Документ 3941-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною і
Республікою Польща "Про правову допомогу та
правові відносини у цивільних і кримінальних
справах"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 23, ст.174 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною і Республікою Польща "Про правову
допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах",
( 616_174 ) підписаний від імені України у м. Києві 24 травня 1993
року, ратифікувати.
Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3941-XIIвгору