0,0 на використання
радіочастот 140615 Плата за ліцензії, 7 500,0 7 500,0 0,0 видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
150000 Податки на міжнародну 3 135 454,1 3 015 891,0 119 563,1 торгівлю та зовнішні
операції 150100 Ввізне мито 2 582 500,0 2 483 100,0 99 400,0 150101 Мито на товари, що 2 290 500,0 2 290 500,0 0,0 ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 150102 Мито на товари, які 150 000,0 150 000,0 0,0 ввозяться
(пересилаються)
громадянами 150105 Мито на нафтопродукти, 142 000,0 42 600,0 99 400,0 транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
150200 Вивізне мито 180 594,1 180 594,1 0,0 150201 Мито на товари, що 180 594,1 180 594,1 0,0 вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 150300 Кошти, отримані за 204 360,0 184 196,9 20 163,1 вчинення консульських
дій 150400 Інші надходження від 168 000,0 168 000,0 0,0 зовнішньоекономічної
діяльності
160000 Інші податки 175 300,0 45 300,0 130 000,0 160200 Надходження плати за 10 300,0 10 300,0 0,0 надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон 160300 Податки, не віднесені до 35 000,0 35 000,0 0,0 інших категорій 160600 Збір на розвиток 130 000,0 0,0 130 000,0 виноградарства,
садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження 15 667 142,4 7 177 171,3 8 489 971,1
21000000 Доходи від власності та 5 997 230,0 5 461 560,0 535 670,0 підприємницької
діяльності 210100 Частина прибутку 420 000,0 420 000,0 0,0 (доходу) державних
підприємств, що
вилучається до бюджету
210200 Надходження від 1 255 000,0 1 255 000,0 0,0 перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України 210300 Надходження від грошово- 75 000,0 75 000,0 0,0 речових лотерей 210500 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств 210501 Дивіденди (доход), 310 000,0 310 000,0 0,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності 21060000 Рентна плата 3 356 560,0 3 356 560,0 0,0 210601 Рентна плата за нафту, 306 420,0 306 420,0 0,0 що видобувається
в Україні 210602 Рентна плата за 554 350,0 554 350,0 0,0 природний газ та
газовий конденсат, що
видобуваються в Україні 21060500 Рентна плата за транзит 2 287 290,0 2 287 290,0 0,0 природного газу через
територію України 210606 Рентна плата за 190 000,0 190 000,0 0,0 транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами 210607 Рентна плата за 18 500,0 18 500,0 0,0 транспортування аміаку
через територію України
аміакопроводом 210800 Інші надходження 580 670,0 45 000,0 535 670,0 220000 Адміністративні збори та 1 015 151,3 967 151,3 48 000,0 платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу 220600 Плата за надання послуг 2 600,0 2 600,0 0,0 службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ 220700 Виконавчий збір 96 000,0 48 000,0 48 000,0 220800 Плата за оренду цілісних 265 551,3 265 551,3 0,0 майнових комплексів та
іншого державного майна 220900 Державне мито 66 000,0 66 000,0 0,0 221000 Митні збори 540 000,0 540 000,0 0,0 221100 Єдиний збір, який 45 000,0 45 000,0 0,0 справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України 230000 Надходження від штрафів 283 800,0 283 800,0 0,0 та фінансових санкцій 230100 Суми, стягнені з винних 1 000,0 1 000,0 0,0 осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації 230200 Перерахування 200,0 200,0 0,0 підприємцями частки
вартості виготовленої
нестандартної продукції,
з дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів
щодо якості продукції,
виданого Державним
комітетом України по
стандартизації,
метрології і
сертифікації 230300 Адміністративні штрафи 281 000,0 281 000,0 0,0 та інші санкції 230400 Надходження штрафних 1 600,0 1 600,0 0,0 санкцій за порушення
правил пожежної безпеки 240000 Інші неподаткові 3 686 922,2 464 660,0 3 222 262,2 надходження 240100 Надходження коштів від 30 000,0 30 000,0 0,0 реалізації
конфіскованого майна 240300 Надходження сум 10 000,0 10 000,0 0,0 кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності 240400 Надходження коштів від 6 500,0 0,0 6 500,0 реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України 240500 Надходження коштів від 722 431,6 196 350,0 526 081,6 реалізації надлишкового
озброєння, військової
та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань 240600 Інші надходження 151 650,0 118 310,0 33 340,0 240602 Збори за послуги, 6 050,0 6 050,0 0,0 пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність 240603 Інші надходження 83 000,0 83 000,0 0,0 240605 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0 0,0 коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв 240614 Збір за використання 22 000,0 22 000,0 0,0 радіочастотного ресурсу 240615 Надходження до 15 000,0 3 000,0 12 000,0 Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях 240617 Портовий 22 600,0 2 260,0 20 340,0 (адміністративний) збір 240618 Надходження до 1 000,0 0,0 1 000,0 страхового фонду безпеки
авіації 240800 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці 240810 Відрахування від сум 80 000,0 80 000,0 0,0 перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах 241100 Доходи від операцій з 30 340,6 30 000,0 340,6 кредитування та надання
гарантій 241102 Плата за користування 30 000,0 30 000,0 0,0 позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою 241104 Відсотки за користування 340,6 0,0 340,6 пільговим довгостроковим
державним кредитом,
наданим молодим сім'ям
та одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію)
та придбання житла 241200 Кошти, нараховані у 70 000,0 0,0 70 000,0 складі ціни продажу
електричної енергії
у вигляді цільової
надбавки в розмірі
0,75 відсотка до діючого
тарифу на електричну
енергію, що продається
виробниками електричної
енергії на оптовому
ринку електричної
енергії України 241300 Кошти, нараховані 833 000,0 0,0 833 000,0 у складі ціни продажу
електричної та теплової
енергії у вигляді
цільової надбавки
до діючого тарифу на
електричну та теплову
енергію 241400 Додаткові збори на 1 753 000,0 0,0 1 753 000,0 виплату пенсій 241401 Сплата збору 1 061 700,0 0,0 1 061 700,0 з купівлі-продажу валюти 241402 Сплата збору з торгівлі 6 100,0 0,0 6 100,0 ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння 241403 Сплата збору при 228 000,0 0,0 228 000,0 відчуженні легкових
автомобілів 241404 Сплата збору з 190 800,0 0,0 190 800,0 виробництва та імпорту
тютюнових виробів 241405 Сплата збору з операцій 70 100,0 0,0 70 100,0 купівлі-продажу
нерухомого майна 241406 Сплата збору з послуг 196 300,0 0,0 196 300,0 стільникового рухомого
зв'язку 250000 Власні надходження 4 684 038,9 0,0 4 684 038,9 бюджетних установ 250100 Плата за послуги, що 4 628 433,9 0,0 4 628 433,9 надаються бюджетними
установами 250200 Інші джерела власних 55 605,0 0,0 55 605,0 надходжень бюджетних
установ
300000 Доходи від операцій з 489 050,0 134 000,0 355 050,0 капіталом 310000 Надходження від продажу 56 000,0 56 000,0 0,0 основного капіталу 310100 Надходження коштів від 50 000,0 50 000,0 0,0 реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі 310200 Надходження коштів від 6 000,0 6 000,0 0,0 Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 320000 Надходження від 405 050,0 50 000,0 355 050,0 реалізації державних
запасів товарів 320100 Надходження від 355 050,0 0,0 355 050,0 реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву 320200 Надходження від 50 000,0 50 000,0 0,0 реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву 330000 Надходження від продажу 28 000,0 28 000,0 0,0 землі і нематеріальних
активів
400000 Офіційні трансферти 145 562,9 0,0 145 562,9 420000 Від урядів зарубіжних 145 562,9 0,0 145 562,9 країн та міжнародних
організацій 420100 Надходження від 145 562,9 0,0 145 562,9 секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
500000 Цільові фонди 190 000,0 0,0 190 000,0 500700 Платежі до Фонду України 120 000,0 0,0 120 000,0 соціального захисту
інвалідів 500800 Збір за забруднення 70 000,0 0,0 70 000,0 навколишнього природного
середовища
Разом доходів (без 50 889 168,4 39 846 593,0 11 042 575,4 урахування міжбюджетних
трансфертів)
400000 Офіційні трансферти 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0 410101 Кошти, що надходять до 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0 Державного бюджету з
інших бюджетів
ВСЬОГО ДОХОДІВ 53 272 580,8 42 230 005,4 11 042 575,4
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 630-IV
( 630-15 ) від 06.03.2003, в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1068-IV
( 1068-15 ) від 09.07.2003, N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003,
N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003 )вгору