Про Державний бюджет України на 1994 рік
Закон України; Бюджет від 01.02.19943898-XII
Документ 3898-XII, перша редакція — Прийняття від 01.02.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 1994 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.120 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1994 рік по
доходах і видатках у сумі 335 067 343,3 млн. карбованців.
Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на
1994 рік за основними видами надходжень у таких сумах:
(млн. крб.)
Податок на добавлену вартість 70 788 596,8
Податок на доходи підприємств і
організацій 23 573 950
Акцизний збір 20 309 552
30 відсотків надходжень коштів
плати за землю 984 110
Прибутковий податок з громадян 8 350 000
Державне мито 140 555
Надходження від зовнішньоекономічної
діяльності - разом 22 685 824
у тому числі:
доходи від експорту продукції 21 479 680
митні доходи 1 206 144
Відрахування на геологорозвідувальні
роботи 6 596 000
80 відсотків надходжень коштів від
приватизації майна державних підприємств 7 563 270
Мобілізація коштів для фінансування
структурної перебудови економіки
(25 відсотків амортизаційних
відрахувань) 2 553 605
Надходження коштів від продажу
військового майна 8 000 000
Внески підприємств та господарських
організацій до Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення 15 826 700
Надходження відрахувань від перевищення
поточних доходів над видатками
Національного банку 220 000
Внески до бюджету сум перевищення
фактичного фонду споживання над
розрахунковим 1 856 000
Надходження коштів від Державного
комітету по матеріальних резервах 29 073 000
Плата за транзит нафти, газу та аміаку
трубопровідним транспортом через
територію України 17 440 000
Надходження сум різниці в ціні на газ 10 000 000
Надходження коштів від здійснення
додаткових заходів щодо мобілізації
доходів бюджету 5 536 161
Надходження дивідендів (частини
прибутку) від суб'єктів підприємницької
діяльності, створених за участю
державних підприємств і організацій 83 130
Компенсація коштів за міжурядовими
угодами 16 000 000
Збори та інші неподаткові доходи 2 207 781,9
Надходження до Пенсійного фонду 61 260 000
Кошти, що підлягають передачі до
Державного бюджету України з бюджетів
областей, м. Києва 4 019 107,6

Стаття 3. Установити в Державному бюджеті України на 1994 рік
асигнування на здійснення таких заходів:
(млн. крб.)
Соціальний захист населення - разом 18 344 168,2
з них:
розрахунки по наданих пільгових кредитах
індивідуальним сільським забудовникам 43 775
соціальне забезпечення 11 508 080,5
у тому числі: - пенсії військовослужбовцям та
особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ 7 800 000
- перерахування до Пенсійного фонду
на виплати пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського і старшинського
складу строкової служби та їх сім'ям 1 500 000
- перерахування до Фонду соціального
захисту інвалідів 1 800 000
- утримання будинків-інтернатів
та інших установ соціального
забезпечення 408 080,5
Фінансування заходів, пов'язаних із
здійсненням державного регулювання цін 6 792 312,7
у тому числі на: газ 6 490 000 тверде паливо 4 427 7 будівельні матеріали для індивідуальних забудовників 149 685 здешевлення вартості будівництва житла молодіжними житловими комплексами 140 000 житлово-комунальне господарство (централізовані видатки, республіканське господарство) 8 200
Фінансування соціально-культурних закладів
і установ - разом 26 591 046,8
у тому числі: освіти 13 889 508,4 культури 7 592 057 охорони здоров'я 4 068 523,4 фізичної культури та молодіжних заходів 740 958
з них:
створення матеріально-технічної
бази для підготовки спортсменів
до XVII зимових (1994 р.) та XXVI
літніх (1996 р.) Олімпійських ігор 49 922
відомчих закладів соціально-культурної сфери 300 000
Фінансування науки 5 295 786
Державні капітальні вкладення у розвиток
галузей і структурну перебудову економіки 14 242 023
з них на розвиток агропромислового
комплексу 6 622 544
Народне господарство - разом 98 618 869
у тому числі:
- бюджетні позички 5 447 850 з них на капітальні вкладення 4 847 850
- фінансування геологорозвідувальних
робіт 6 596 000
- фінансування геологорозвідувальних
робіт на розвідування золота 1 000 000
- фінансування заходів щодо конверсії
підприємств оборонного комплексу
і створення нових видів цивільної
продукції 5 000 000
- фінансування Національної космічної
програми 1 100 000
- фінансування Національної програми
досліджень і використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану 1 000 000 - створення потужностей по переробці
брухту і відходів дорогоцінних металів 280 000
- землевпорядкування, протиепізоотичні
заходи, експлуатація та утримання
зрошувальних систем, ветеринарної
мережі та інші витрати системи
агропромислового комплексу 1 326 991
- проведення земельної реформи 25 250
- часткове відшкодування вартості
племінної худоби 900 000
- відшкодування витрат по оплаті
сортових надбавок на елітне насіння 1 000 000
- докорінне поліпшення земель 86 012
- ведення лісового господарства,
охорона і захист лісів 850 042
- фінансова допомога і часткова сплата
відсотків по виданих кредитах:
підприємцям 50 000
селянським (фермерським)
господарствам 300 000
колективним сільськогосподарським
підприємствам 19 500
- надання позички заготівельним і
переробним підприємствам та організаціям
для заготівлі сільгосппродукції за
державним контрактом 20 000 000
- забезпечення державних резервів 29 231 680
- компенсація різниці в цінах по
вугіллю 18 900 000
- фінансування участі Держкомнафтогазу
в розвитку Західно-Сибірського
нафтогазового комплексу 1 500 000
- фінансування будівництва
нафтоперевалочного комплексу
в м. Одесі 718 200
- експлуатаційні витрати по утриманню
Чорнобильської АЕС 173 063
- інші 3 114 281
Фінансування житлово-комунального та
шляхового господарства - разом 789 163
у тому числі:
- капітальний ремонт житлового фонду 23 780
- благоустрій міст і селищ міського типу 1 023
- ремонт та утримання шляхів 764 360
Реставрація пам'яток архітектури 100 000
Охорона навколишнього природного середовища 1 638 000
Заходи, пов'язані з поверненням
кримсько-татарського, німецького та інших
депортованих народів 807 592
з них капітальні вкладення 627 592
Фінансування оборони - разом 16 823 610
у тому числі:
Міністерство оборони 14 741 870
Національна гвардія 498 300
Прикордонні війська 1 458 480
Штаб і війська цивільної оборони 124 960
Фінансування будівництва житла для
військовослужбовців за рахунок коштів
від продажу військового майна 833 112
Фінансування заходів щодо ліквідації
стратегічних озброєнь 1 000 000
Правоохоронні, митні органи, податкова
служба - разом 12 033 132
у тому числі:
Служба безпеки України 1 283 040
органи Міністерства внутрішніх справ 5 626 850
установи і підприємства Міністерства внутрішніх справ по виконанню покарань 1 245 790
Головне управління урядового зв'язку 384 900
додаткові витрати, пов'язані з реалізацією Державної програми боротьби із злочинністю 1 400 000
Управління державної охорони 50 430
митні органи 442 122
місцеві державні податкові інспекції 1 600 000
Утримання органів законодавчої, виконавчої
та судової влади - разом 4 204 793
у тому числі:
законодавчої влади 374 444
виконавчої влади 3 130 349
судової влади 700 000
Прокуратура 380 467
Фінансування заходів, визначених
Національною програмою поліпшення безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища 32 000
Придбання обладнання для виробництва цінних
паперів та документів суворого обліку 50 000
Відшкодування коштів по завершенні
будівництва об'єктів соціально-культурного
призначення на селі 700 000
Будівництво потужностей по виготовленню
валюти України 236 298
Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична
діяльність - разом 24 945 472
у тому числі:
витрати по зовнішньоекономічній діяльності 19 331 712
видатки, пов'язані з утриманням установ за кордоном, та сплата внесків до міжнародних організацій 5 613 760
Фінансування робіт по спорудженню
будинків для посольств і представництв 574 560
Інші видатки 1 909 718,7
з них:
проведення виборів 1 150 000
мобілізаційна підготовка галузей народного господарства 44 370
Резервний фонд Кабінету Міністрів України 1 000 000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним
захистом населення 16 362 861
Видатки по обслуговуванню зовнішнього боргу 5 060 920
Видатки Пенсійного фонду 65 960 000
Кошти, що підлягають передачі до бюджетів
Республіки Крим, областей, м. Севастополя 16 533 751,6
Стаття 4. Затвердити на 1994 рік нормативи відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів до бюджету Республіки Крим,
бюджетів областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах
(відсотках від загальної суми):
Податок на добавлену вартість 20
Надходження акцизного збору 20
Податок на доходи підприємств і організацій загальнодержавної власності, включаючи орендні, засновані на базі цієї власності, підприємств з іноземними інвестиціями, іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність через постійні представництва, доходи від банківської і страхової діяльності 50
Надходження прибуткового податку з громадян 50
Стаття 5. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України субвенції бюджетам Республіки Крим, областей,
м. Севастополя у сумі 16 533 751,6 млн. карбованців на
фінансування видатків місцевих бюджетів, що не покриваються
доходами, у тому числі:
(млн.крб)
Республіка Крим 1 657 068
Області: Вінницька 1 197 749,3
Волинська 866 227,6
Житомирська 1 080 103,6
Закарпатська 1 099 705,1
Івано-Франківська 481 521,4
Київська 471 655,5
Кіровоградська 1 082 500,2
Луганська 282 816,4
Львівська 940 304,2
Миколаївська 358 756,8
Одеська 402 544,2
Рівненська 799 445,8
Сумська 699 285,4
Тернопільська 960 652,5
Харківська 340 620,2
Херсонська 787 729,6
Хмельницька 716 747,8
Черкаська 753 350,1
Чернівецька 722 278,3
Чернігівська 494 691,3
м. Севастополь 337 998,3
Стаття 6. Затвердити суму коштів у розмірі 4.019.107,6 млн.
карбованців, які передаються з бюджетів Рад народних депутатів до
Державного бюджету України, у тому числі:
(млн.крб)
Дніпропетровська область 109 042
Донецька область 1 472 186,3
Запорізька область 983 808,9
Полтавська область 758 890
м. Київ 695 180,4
Стаття 7. Установити, що додаткові витрати відповідно до
рішень, що приймаються Верховною Радою Республіки Крим, обласними,
Київською і Севастопольською міськими та місцевими Радами народних
депутатів усіх інших рівнів, можуть здійснюватись тільки за умови
вишукання ними додаткових фінансових ресурсів відповідних
регіонів.
Стаття 8. Включити до складу Державного бюджету України
бюджет Пенсійного фонду України. Кабінету Міністрів України
затвердити Положення про Пенсійний фонд та джерела його утримання.
Стаття 9. Установити, що у 1994 році до складу доходів
Державного бюджету України зараховується: а) виручка від реалізації товарів та інших предметів,
конфіскованих митними органами, а також суми, одержані від
реалізації товарів та інших предметів, що зберігались під митним
контролем, власник яких не знайшовся у встановлений нормативними
актами термін. Одержані кошти спрямовуються на утримання та розвиток митної
служби. Конфіскована іноземна валюта зараховується на валютний
рахунок Міністерства фінансів України; б) доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків від аукціонного продажу квот на експорт товарів, після
покриття витрат, пов'язаних з проведенням аукціону; в) кошти, що надходять на рахунки Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків у іноземній валюті за реєстрацію
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та у
національній валюті за видачу експортних та імпортних ліцензій; г) консульські збори, що отримуються в іноземній валюті, з
наступним спрямуванням їх на розвиток системи Міністерства
закордонних справ у сумах, передбачених у плані надходжень та
платежів України у вільно конвертованій валюті на 1994 рік.
Стаття 10. Установити, що в 1994 році 80 відсотків
надходження коштів від приватизації майна державних підприємств
спрямовується до бюджету, з яких: - 30 відсотків зараховується до державного бюджету на
фінансування витрат Пенсійного фонду на виплату пенсій; - 50 відсотків надходження коштів від приватизації майна
підприємств загальнодержавної власності спрямовується до
державного бюджету на фінансування структурної перебудови
економіки; - 50 відсотків коштів від приватизації майна підприємств
комунальної власності зараховується до місцевих бюджетів на
соціально-економічний розвиток регіонів.
Стаття 11. Залучити у 1994 році до Державного бюджету України
для фінансування структурної перебудови базових галузей народного
господарства 25 відсотків амортизаційних відрахувань державних
підприємств і організацій усіх видів діяльності, включаючи орендні
підприємства, засновані на державній формі власності, крім
сільськогосподарських підприємств і організацій та підприємств
Державного комітету України по геології та використанню надр.
Стаття 12. Установити, що в 1994 році розмежування частини
загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів
між обласним бюджетом та бюджетами міст обласного підпорядкування
визначається відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України "Про
бюджетну систему Української РСР" ( 512-12 ).
Стаття 13. Кабінету Міністрів України здійснювати
фінансування видатків в межах фактичних надходжень до Державного
бюджету України.
Стаття 14. Зупинити на 1994 рік дію законодавчих актів
України та нормативних актів Президента України і Кабінету
Міністрів України в частині надання за рахунок бюджету кредитів та
пільг по банківських кредитах, за винятком обслуговування раніше
наданих кредитів.
Стаття 15. Установити, що в тих випадках, коли суб'єкти
законодавчої ініціативи та інші суб'єкти права вносять до
Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України пропозиції про
надання пільг щодо оподаткування підприємств, організацій або
виділення додаткових асигнувань з бюджету, вони повинні одночасно
подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів
або скорочення видатків державного бюджету.
Стаття 16. Установити, що установи банків у першочерговому
порядку після проведення розрахунків за енергоносії і виплати
заробітної плати виконують доручення підприємств, установ і
організацій на внески до бюджету сум податків, зборів, інших
обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, а
також розпорядження державних податкових інспекцій про безспірне
стягнення не внесених в строк платежів та сум фінансових санкцій
по них.
Стаття 17. Починаючи з 1994 року відстрочку і розстрочку
податків і платежів до бюджету відповідно до статті 9 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про
стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"
надавати платникам на умовах податкового кредиту. За користування
податковим кредитом платники сплачують до відповідного бюджету
плату у розмірі 0,5 облікової ставки Національного банку України,
яка застосовується на день одержання платником сум кредиту.
Стаття 18. Внески підприємств і господарських організацій до
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
провадяться у порядку та розмірах, установлених на 1992 рік. Підприємства (об'єднання) і організації Українського
товариства сліпих і Українського товариства глухих, де інваліди
становлять більш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих
в основному виробництві, звільняються у 1994 році від сплати
внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Фінансування витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, здійснюється в межах надходжень до
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
Стаття 19. Обов'язкові внески підприємств і господарських
організацій до Фонду сприяння зайнятості населення провадяться у
порядку і розмірах, установлених у 1992 році. Відрахування до
цього Фонду з місцевих бюджетів здійснюються за розмірами, що
визначаються самостійно відповідними Радами народних депутатів.
Стаття 20. Збільшити ставки земельного податку, встановлені
Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) з урахуванням їх
збільшення у 1993 році у 5 разів.
Стаття 21. Встановити ставку податку з юридичних осіб -
власників транспортних засобів іноземного виробництва, придбаних
за вільно конвертовану валюту, у розмірі 2,4 мінімальної
заробітної плати з кожної кінської сили потужності двигуна або в
розмірі 3,5 мінімальної заробітної плати з кожного кіловата
потужності двигуна. Від сплати податку звільняються підприємства автомобільного
транспорту загального користування та інші підприємства,
транспортні засоби яких зайняті на перевезенні пасажирів,
підприємства, які володіють автомобілями спеціального призначення,
технологічними транспортними засобами. Одержані кошти спрямовуються на фінансування соціальних
потреб малозабезпечених верств населення.
Стаття 22. Встановити збір за письмові звернення
юридичних і фізичних осіб до органів законодавчої і виконавчої
влади в розмірі: 5 мінімальних заробітних плат за сторінку
(телеграму) - для юридичних осіб і 0,5 - для фізичних осіб.
Установити, що збір не справляється із звернення громадян з
питань призначення і виплати державних пенсій і допомог та
звернення багатодітних сімей і малозабезпечених громадян. Кабінету Міністрів України ввести збір після розробки
механізму його сплати.
Стаття 23. Установити, що пільги щодо прибуткового податку
учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надаються в межах
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів за кожний повний
місяць.
Стаття 24. Надати право податковим органам за наслідками
документальних перевірок безпосередньо застосовувати до
резидентів, які порушують терміни, передбачені статтями 1 і 2
Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93
"Про здійснення розрахунків у іноземній валюті", стягнення пені за
кожний день прострочення у розмірі 1,0 відсотка від суми
неодержаної валютної виручки в іноземній валюті, перерахованої за
поточним (обмінним) курсом Національного банку України на день
нарахування пені.
Стаття 25. У разі заниження платниками сум податку або
іншого обов'язкового платежу до бюджету, виявлених податковими
органами в ході перевірок, з них стягуються суми донарахованих
платежів і штрафних санкцій у розмірах, передбачених чинним
законодавством України, збільшених на суму, виходячи з облікової
ставки Національного банку України, що застосовується на день
стягнення, за весь період ненадходження податку і сум санкцій до
бюджету.
Стаття 26. Установити, що в 1994 році нарахування податку на
доходи суб'єктів підприємницької діяльності провадиться в порядку,
передбаченому Законом України від 21 лютого 1992 року "Про
оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ).
Стаття 27. Внести до Закону України "Про оподаткування
доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ) такі зміни: I. У пункті 1 статті 4 слова і цифри "за ставкою 18
процентів" замінити словами і цифрами "за ставкою 22 проценти". II. Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Пільги щодо податку 1. Звільняються від сплати податку: а) підприємства громадських організацій інвалідів, де
інваліди становлять більш як 50 відсотків загальної чисельності
працюючих в основному виробництві. Оподатковуваний доход інших підприємств, які використовують
працю інвалідів, зменшується на суму заробітної плати, сплаченої
своїм працівникам-інвалідам; б) підприємства - з доходу, одержаного від виробництва
сільськогосподарської продукції, за винятком продукції
квітково-декоративного рослинництва та звіроводства; в) заклади освіти, культури і спорту, діяльність яких
частково фінансується з державного бюджету; г) доходи у вигляді процентів по кредитах, наданих іноземними
юридичними особами Уряду України, Національному банку України, а
також дивіденди (проценти), одержані від державних облігацій та
інших державних цінних паперів. 2. Оподатковуваний доход, обчислений відповідно до статті 3
цього Закону, зменшується на: а) суму доходу, одержаного підприємствами від реалізації
виготовлених ними протезно-ортопедичних виробів і спеціальних
технічних пристосувань для інвалідів, тифло-технічних засобів,
друкування і озвучування книг, журналів, підручників та іншої
літератури для інвалідів по зору, а також виготовленого
нестандартного обладнання, технологічної оснастки для
навчально-виробничих підприємств товариства інвалідів; б) суму доходу, одержаного від реалізації продукції,
виготовленої лікувально-трудовими майстернями, підсобними
підприємствами при психіатричних лікарнях і протитуберкульозних
закладах, будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів,
виховно-трудовими колоніями для неповнолітніх,
лікувально-трудовими профілакторіями; в) суму в розмірі 35 відсотків доходу підприємств
пенітенціарних закладів; г) суму доходу, перерахованого будинкам-інтернатам для
престарілих та інвалідів, школам-інтернатам, а також
підприємствам, установам, організаціям культури, народної освіти,
охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури і спорту,
фізкультурно-спортивним товариствам і дитячим громадським
організаціям, але не більше 2 процентів оподатковуваного доходу,
який визначається відповідно до пункту 1 статті 3 цього Закону. 3. Іноземний учасник спільного підприємства, включаючи банки
і страхові організації, створеного на території України з участю
іноземних інвесторів, який відповідно до міжнародної угоди України
має право на повне або часткове звільнення від оподатковування
доходу, що належить йому в порядку розподілу доходу, подає заяву
про зниження або скасування податку в порядку, встановленому
Міністерством фінансів України. У разі подання заяви після
переведення доходу за кордон вона повинна бути подана протягом
року від дня переведення. Заяви, подані після закінчення року, до
розгляду не приймаються. 4. Іноземна юридична особа, яка має відповідно до міжнародної
угоди України право на повне або часткове звільнення від податку з
доходів із джерел в Україні, не пов'язаних з діяльністю в
Україні, реалізує це право в порядку, передбаченому в пункті 3
цієї статті. 5. Склад пільг щодо оподаткування і розміри ставок податку
можуть уточнюватися Верховною Радою України при затвердженні
бюджету на наступний рік за поданням Кабінету Міністрів України. Місцеві Ради народних депутатів можуть надавати додаткові
пільги щодо податку на доходи, які зараховуються до місцевих
бюджетів. Порядок сплати, ставки податку і пільги щодо оподаткування
доходів підприємств і організацій не можуть змінюватися іншими
законодавчими актами, крім випадків, передбачених зазначеним
Законом". III. У статті 7: пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Платники податку на доходи, крім іноземних юридичних
осіб, протягом кварталу самостійно провадять авансові внески
податку до бюджету у розмірах, передбачених прогнозними
розрахунками фінансових результатів господарської діяльності на
рік, але не менше розміру фактично нарахованого податку за
попередній квартал. До платників податку, які допустили заниження
авансових платежів, податковими органами застосовуються фінансові
санкції у вигляді штрафу в розмірі суми заниженого платежу по
кожному терміну сплати. Авансові внески податку до бюджету провадяться не пізніше 15
і 28 числа кожного місяця в розмірі 1/6 частини квартальної
розрахункової суми. За клопотанням платника, що сплачує незначну суму податку,
податковий орган за місцезнаходженням платника може встановити
строк сплати до бюджету 20 числа кожного місяця в розмірі 1/3
квартальної розрахункової суми податку. Платник із сезонним циклом виробничого процесу визначає суму
авансових внесків протягом року за прогнозними розрахунками
фінансових результатів господарської діяльності. Розмір авансових внесків визначається та повідомляється
платником податковим інспекціям до настання першого терміну
платежу в кварталі. Після закінчення першого кварталу, півріччя, 9 місяців і року
платник обчислює за наростаючим підсумком з початку року суму
податку виходячи з фактично одержаного ним доходу, який підлягає
оподаткуванню". Пункт 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами
3, 4, 5, 6. IV. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "Доходи від банківської і страхової діяльності, обчислені
відповідно до статей 10 і 11 цього Закону, оподатковуються за
ставкою 55 відсотків, крім доходу у межах 10 відсотків, які
спрямовані на створення матеріально-технічної бази по
впровадженню електронних платежів". V. Статтю 13 виключити.
Стаття 28. Установити, що у 1994 році: а) податок на добавлену вартість включається в ціну (тариф)
товарів (робіт, послуг), включаючи імпортні, за ставкою у розмірі
28 відсотків до оподатковуваного обороту, який не включає податок
на добавлену вартість; б) від податку на добавлену вартість звільняється експорт за
межі митних кордонів України товарів (робіт, послуг) та
запроваджується справляння митними органами України податку на
добавлену вартість з імпортних товарів (включаючи ті, що
реекспортуються) за ставкою 28 відсотків та акцизного збору за
діючими ставками одночасно із справлянням митних зборів та мита.
Об'єктом оподаткування є митна вартість імпортних товарів з
урахуванням фактично оплачених сум митних зборів та мита (а по
підакцизних товарах - з урахуванням і сум акцизного збору),
ввезених для власних та виробничих потреб, для реалізації у
вільному обігу, а також реекспортованих товарів (продукції),
імпортованих тимчасово та на правах комісії. При подальшому
продажу імпортних товарів об'єктом оподаткування є різниця між
цінами їх реалізації та митною вартістю із врахуванням сум митних
зборів, мита, податку на добавлену вартість і акцизного збору; в) не обкладається податком на добавлену вартість майно
державних підприємств, що приватизуються; г) від податку на добавлену вартість звільняються: - підприємства (об'єднання) і організації Українського
товариства сліпих і Українського товариства глухих на товари та
послуги, що реалізуються ними; - послуги аптечних установ щодо реалізації медикаментів і
виробів медичного призначення; - роботи лісогосподарських підприємств по створенню, охороні
та захисту лісу; д) ставка податку на добавлену вартість зменшується на 50
відсотків з послуг по доставці газет і журналів. Визнати такими, що втратили чинність: абзац другий пункту 2 статті 7 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78,
N 26, ст.281); Декрет Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1992 року N
6-92 "Про оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій в
галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 5, ст.33, N 49, ст.458); абзац перший пункту 1 Декрету Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1993 року N 18-93 "Про забезпечення сільського
господарства імпортною продукцією для проведення весняних
польових робіт" в частині звільнення від обкладання податком на
добавлену вартість бартерних операцій (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 17, ст.187).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 1 лютого 1994 року
N 3898-XIIвгору