Про державне управління іноземним туризмом в Україні
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992397
Документ 397-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.1996, підстава - 315-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 липня 1992 р. N 397
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 315 ( 315-96-п ) від 12.03.96 )
Про державне управління
іноземним туризмом в Україні

З метою забезпечення ефективності державного управління
іноземним туризмом як однієї із найважливіших галузей
зовнішньоекономічної діяльності Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України реалізацію державної політики в сфері іноземного
туризму.
Міністерство в цій сфері управління здійснює:
розробку проектів цільових програм, формування і розміщення
державного замовлення в сфері іноземного туризму;
координацію діяльності підприємств, організацій та установ
незалежно від форм власності, які займаються організацією
іноземного туризму в Україні та виїздом українських туристів за
кордон;
представництво інтересів держави в галузі туризму за
кордоном, у тому числі в міжнародних туристичних організаціях;
сертифікацію підприємств, що займаються прийомом іноземних
туристів;
впровадження ринкової інфраструктури іноземного туризму,
вивчення кон'юнктури ринку, вироблення рекомендацій щодо напрямів
інвестування в сфері іноземного туризму;
розвиток нових видів туризму, відкриття за кордоном
туристичних агентств, представництв і сприяння налагодженню
культурних зв'язків із зарубіжними партнерами на комерційній
основі;
підготовку і подання Кабінету Міністрів України проектів
нормативних актів з питань іноземного туризму;
добір і підготовку керівних кадрів державних туристичних
підприємств, установ та організацій.
2. Передати до функціонального управління Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України підприємства,
установи та організації колишнього Державного комітету з
іноземного туризму СРСР, розташовані на території України.
3. Створити в центральному апараті Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України Головне управління з
іноземного туризму. В зв'язку з цим збільшити граничну чисельність
працівників центрального апарату Міністерства на 10 одиниць.
Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.40вгору