Документ 3937-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про участь України у Конвенції про збереження
морських живих ресурсів Антарктики 1980 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 23, ст.170 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з пропозицією Президента України про участь
України у Конвенції про збереження морських живих ресурсів
Антарктики 1980 року ( 995_045 ) і вважати обов'язковою цю
Конвенцію для України як однієї з держав - правонаступниць
колишнього Союзу РСР.
2. Міністерству закордонних справ України повідомити Уряд
Австралії про участь України у Конвенції про збереження морських
живих ресурсів Антарктики 1980 року як однієї з держав -
правонаступниць колишнього Союзу РСР.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3937-XIIвгору