Документ 389-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2009, підстава - 1282-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 квітня 2009 р. N 389
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2009 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з виконання Комплексної
програми будівництва вітрових електростанцій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1282 ( 1282-2009-п ) від 02.12.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 835-17 ) для здійснення
заходів з виконання Комплексної програми будівництва вітрових
електростанцій, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2009 р. N 389
ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 835-17 ) для здійснення
заходів з виконання Комплексної програми
будівництва вітрових електростанцій

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році
коштів, передбачених у державному бюджеті ( 835-17 ) НАЕР за
програмою "Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій" (далі - бюджетні кошти). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1282
( 1282-2009-п ) від 02.12.2009 }
2. Бюджетні кошти спрямовуються на:
розроблення ескізного проекту сучасної вітрової
електроустановки потужністю 2 МВт і здійснення заходів з
підготовки до її виробництва;
закінчення будівництва вітрових електростанцій, введення у
промислову експлуатацію яких передбачається у 2009 році;
виконання робіт з підготовки пропозицій щодо внесення змін до
Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій,
схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
1997 р. N 137 ( 137-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 8, с. 139);
забезпечення вимірювання вітрового потенціалу відповідно до
вимог міжнародних стандартів.
Обсяги фінансування робіт за зазначеними напрямами
затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів за
погодженням з Мінфіном. { Абзац шостий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1282 ( 1282-2009-п ) від
02.12.2009 }
3. Бюджетні кошти не спрямовуються на будівництво вітрових
електростанцій, що передані у концесію.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Виконавці робіт і надавачі послуг подають у разі проведення
попередньої оплати щомісяця до 5 числа наступного періоду
одержувачам бюджетних коштів інформаційну довідку про фактичні
обсяги виконаних робіт і наданих послуг за формою, що
затверджується НАЕР. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1282 ( 1282-2009-п ) від 02.12.2009 }
5. Фінансування робіт з будівництва вітрових електростанцій
та введення їх у промислову експлуатацію проводиться відповідно до
Порядку державного фінансування капітального будівництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України,
2001 р. , N 52, ст. 2374).
6. Оплата виконаних робіт і наданих послуг здійснюється на
підставі актів фактичного їх виконання і надання відповідно до
умов договорів.
7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
8. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 5 числа
наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів
інформацію про стан виконання робіт та використання бюджетних
коштів.
9. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору