Про Державний бюджет України на 2003 рік
Закон України; Бюджет від 26.12.2002380-IV
Документ 380-IV, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 17.03.2004, підстава - v007p710-04


3511190 0180 Субвенція з       15 000,0   15 000,0     0,0     0,0     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0   15 000,0
        державного бюджету 
обласному бюджету
Закарпатської
області на
погашення основної
суми боргу за
кредитами, наданими
у 1999 році
відкритим
акціонерним
товариством
"Державний ощадний
банк України"
Закарпатській
обласній державній
адміністрації на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха
3511220 0180 Субвенція з 352 624,4 352 624,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352 624,4 державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
ветеранам війни і
праці, ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ та
субсидій населенню
на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і
скрапленого газу
3511230 0180 Субвенція з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 250,0 0,0 0,0 0,0 26 250,0 26 250,0 державного бюджету
міському бюджету
міста Харкова на
ліквідацію
наслідків аварії на
очисних спорудах
3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 шкоди, завданої
громадянинові
незаконними діями
органів дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури, суду
3511260 1020 Пенсійне 2 019 541,0 2 019 541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 019 541,0 забезпечення
військовослужбовців
та осіб
начальницького і
рядового складу
3511270 0180 Субвенція з 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 державного бюджету
обласному бюджету
Івано-Франківської
області на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Івано-Франківській
області
3511370 0180 Субвенція з 128 827,0 128 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 827,0 державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, на
оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
транспортних
послуг, послуг
зв'язку та на
придбання твердого
і рідкого
побутового палива
особам, які
проживають в
будинках, що не
мають центрального
опалення
3511380 0180 Субвенція з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225 000,0 0,0 0,0 0,0 225 000,0 225 000,0 державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
інвестиційних
проектів
3511390 0180 Додаткова дотація з 137 993,8 137 993,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 993,8 державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим та
обласним бюджетам
на зменшення
фактичних
диспропорцій між
місцевими бюджетами
через
нерівномірність
мережі бюджетних
установ
3511410 0180 Субвенція з 32 000,0 32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 000,0 державного бюджету
міському бюджету
міста Севастополя
на компенсацію
втрат доходів
внаслідок
розміщення на
території міста
Чорноморського
Флоту
3511420 0180 Субвенція з 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 державного бюджету
міському бюджету
міста Одеси на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста Одеси
3511430 0180 Субвенція з 5 600,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 державного бюджету
міському бюджету
міста Львова на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Львова
3511440 0180 Субвенція з 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим на
виконання
інвестиційних
проектів,
спрямованих на
розвиток соціальної
інфраструктури
Автономної
Республіки Крим
3511460 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету
Бахмацькому
районному бюджету
Чернігівської
області на програму
збереження пам'яток
Державного
історико-
культурного
заповідника
"Гетьманська
столиця"
3511470 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету
міському бюджету
міста Глухова
Сумської області на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Глухова
3511480 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету
міському бюджету
міста Кам'янець-
Подільський
Хмельницької
області на розвиток
Національного
історико-
архітектурного
заповідника
"Кам'янець"
3511490 0180 Субвенція з 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 державного бюджету
Збаразькому
районному бюджету
Тернопільської
області на
збереження
історичної забудови
у центральній
частині міста
Збаража
3511500 0180 Субвенція з 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 державного бюджету
міському бюджету
міста Мелітополя
Запорізької області
на розвиток
державного
історико-
археологічного
заповідника
"Кам'яна Могила"

3511510 0180 Додаткова дотація з 438 070,0 438 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438 070,0 державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим,
обласним бюджетам,
районним бюджетам,
міським бюджетам
міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та Київському і
Сеастопольському
міським бюджетам на
забезпечення
виконання норм
Закону України "Про
встановлення
розміру мінімальної
заробітної плати на
2003 рік"
( 372-15 )
3511520 0133 Придбання у 555 000,0 0,0 0,0 0,0 555 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 555 000,0 державну власність
майна АК АПБ
"Україна"
3511620 0490 Фінансування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 526 828,8 0,0 0,0 0,0 0,0 526 828,8 проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
3511630 0490 Повернення позик, -811 565,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -811 565,5 наданих для
фінансування
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
3600000 Міністерство 150 239,8 140 926,7 83 837,7 3 623,5 9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 260 575,5 юстиції України
3601000 Апарат Міністерства 149 580,9 140 267,8 83 470,5 3 623,5 9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 259 916,6 юстиції України
3601010 0380 Керівництво та 128 053,0 124 008,0 79 630,5 3 415,0 4 045,0 99 950,0 87 960,0 26 893,0 3 140,0 11 990,0 228 003,0 управління у сфері
юстиції
3601020 0380 Функціонування 1 525,2 1 500,2 237,9 7,5 25,0 1 690,0 1 604,1 20,0 0,0 85,9 3 215,2 Центру правової
реформи і
законопроектних
робіт, Центру
перекладів актів
європейського
права, Центру
порівняльного права
3601070 0330 Проведення судової 4 968,6 3 890,5 1 965,4 130,0 1 078,1 6 500,0 5 600,0 2 250,0 210,0 900,0 11 468,6 експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки 1 923,8 1 923,8 1 369,4 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 923,8 у сфері методики
проведення судових
експертиз
3601090 0950 Підвищення 581,5 456,5 267,3 26,0 125,0 58,5 53,5 7,0 13,5 5,0 640,0 кваліфікації
працівників органів
юстиції та судів
3601110 0380 Заходи, пов'язані з 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 веденням Єдиного
державного реєстру
виконавчих
проваджень
3601140 0370 Дослідження 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 документів та
вироблення
історичного
висновку щодо
діяльності ОУН-УПА
3601150 0133 Забезпечення 8 278,8 8 238,8 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 278,8 захисту прав та
інтересів України
під час розгляду у
закордонних
юрисдикційних
органах
3601600 0411 Створення системи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 137,2 2 137,2 0,0 0,0 0,0 2 137,2 реєстрації прав
власності
3603000 Державний комітет 658,9 658,9 367,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 658,9 України у справах
релігій
3603010 0850 Керівництво та 575,4 575,4 367,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 575,4 управління у сфері
релігій
3603020 0829 Заходи, пов'язані 83,5 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5 із забезпеченням
свободи совісті та
релігії
5000000 Державний комітет 355 241,8 349 480,8 120 932,1 104 812,4 5 761,0 109 600,3 102 792,0 7 872,5 32 311,7 6 808,3 464 842,1 України по водному
господарству
5001000 Апарат Державного 355 241,8 349 480,8 120 932,1 104 812,4 5 761,0 109 600,3 102 792,0 7 872,5 32 311,7 6 808,3 464 842,1 комітету України по
водному
господарству
5001010 0421 Керівництво та 1 901,5 1 551,5 1 009,9 26,4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 901,5 управління у сфері
водного
господарства
5001020 0482 Прикладні розробки 704,3 704,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704,3 у сфері розвитку
водного
господарства
5001030 0530 Розробки 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
екологічного
оздоровлення водних
ресурсів
5001040 0950 Підвищення 447,7 447,7 326,5 0,0 0,0 830,0 800,0 232,8 147,0 30,0 1 277,7 кваліфікації кадрів
у сфері водного
господарства
5001050 0421 Експлуатація 301 270,1 296 159,1 119 595,7 104 786,0 5 111,0 108 770,3 101 992,0 7 639,7 32 164,7 6 778,3 410 040,4 загальнодержавних і
міжгосподарських
державних
меліоративних
систем
5001060 0511 Ведення державного 4 826,0 4 526,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 826,0 моніторингу
поверхневих вод,
водного кадастру,
паспортизація,
управління водними
ресурсами
5001070 0511 Захист від 32 042,2 32 042,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 042,2 шкідливої дії вод
сільських населених
пунктів і
сільськогосподар-
ських угідь
5001080 0511 Комплексний 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 протипаводковий
захист в басейні
р. Тиса у
Закарпатській
області
5100000 Державний комітет 117 447,0 114 447,0 54 876,8 200,0 3 000,0 207 480,0 63 440,0 0,0 500,0 144 040,0 324 927,0 України по
земельних ресурсах
5101000 Апарат Державного 117 447,0 114 447,0 54 876,8 200,0 3 000,0 207 480,0 63 440,0 0,0 500,0 144 040,0 324 927,0 комітету України по
земельних ресурсах
5101010 0421 Керівництво та 77 986,4 76 486,4 54 876,8 200,0 1 500,0 10 200,0 7 440,0 0,0 500,0 2 760,0 88 186,4 управління у сфері
земельних ресурсів
5101020 0950 Підвищення 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 кваліфікації
працівників
Держкомзему
5101030 0421 Проведення 35 641,0 34 141,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 641,0 земельної реформи
5101040 0511 Створення 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 протиерозійних
гідротехнічних
споруд та
рекультивація
порушених земель
5101600 0421 Видача державних 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197 280,0 56 000,0 0,0 0,0 141 280,0 197 280,0 актів на право
приватної власності
на землю та їх
реєстрація
5120000 Державний комітет 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6 8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9 України з
державного
матеріального
резерву
5121000 Апарат Державного 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6 8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9 комітету з
державного
матеріального
резерву
5121010 0220 Керівництво та 3 605,0 3 569,2 1 395,4 135,6 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 605,0 управління у сфері
державного
матеріального
резерву
5121020 0220 Обслуговування 8 036,1 8 036,1 4 003,2 2 481,0 0,0 20 492,2 17 210,1 2 701,3 2 492,5 3 282,1 28 528,3 державного
матеріального
резерву
організаціями
Державного комітету
України з
державного
матеріального
резерву
5121030 0220 Відшкодування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 451,6 10 451,6 0,0 0,0 0,0 10 451,6 підприємствам,
установам та
організаціям
витрат, пов'язаних
з обслуговуванням
цінностей
матеріального
резерву
5121040 0220 Накопичення 410 000,0 1 700,0 0,0 0,0 8 300,0 355 050,0 59 175,3 0,0 0,0 295 874,7 765 050,0 (приріст) та
зберігання
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву
5160000 Державна митна 419 240,0 386 699,5 200 383,8 10 357,7 32 540,5 1 013,0 705,1 85,0 0,0 307,9 420 253,0 служба України
5161000 Апарат Державної 419 240,0 386 699,5 200 383,8 10 357,7 32 540,5 1 013,0 705,1 85,0 0,0 307,9 420 253,0 митної служби
України
5161010 0112 Керівництво та 330 684,1 325 913,6 194 919,1 9 595,6 4 770,5 280,0 187,1 0,0 0,0 92,9 330 964,1 управління у сфері
митної справи
5161020 0112 Розбудова та 71 800,0 45 300,0 0,0 0,0 26 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 800,0 модернізація
об'єктів митної
системи
5161030 0942 Підготовка кадрів 10 085,2 8 855,2 4 580,8 644,4 1 230,0 733,0 518,0 85,0 0,0 215,0 10 818,2 для митної служби
5161040 0950 Підвищення 1 670,7 1 630,7 883,9 117,7 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670,7 кваліфікації
працівників органів
державної митної
служби
5161050 0150 Прикладні 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 дослідження і
розробки у сфері
митної служби

5270000 Державний комітет 4 646,5 4 477,6 2 313,7 91,0 168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 646,5 ядерного
регулювання України
5271000 Апарат Державного 4 646,5 4 477,6 2 313,7 91,0 168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 646,5 комітету ядерного
регулювання України
5271010 0434 Керівництво та 3 840,5 3 671,6 2 313,7 91,0 168,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 840,5 управління у сфері
ядерного
регулювання
5271020 0530 Прикладні 785,1 785,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 785,1 дослідження у сфері
ядерного
регулювання
5271030 0950 Підвищення 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
ядерного
регулювання
5300000 Державний комітет 20 416,9 11 242,3 2 619,1 289,2 9 174,6 2 426,6 2 232,9 661,5 91,9 193,7 22 843,5 України з
будівництва та
архітектури
5301000 Апарат Державного 20 020,8 10 846,2 2 564,0 277,2 9 174,6 2 426,6 2 232,9 661,5 91,9 193,7 22 447,4 комітету України з
будівництва та
архітектури
5301010 0443 Керівництво та 1 954,9 1 934,9 1 138,4 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 954,9 управління у сфері
будівництва та
архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки 957,5 957,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 957,5 у сфері будівництва
5301040 0484 Державні науково- 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8 технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
будівництва
5301050 0484 Наукові розробки із 500,1 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 стандартизації у
сфері будівництва
5301060 0824 Фінансова підтримка 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 творчих спілок у
сфері архітектури
5301070 0825 Функціонування 291,2 286,2 112,0 36,3 5,0 60,0 58,4 30,0 0,5 1,6 351,2 Державної
науково-технічної
бібліотеки
5301080 0827 Збереження 2 778,6 2 429,0 1 313,6 220,9 349,6 2 366,6 2 174,5 631,5 91,4 192,1 5 145,2 архітектурної
спадщини в
заповідниках
5301090 0829 Паспортизація, 9 500,0 700,0 0,0 0,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0 інвентаризація та
реставрація
пам'яток
архітектури
5301100 0443 Розробка схем та 856,7 856,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,7 проектних рішень
масового
застосування
5301110 0484 Розробки 145,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
нових будівельних
матеріалів та
виробів
5301120 0829 Пошук і 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0 впорядкування
поховань жертв
війни та політичних
репресій
5302000 Комітет із 396,1 396,1 55,1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 396,1 Державної премії
України у галузі
архітектури
5302010 0829 Присудження 96,1 96,1 55,1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,1 Державної премії в
галузі архітектури
5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Державною премією в
галузі архітектури
5310000 Державний комітет 4 936,1 3 936,1 1 143,6 47,6 1 000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5 173,9 України з питань
житлово-
комунального
господарства
5311000 Апарат Державного 4 936,1 3 936,1 1 143,6 47,6 1 000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5 173,9 комітету України з
питань житлово-
комунального
господарства
5311010 0610 Керівництво та 2 940,9 1 940,9 1 065,0 40,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 940,9 управління у сфері
житлово-
комунального
господарства
5311020 0630 Прикладні розробки 1 098,0 1 098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 098,0 у сфері житлової
політики
5311030 0630 Державні науково- 313,2 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313,2 технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку
житлово-
комунального
господарства
5311040 0620 Державний 48,3 48,3 30,8 5,9 0,0 212,8 183,8 83,6 1,3 29,0 261,1 насіннєвий контроль
у сфері зеленого
будівництва та
квітникарства
5311050 0520 Збереження 75,6 75,6 47,8 1,7 0,0 25,0 25,0 12,5 0,5 0,0 100,6 природно-
заповідного
фонду у Сирецькому
дендрологічному
парку
5311060 0630 Наукові розробки із 260,1 260,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,1 стандартизації у
сфері житлової
політики
5311070 0630 Розробки 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства
5320000 Державний комітет 48 381,1 7 775,7 840,7 162,1 40 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 381,1 України у справах
національностей та
міграції
5321000 Апарат Державного 48 381,1 7 775,7 840,7 162,1 40 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 381,1 комітету України у
справах
національностей та
міграції
5321010 0380 Керівництво та 984,4 984,4 642,7 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 984,4 управління у сфері
національностей та
міграції
5321020 1070 Надання допомоги 2 600,0 794,6 198,0 125,0 1 805,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 біженцям
5321030 0829 Заходи щодо 1 196,7 1 196,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 196,7 відтворення
культури
національних меншин
та встановлення
культурних зв'язків
з українською
діаспорою
5321040 1070 Розселення та 43 000,0 4 200,0 0,0 0,0 38 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 000,0 облаштування
депортованих
кримських татар та
осіб інших
національностей,
які були
депортовані з
території України
5321050 0829 Фінансова підтримка 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Української
Всесвітньої
Координаційної Ради
5340000 Державний комітет у 455 518,0 421 292,0 242 538,3 26 350,0 34 226,0 8 035,2 7 891,5 130,0 847,7 143,7 463 553,2 справах охорони
державного кордону
України
5341000 Апарат Державного 437 845,0 403 619,0 229 601,3 26 350,0 34 226,0 8 035,2 7 891,5 130,0 847,7 143,7 445 880,2 комітету у справах
охорони державного
кордону України
5341010 0310 Керівництво та 8 995,7 8 995,7 8 180,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 995,7 управління у сфері
охорони державного
кордону України
5341020 0310 Забезпечення 312 718,9 312 718,9 205 159,6 26 350,0 0,0 3 353,2 3 353,2 130,0 847,7 0,0 316 072,1 особового складу
Прикордонних військ
України
5341030 0310 Охорона державного 61 921,0 56 721,0 0,0 0,0 5 200,0 4 682,0 4 538,3 0,0 0,0 143,7 66 603,0 кордону
5341040 0310 Участь у виконанні 2 506,4 2 506,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 506,4 заходів з
делімітації та
демаркації
державного кордону
України
5341060 0942 Підготовка кадрів 17 677,0 17 677,0 16 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 677,0 та підвищення
кваліфікації
Національною
академією
Прикордонних військ
України
5341070 1062 Будівництво 29 026,0 0,0 0,0 0,0 29 026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 026,0 (придбання) житла
для
військовослужбовців
Прикордонних військ
України
5341080 0310 Створення 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 автоматизованої
інформаційної
системи перетину
державного кордону
України і банку
даних міжвідомчого
користування
5342000 Розвідувальний 17 673,0 17 673,0 12 937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 673,0 орган Державного
комітету у справах
охорони державного
кордону
5342010 0310 Функціонування 17 673,0 17 673,0 12 937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 673,0 розвідувального
органу

5360000 Державний комітет 21 049,9 20 999,9 2 983,1 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 049,9 України з питань
технічного
регулювання та
споживчої політики
5361000 Апарат Державного 21 049,9 20 999,9 2 983,1 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 049,9 комітету України з
питань технічного
регулювання та
споживчої політики
5361010 0411 Керівництво та 5 178,5 5 178,5 2 983,1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 178,5 управління у сфері
технічного
регулювання та
споживчої політики
5361020 0481 Прикладні розробки 1 107,4 1 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 107,4 у сфері
стандартизації,
сертифікації та
метрології
5361030 0481 Розробки 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
стандартизації
продукції і послуг
5361040 0481 Наукові програми 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 у сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази
5361050 0487 Збереження та 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 функціонування
національної
еталонної бази
5361060 0473 Створення служби 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 єдиного часу
5361070 0411 Державний нагляд 2 164,0 2 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 164,0 за додержанням
стандартів та
державний
метрологічний
нагляд
5361080 0411 Гармонізація 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 національних
стандартів з
міжнародними та
європейськими
5361090 0411 Виробництво та 2 000,0 1 950,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації про
шкоду тютюнопаління
та вживання
алкогольних напоїв
5380000 Державна туристична 15 148,3 14 760,8 749,7 36,7 387,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 148,3 адміністрація
України
5381000 Апарат Державної 15 148,3 14 760,8 749,7 36,7 387,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 148,3 туристичної
адміністрації
України
5381010 0472 Керівництво та 1 428,5 1 080,1 625,5 16,7 348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 428,5 управління у сфері
туризму
5381020 0472 Фінансова підтримка 13 063,7 13 063,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 063,7 розвитку туризму в
Україні
5381030 0840 Прикладні розробки 356,1 317,0 124,2 20,0 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 356,1 у сфері туризму
5381040 0472 Державні науково- 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
розвитку туризму
5420000 Державний комітет 151 555,5 110 978,4 22 939,1 2 705,8 40 577,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 162 675,2 України з питань
фізичної культури і
спорту
5421000 Апарат Державного 39 319,4 26 733,3 11 993,2 2 696,5 12 586,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 50 439,1 комітету України з
питань фізичної
культури і спорту
5421010 0810 Керівництво та 1 186,8 1 173,8 734,4 66,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 186,8 управління у сфері
фізичної культури і
спорту
5421020 0941 Підготовка кадрів 3 229,4 3 229,4 1 710,4 338,8 0,0 377,9 334,9 53,5 63,0 43,0 3 607,3 для сфери спорту
вищими навчальними
закладами I і II
рівнів акредитації
5421030 0942 Підготовка кадрів 16 163,6 16 163,6 8 551,6 2 266,1 0,0 10 741,8 8 397,4 2 499,0 972,9 2 344,4 26 905,4 для сфери спорту
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
5421040 0990 Методичне 80,3 80,3 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 забезпечення
діяльності
навчальних закладів
у сфері спорту
5421050 0826 Функціонування 82,6 79,5 20,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,6 музею спортивної
слави України
5421090 0810 Забезпечення 1 689,2 1 669,2 516,9 25,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 689,2 підготовки
спортсменів вищих
категорій
5421100 0810 Розвиток 14 000,0 1 450,0 0,0 0,0 12 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень
в тому числі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 реконструкція
стадіону
в м. Вінниця
5421110 0840 Прикладні розробки 599,5 599,5 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,5 у сфері розвитку
окремих видів
спорту та методики
підготовки
спортсменів
5421120 0810 Розвиток авіаційних 2 288,0 2 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 288,0 видів спорту
5422000 Управління 97 196,3 71 180,3 9 245,3 4,3 26 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 196,3 "Укрспорт-
забезпечення"
5422020 0810 Організаційне та 64 266,3 38 250,3 9 245,3 4,3 26 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 266,3 фінансове
забезпечення спорту
вищих досягнень
5422030 0810 Проведення 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 навчально-
тренувальних
зборів і змагань
5422050 0810 Проведення заходів 2 930,0 2 930,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 930,0 з неолімпійських
видів спорту і
масових заходів з
фізичної культури

5423000 Національний 14 389,8 12 414,8 1 700,6 5,0 1 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 389,8 комітет спорту
інвалідів України
5423020 0810 Фізкультурно- 9 794,8 9 714,8 1 700,6 5,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 794,8 спортивна
реабілітація та
спорт інвалідів
5423040 0810 Фінансова підтримка 4 595,0 2 700,0 0,0 0,0 1 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,0 параолімпійського
руху в Україні
5424000 Профспілково- 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 спортивне
товариство
"Україна"
5424020 0810 Фізкультурно- 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 спортивна
підготовка дітей та
молоді
5450000 Державний комітет 84 155,7 82 755,7 15 693,6 606,5 1 400,0 25 731,9 21 893,8 8 315,6 1 228,9 3 838,1 109 887,6 зв'язку та
інформатизації
України
5451000 Апарат Державного 69 801,3 68 401,3 7 274,7 474,0 1 400,0 20 931,9 17 987,8 7 595,6 1 202,3 2 944,1 90 733,2 комітету зв'язку та
інформатизації
України
5451010 0460 Керівництво та 2 888,6 2 888,6 1 817,8 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 888,6 управління у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451030 0150 Прикладні 839,0 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 839,0 дослідження у сфері
сучасних
інформаційних
систем та зв'язку
5451050 0486 Проведення наукових 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 виставок і
конференцій у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451060 0941 Підготовка кадрів 2 845,4 2 845,4 1 881,2 74,4 0,0 2 555,0 2 424,5 746,2 439,7 130,5 5 400,4 для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами I та II
рівнів акредитації
5451070 0942 Підготовка кадрів 6 314,8 6 314,8 3 575,7 320,6 0,0 18 376,9 15 563,3 6 849,4 762,6 2 813,6 24 691,7 для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами III та IV
рівнів акредитації
5451100 0460 Спецоб'єкти 1 714,2 1 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 714,2
5451110 0460 Забезпечення 9 000,0 7 600,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу
5451120 0473 Національна 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 600,0вгору