Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Італія; Міжнародний документ від 02.05.1995
Документ 380_018, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2005, підстава - 994_743

               Угода 
між Урядом України та Урядом Італійської
Республіки про повітряне сполучення
{ Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )
від 01.12.2005 }

Дата підписання: 02.05.1995 Дата набуття чинності: 04.02.1998
Уряд України та Уряд Італійської Республіки, далі в цій угоді
"Договірні Сторони", будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чікаго сьомого грудня 1944 року
( 995_038 ); бажаючи укласти Угоду з метою регулювання повітряних
сполучень між двома країнами; погодились про таке:
Стаття 1
Визначення
У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше: a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, відкриту для підписання в Чікаго сьомого грудня
1944 року ( 995_038 ), та містить будь-який Додаток, прийнятий
згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку поправку до
Додатків або Конвенції згідно з її Статтями 90 та 94 (а) у тій
мірі, в якій ці Додатки або поправки дійсні для обох Договірних
Сторін або ратифіковані ними; b) термін "авіаційні власті" щодо Уряду України означає
Міністерство транспорту України та будь-яку особу чи орган, що
уповноважені здійснювати будь-які функції, до яких ця Угода має
відношення; щодо Італійської Республіки - Міністерство транспорту
- Генеральний Директорат цивільної авіації та будь-яку особу чи
орган, що уповноважені здійснювати будь-які функції, до яких ця
Угода має відношення; c) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
Статті 4 цієї Угоди; d) термін "територія" щодо держави має значення відповідно до
Статті 2 Конвенції ( 995_038 ); e) терміни "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" мають значення відповідно до Статті 96 Конвенції
( 995_038 ); f) термін "тариф" означає ціни, які сплачуються за
перевезення пасажирів і вантажу, та умови, згідно з якими ці ціни
застосовуються, включаючи ціни й умови щодо агентських та інших
додаткових послуг, але за винятком винагороди й умов щодо
перевезення пошти.
Стаття 2
Застосовність Чикагської конвенції
Положення цієї Угоди будуть підпорядковані положенням
Конвенції ( 995_038 ) у тій мірі, в якій положення Конвенції
застосовуються до міжнародних повітряних сполучень.
Стаття 3
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, зазначені в цій Угоді, з метою встановлення і здійснення
повітряних сполучень по маршрутах, вказаних в Таблиці маршрутів
(далі іменовані відповідно "договірні лінії" та "встановлені
маршрути"). 2. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
буде користуватися такими привілеями: a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони; b) здійснювати на території іншої Договірної Сторони посадки
з некомерційними цілями; та c) під час здійснення польотів по встановлених маршрутах
здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони в
пунктах, встановлених у Таблиці маршрутів, з метою прийняття на
борт і зняття пасажирів, вантажу та пошти, що перевозяться з інших
встановлених пунктів або до них. 3. Зазначене в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як
привілей призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної
Сторони приймати на борт на території іншої Договірної Сторони
пасажирів, вантаж і пошту для перевезення за винагороду чи за
наймом до іншого пункту на території іншої Договірної Сторони.
Стаття 4
Призначення та надання дозволу авіапідприємствам
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне
авіапідприємство з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. 2. Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без затримки
надасть призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл на
виконання польотів. 3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно та обгрунтовано застосовуються
такими властями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень
відповідно до положень Конвенції ( 995_038 ). 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, зазначеного в пункті 2 цієї Статті, або
встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, зазначеними в
Статті 3 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння
цим авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, що призначає авіапідприємство, або її
громадянам. 5. Коли авіапідприємство кожної Договірної Сторони таким
чином призначене та отримало дозвіл, воно може в будь-який час
розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
авіапідприємство дотримується застосовних положень цієї Угоди.
Стаття 5
Скасування або призупинення прав
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
виконання польотів або призупинити користування авіапідприємством,
призначеним іншою Договірною Стороною, правами, зазначеними в
Статті 3 цієї Угоди, або встановити такі умови, які вона може
вважати необхідними при користуванні цими правами у будь-якому з
таких випадків: a) У будь-якому випадку, коли вона не має задовільних доказів
того, що переважне володіння цим авіапідприємством та фактичний
контроль над ним належать Договірній Стороні, яка призначає
авіапідприємство, або її громадянам; b) у випадку, коли це авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права; c) у випадку, коли авіапідприємство іншим чином здійснює
експлуатацію не відповідно до умов, передбачених цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування, призупинення або встановлення
умов, вказаних у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
запобігання подальшим порушенням законів і правил, таке право буде
використано лише після консультації з іншою Договірною Стороною. 3. Кожна Договірна Сторона матиме право шляхом письмового
повідомлення іншої Договірної Сторони відкликати призначення свого
власного авіапідприємства, зазначене в пунктах 1 та 2 Статті 5, та
призначити інше авіапідприємство.
Стаття 6
Звільнення від сплати мит та інших податків
1. Повітряні судна призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне обладнання, запасні частини,
включаючи двигуни, запаси палива та мастильних матеріалів, і
бортові запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові
вироби), що знаходяться на борту цих повітряних суден, будуть
звільнятися іншою Договірною Стороною від сплати всіх видів мит,
зборів за огляд та інших фінансових податків після прибуття на
територію іншої Договірної Сторони за умови, що таке комплектне
обладнання і такі інші матеріали залишаються на борту повітряного
судна. 2. Звільнення від сплати таких мит, зборів і податків, за
винятком зборів щодо наданого обслуговування, також будуть
поширюватися на: a) паливо, мастильні матеріали, бортові запаси, запасні
частини, включаючи двигуни, та комплектне бортове обладнання, що
ввезені на територію однієї Договірної Сторони повітряними суднами
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони та
призначені виключно для використання повітряними суднами згаданого
авіапідприємства; b) паливо, мастильні матеріали, бортові запаси, запасні
частини, включаючи двигуни, та комплектне бортове обладнання, що
прийняті на борт на території кожної Договірної Сторони під час
експлуатації договірних ліній повітряним судном призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони в межах лімітів і з
дотриманням умов, встановлених компетентними службами згаданої
іншої Договірної Сторони, та призначені виключно для використання
і споживання під час виконання рейсу; c) необхідні документи призначеного авіапідприємства кожної
Договірної Сторони, включаючи авіаквитки, авіавантажні накладні, а
також рекламні матеріали. 3. Матеріали, на які поширюються звільнення від сплати мит та
інших фінансових зборів, передбачених у попередніх пунктах, не
будуть використовуватися для цілей, які не пов'язані із
здійсненням міжнародних повітряних сполучень, і вони повинні бути
вивезені у зворотному напрямку, якщо не використані, якщо тільки
не дозволено передавати їх іншому авіапідприємству, яке здійснює
міжнародні польоти, або не дозволено їх тимчасово імпортувати
відповідно до положень чинного законодавства на території
заінтересованої Договірної Сторони. 4. Звільнення, вказані в цій Статті, також стосуються частини
вищезазначених матеріалів, використаних або спожитих під час
польоту над територією Договірної Сторони, яка надає звільнення,
вони надаються на взаємній основі та можуть підлягати вимогам
додержання особливих формальностей, що звичайно застосовуються на
згаданій території, включаючи митний контроль.
Стаття 7
Принципи, що регулюють експлуатацію договірних ліній
1. Призначеному авіапідприємству кожної Договірної Сторони
буде надана справедлива та рівна можливість експлуатації
договірних ліній по встановлених маршрутах. 2. Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство кожної Договірної Сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням, які останнє здійснює за цими ж
маршрутами або їх частинами. 3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеним
авіапідприємством кожної Договірної Сторони, будуть відповідати
суспільним потребам у перевезеннях по встановлених маршрутах, і
матимуть головною метою надання такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження повітряного судна відповідала б існуючим
та обгрунтовано очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів,
вантажу і пошти між територіями Договірних Сторін. 4. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони
повинно подавати на затвердження авіаційним властям іншої
Договірної Сторони розклади рейсів, включаючи інформацію щодо типу
повітряного судна, яке використовується, не менш ніж за шістдесят
(60) днів до початку кожного літнього або зимового сезону.
Стаття 8
Тарифи
1. Тарифи, які призначаються авіапідприємством однієї
Договірної Сторони за перевезення до території іншої Договірної
Сторони або з неї, повинні встановлюватися на розумних рівнях з
урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи собівартість
експлуатації, помірний прибуток і тарифи інших авіапідприємств. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, будуть, якщо це
можливо, предметом консультацій між призначеними
авіапідприємствами кожної Договірної Сторони. 3. Тарифи повинні подаватися авіаційним властям обох
Договірних Сторін на затвердження не менш ніж за дев'яносто (90)
днів до запропонованої дати їх введення. В особливих випадках цей
період може скорочуватися за згодою згаданих властей. 4. Це затвердження може здійснюватися прискорено. Якщо жодні
з авіаційних властей не повідомили про незатвердження протягом
тридцяти (30) днів від дати подання, відповідно до пункту 3 цієї
Статті, ці тарифи будуть вважатися затвердженими. У випадку, якщо
період для подання скорочується, як передбачено у пункті 3,
авіаційні власті можуть погодитися, що період, протягом якого про
будь-яке незатвердження повинно бути повідомлено, буде меншим ніж
тридцять (30) днів. 5. Якщо тариф не може бути погоджений відповідно до пункту 2
цієї Статті, або якщо протягом періоду, що застосовується
відповідно до пункту 4 цієї Статті одні авіаційні власті
надсилають іншим авіаційним властям повідомлення про своє
незатвердження тарифу, погоджено відповідно до пункту 2 цієї
Статті, авіаційні власті обох Договірних Сторін після консультації
з авіаційними властями будь-якої іншої держави, чию пораду вони
вважають корисною, будуть намагатися встановити тариф за взаємною
згодою. 6. Якщо авіаційні власті не можуть погодитися щодо будь-якого
тарифу, поданого їм згідно з пунктом 3 цієї Статті, або із
встановленням тарифу згідно з пунктом 5 цієї Статті, спір буде
врегульовано відповідно до положень Статті 16 цієї Угоди. 7. Тариф, встановлений відповідно до положень цієї Статті,
буде залишатися в дії доти, доки не буде встановлено новий тариф.
Стаття 9
Закони та правила
1. Закони, правила та адміністративні директиви однієї
Договірної Сторони щодо допуску на її територію, перебування в її
межах або виходу з неї повітряних суден, зайнятих у міжнародній
аеронавігації, або експлуатації та навігації таких повітряних
суден в межах її території, будуть застосовуватися до повітряних
суден авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, та
будуть додержуватися такими повітряними суднами під час входу на
територію першої Договірної Сторони або виходу з неї, або під час
перебування в її межах. 2. Закони, правила та адміністративні директиви однієї
Договірної Сторони щодо допуску на її територію, перебування в її
межах або відправлення з неї пасажирів, екіпажу, вантажу чи пошти,
включаючи правила щодо в'їзду, огляду, імміграції, паспортів,
митниці та карантину будуть додержуватися пасажирами, екіпажем і
поширюватися на вантаж або пошту призначеного авіапідприємства
іншої Договірної Сторони при прибутті до території першої
Договірної Сторони чи під час перебування в її межах, або при
відправленні з неї.
Стаття 10
Визнання посвідчень та свідоцтв
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
Договірною Стороною, та строк дії яких не вичерпаний, будуть з
дотриманням положень пункту 2 цієї Статті визнаватися дійсними
іншою Договірною Стороною. 2. Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
чинними посвідчень про придатність до польотів, посвідчень про
кваліфікацію чи свідоцтв, виданих її власним громадянам чи
визнаних дійсними іншою Договірною Стороною або третьою державою.
Стаття 11
Представництво авіапідприємства
1. Кожна Договірна Сторона на основі взаємності надасть
призначеному авіапідприємству іншої Договірної Сторони право
утримувати в пунктах на її території, вказаних у Таблиці
маршрутів, офіси та адміністративний, комерційний і технічний
персонал, відібраний серед громадян будь-якої або обох Договірних
Сторін, які можуть бути необхідними для потреб призначеного
авіапідприємства. 2. Прийняття на роботу громадян третьої країни на території
будь-якої Договірної Сторони буде здійснюватися з дозволу
компетентних властей. 3. На весь вищезазначений персонал будуть поширюватися закони
щодо допуску на територію іншої Договірної Сторони та перебування
на ній, а також закони, правила та адміністративні директиви, що
застосовуються на цій території. 4. Чисельність такого персоналу, встановлена за погодженням
між призначеними авіапідприємствами, буде подаватися відповідним
властям обох Договірних Сторін на затвердження. 5. Кожна Договірна Сторона передбачить надання будь-якої
необхідної допомоги та засобів згаданим офісам і персоналу.
Стаття 12
Авіаційна безпека
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними у своїх
відносинах зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незаконного втручання складає невід'ємну частину цієї Угоди. 2. Договірні Сторони будуть подавати на прохання усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання актам незаконного
захоплення цивільних повітряних суден та іншим незаконним діям,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також
будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень
Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту
повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року
( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), та будь-якої іншої Конвенції з безпеки цивільної
авіації, до якої Договірні Сторони можуть приєднатися. 4. Договірні Сторони у своїх відносинах будуть діяти
відповідно до стандартів з авіаційної безпеки та, по мірі їх
застосування, відповідно до рекомендованої практики, яка
встановлена Міжнародною організацією цивільної авіації і визначена
як Додатки до Конвенції ( 995_038 ), і вони будуть вимагати, щоб
експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, та
експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти
аеропортів на їх території діяли відповідно до таких положень з
авіаційної безпеки. У цьому пункті посилання на стандарти з
авіаційної безпеки включають будь-яку різницю, повідомлену
відповідною Договірною Стороною. Кожна Договірна Сторона завчасно
надасть інформацію іншій Договірній Стороні про свій намір
повідомити про будь-яку різницю щодо таких стандартів. 5. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання положень з авіаційної безпеки, котрі передбачені
іншою Договірною Стороною щодо входу на територію цієї іншої
Договірної Сторони, виходу з неї або перебування її межах. Кожна
Договірна Сторона забезпечить вживання необхідних заходів в межах
її території для захисту повітряних суден та огляду пасажирів,
екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів перед та під
час посадки чи навантаження. Кожна Договірна Сторона також
доброзичливо розгляне з метою задоволення будь-яке прохання іншої
Договірної Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки у
випадку конкретної загрози. 6. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки пасажирів та екіпажу, аеропортів та
аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони подаватимуть допомогу
одна одній шляхом полегшення зв'язку та вживання відповідних
заходів, спрямованих на швидке та безпечне усунення таких дій чи
загрози дій. 7. Коли Договірна Сторона має обгрунтовані підстави вважати,
що інша Договірна Сторона відхиляється від положень з авіаційної
безпеки цієї Статті, перша Договірна Сторона може запитати
негайних консультацій з іншою Договірною Стороною. Неможливість
досягнення задовільної згоди протягом п'ятнадцяти (15) днів з дати
отримання такого запиту про проведення консультацій створить
підстави для тимчасового припинення або встановлення умов щодо
прав обох Договірних Сторін згідно з цією Угодою протягом
дев'яноста (90) днів. Якщо це виправдовується крайньою
необхідністю, коли виникає безпосередня загроза безпеці пасажирів,
екіпажу або повітряного судна, та якщо інша Договірна Сторона не
виконує в повній мірі зобов'язань згідно з пунктами 4 або 5 цієї
Статті, Договірна Сторона може вжити негайних тимчасових захисних
заходів, достатніх для запобігання загрозі. Будь-які заходи, вжиті
відповідно до цього пункту, будуть припинені після виконання іншою
Договірною Стороною положень цієї Статті.
Стаття 13
Здійснення продажу та переказ коштів
1. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного продажу у
місцевій та/або у вільно конвертованій валюті авіатранспортних
послуг, що надаються по встановлених маршрутах, включаючи
додаткові послуги, і всіх інших послуг своєї власної мережі
маршрутів, а також послуг по мережах маршрутів інших
авіапідприємств, як безпосередньо, так і через агентів. 2. Призначене авіапідприємство кожної Договірної Сторони буде
вільно здійснювати дійсний переказ за кордон сум перевищення
доходів над видатками, пов'язаних з продажем перевезень пасажирів,
вантажу та пошти, включаючи відповідні банківські проценти, без
будь-якої затримки або обмеження. 3. Такий переказ буде здійснюватися відповідно до положень
будь-якої спеціальної угоди, що регулює фінансові відносини
Договірних Сторін. У випадку відсутності такої угоди переказ буде
здійснюватися у вільно конвертованій валюті за офіційним курсом
обміну, або, коли немає офіційних курсів обміну, за переважними
ринковими курсами валютного обміну для валютних платежів. Кожна
Договірна Сторона гарантує призначеному авіапідприємству іншої
Договірної Сторони здійснення конвертації у вільно конвертовану
валюту протягом не більш ніж сорока (40) днів з дати подання
запиту. 4. Привілеї, вказані у вищезазначених пунктах, будуть
надаватися виключно на основі взаємності. Якщо одна з Договірних
Сторін встановлює обмеження або затримки щодо переказів
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони, остання
матиме право призупинити користування призначеним
авіапідприємством першої Договірної Сторони правами, зазначеними в
пунктах 2 та 3 цієї Статті.
Стаття 14
Положення щодо подвійного оподаткування
1. На доходи, отримані призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони у зв'язку
з експлуатацією договірних ліній, будуть поширюватися положення
діючої між двома Договірними Сторонами конвенції щодо подвійного
оподаткування ( 380_011 ).
Стаття 15
Консультації
1. Діючи в дусі тісного співробітництва, авіаційні власті
Договірних Сторін будуть час від часу проводити взаємні
консультації для забезпечення застосування та задовільного
дотримання положень цієї Угоди і Додатка до неї. 2. Якщо будь-яка з Договірних Сторін бажає внести поправки
щодо будь-яких положень цієї Угоди, вона може в будь-який час
письмово запропонувати іншій Договірній Стороні таке внесення
поправок. Консультації між обома Договірними Сторонами щодо такого
запропонованого внесення поправок можуть проводитися як в усній,
так і в письмовій формі, та, якщо не погоджено інше, вони
розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів з дати запиту,
зробленого однією з Договірних Сторін. 3. У випадку, коли будь-яка з Договірних Сторін бажає змінити
Додаток до цієї Угоди, таке внесення змін буде погоджено між
авіаційними властями двох Договірних Сторін шляхом проведення
консультації. 4. Будь-яке внесення поправок до цієї Угоди відповідно до
пункту 2 цієї Статті набуде чинності після підтвердження такого
внесення поправок шляхом обміну Нотами по дипломатичних каналах.
Стаття 16
Врегулювання спорів
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо
тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони у першу
чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом переговорів. 2. Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання
шляхом переговорів, вони можуть погодитись про передачу права
вирішення спору будь-якій особі чи органу; якщо вони не можуть
таким чином погодитися, спір на прохання будь-якої Договірної
Сторони буде винесений на розгляд арбітражного суду в складі трьох
арбітрів, по одному з яких призначає кожна Договірна Сторона, а
третій призначається цими двома. Кожна з Договірних Сторін повинна
призначити арбітра протягом шістдесяти (60) днів з дати одержання
по дипломатичних каналах будь-якою Договірною Стороною від іншої
повідомлення з проханням врегулювання спору таким арбітражним
судом, а третього арбітра повинно бути призначено протягом
наступних шістдесяти (60) днів. Якщо будь-яка з Договірних Сторін
не може призначити арбітра протягом встановленого періоду, або
якщо третього арбітра не призначено протягом встановленого
періоду, Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації
може на прохання будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра
чи арбітрів, як того потребує справа. У такому випадку третій
арбітр повинен бути громадянином третьої держави, і він буде діяти
як Президент арбітражного суду. 3. Договірні Сторони будуть дотримуватися будь-якого рішення,
прийнятого винесеного згідно з пунктом 2 цієї Статті. 4. Будь-який спір щодо будь-якого виду мит та будь-якого
іншого фінансового збору в будь-якому випадку не буде підлягати
застосуванню процедури арбітражного суду, передбаченої в пункті 2
цієї Статті.
Стаття 17
Приведення у відповідність з багатосторонніми конвенціями
У випадку укладення багатосторонньої конвенції або угоди щодо
повітряного транспорту, до якої приєднаються обидві Договірні
Сторони, ця Угода буде змінена таким чином, що відповідати
положенням такої конвенції або угоди шляхом проведення
консультації між двома Договірними Сторонами.
Стаття 18
Надання статистичних даних

Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати
авіаційним властям іншої Договірної Сторони за запитом періодичні
статистичні дані або іншу подібну інформацію щодо обсягу
перевезень, здійснених по договірних лініях відповідними
призначеними авіапідприємствами до/з території іншої Договірної
Сторони.
Стаття 19
Реєстрація в Міжнародній організації цивільної авіації
Ця Угода та будь-які наступні поправки будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Втрата чинності
Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати по
дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення припинити чинність цієї Угоди; таке повідомлення буде
одночасно надіслане до Міжнародної організації цивільної авіації.
У такому випадку ця Угода втратить чинність через дванадцять (12)
місяців після дати отримання повідомлення іншою Договірною
Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності не
відкликано за згодою до закінчення цього періоду. Якщо відсутнє
підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною
повідомлення, воно буде вважатися одержаним через чотирнадцять
(14) днів після отримання повідомлення Міжнародною організацією
цивільної авіації.
Стаття 21
Набуття чинності
Ця Угода набуде чинності після виконання кожною Договірною
Стороною своїх конституційних вимог, про що буде повідомлено
іншій Договірній Стороні по дипломатичних каналах, причому дата
набуття чинності буде датою останнього повідомлення. На підтвердження чого нижчепідписані, будучи належним чином
уповноваженими своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено в Римі 02 травня 1995 року, у двох примірниках,
кожний українською, італійською та англійською мовами, усі тексти
мають однакову силу. Однак у разі будь-якої розбіжності у
виконанні, тлумаченні або застосуванні текст англійською мовою
буде переважати.
За Уряд України За Уряд Італійської Республіки
(підпис) (підпис)
Додаток
Таблиці маршрутів
Таблиця маршрутів I
Маршрути, за якими можуть здійснюватися повітряні сполучення
призначеним авіапідприємством України: Пункти в Україні (Рим) один проміжний пункт і/або пункт за
межами у Європі, та у зворотному напрямку.
Таблиця маршрутів II
Маршрути, за якими можуть здійснюватися повітряні сполучення
призначеним авіапідприємством Італійської Республіки: Пункти в Італії (Київ) один проміжний пункт і/або пункт за
межами у Європі, та у зворотному напрямку.
Примітки: 1) Частоти: Кожне призначене авіапідприємство має право здійснювати
максимум до трьох щотижневих сполучень по вищезазначених маршрутах
з використанням повітряних суден 737/400, М80 або подібних їм.
Будь-яке збільшення частот буде підлягати погодженню між двома
призначеними авіапідприємствами та буде затверджуватися
авіаційними властями. У випадку використання інших типів повітряних суден буде
застосовуватися переводна таблиця. 2) Комерційні права "п'ятої свободи": Комерційні права "п'ятої свободи" будуть підлягати погодженню
між призначеними авіапідприємствами та затверджуватися авіаційними
властями. 3) Суто вантажні сполучення: Одне щотижневе суто вантажне сполучення може здійснюватися по
вищезгаданих маршрутах кожним призначеним авіапідприємством у
додаток до змішаних сполучень з максимальним комерційним
завантаженням до 40 тон.
Міжнародне приватне право
Двосторонні міжнародні договори України, т. 2
Видавництво Port-Roual, 2000вгору