Документ 3894-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.05.1996, підстава - 164/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 164/96-ВР від 05.05.96, ВВР, 1996, N 26, ст. 115 )
Про порядок обкладення митом предметів, які
вивозяться (пересилаються) громадянами за
митний кордон України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.118 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3945-XII ( 3945-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.119 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст.229 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що предмети, які вивозяться (пересилаються у
несупроводжуваному багажі) з митної території України з метою їх
відчуження за кордоном громадянами України, а також предмети,
придбані в Україні громадянами України, іноземними громадянами та
особами без громадянства, обкладаються митом у розмірі 50
відсотків їх роздрібної ціни, що встановилась в Україні на момент
сплати мита.
2. Від сплати мита звільняються такі предмети, які вивозяться
за митний кордон України: а) предмети (крім винно-горілчаних і тютюнових виробів,
продуктів харчування) загальною вартістю, що не перевищує
десятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян; ( Підпункт "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 297/95-ВР від 11.07.95 ) б) предмети загальною вартістю, що не перевищує суму
іноземної валюти, зазначену у в'їзній митній декларації, за умови
використання цієї валюти на придбання таких предметів на
підприємствах і в організаціях, які мають право здійснювати
торгівлю за іноземну валюту, або предмети загальною вартістю, що
не перевищує суму, еквівалентну іноземній валюті, зазначену у
в'їзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на
придбання таких товарів; в) предмети, що вивозяться іноземними громадянами -
посадовими особами, які працюють на державних підприємствах
України не менше трьох місяців, на суму, що не перевищує 50
відсотків отриманої заробітної плати в національній валюті
України; г) предмети особистого користування, що тимчасово вивозяться
(пересилаються) за митний кордон України; д) речі, що вивозяться (пересилаються) при переселенні
громадян на постійне місце проживання за кордон; е) горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літрів,
тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну
особу; є) предмети, що були тимчасово ввезені в Україну громадянами,
які постійно проживають за кордоном, і ввезення яких було
оформлено митними органами у встановленому порядку; ж) предмети, що пересилаються в міжнародних поштових
відправленнях і вартість яких не перевищує розміру двох
мінімальних заробітних плат; з) вирощена громадянами на городах та присадибних ділянках
продукція: картопля, плодоовочі, ягоди, виноград, баштанні
культури за наявності довідки органів місцевого самоврядування,
яка підтверджує, що ця продукція вирощена громадянином і є його
власністю.
3. Заборонити громадянам вивезення за митний кордон України: а) продуктів харчування, крім тих, що необхідні для
особистого споживання на час перебування у дорозі; б) предметів, на які встановлюються державні дотації, крім
предметів особистого користування; в) дорогоцінних металів, коштовного каміння та виробів з них
з метою їх відчуження.
4. Мито за предмети, що вивозяться за митний кордон України
громадянами, які постійно проживають в Україні, повинно бути
сплачено у митниці завчасно. Якщо зазначені товари пред'являються
громадянами (крім громадян, які постійно проживають за межами
України) для сплати мита в митниці безпосередньо при перетинанні
митного кордону, мито справляється у подвійному розмірі (крім
несупроводжуваного багажу громадян).
5. Предмети, що пересилаються за межі України вантажем на
адреси приватних осіб, пропускаються тільки після сплати мита в
розмірі, визначеному пунктом 1 цього Закону.
6. Дія цього Закону поширюється виключно на правовідносини,
які виникають при вивезенні предметів за межі України громадянами
для власних потреб, в тому числі і з правом відчуження. У разі
вивезення громадянами за межі України предметів товарною партією
(визначається Кабінетом Міністрів України) мито сплачується у
порядку, встановленому для суб'єктів підприємницької діяльності.
7. Надати митним органам України право перевірки повноти
надходження до банків іноземної валюти, яку громадяни обмінюють на
національну валюту з метою безмитного вивозу предметів за межі
України. У разі виявлення невідповідності довідки, виданої банками
громадянам, розміру обміняної іноземної валюти посадові особи
банків притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством.
8. У разі, якщо міжнародними договорами України встановлено
інші правила, ніж ті, що зазначені в цьому Законі, то
застосовуються правила міжнародного договору.
9. Визнати такими, що втратили чинність:
Декрет Кабінету Міністрів України N 21-92 від 29 грудня 1992
року "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться
(пересилаються) громадянами за митний кордон України" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 91); Закон України від 23 грудня 1993 року "Про внесення
доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок
обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються)
громадянами за митний кордон України" ( 3790-12 ). (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 12, ст.59 ).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1994 року
N 3894-XIIвгору