Документ 397/95-ВР, перша редакція — Прийняття від 20.10.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 38, ст. 286 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Абзац четвертий частини першої статті 10 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст.28) викласти в такій
редакції: "Звільняються від сплати податку на прибуток підприємства
громадських організацій інвалідів, зареєстровані згідно з чинним
законодавством, де інваліди становлять 50 відсотків загальної
чисельності працюючих в основному виробництві, і за умов, що
рентабельність зазначених підприємств не перевищує 50 відсотків і
що вони не займаються експортно-імпортними операціями (крім
випадків, коли такі операції здійснюються для забезпечення
виробництва власної продукції та її реалізації)". Вважати цей абзац частиною другою, у зв'язку з цим частину
другу вважати частиною третьою.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1996 року.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 20 жовтня 1995 року
N 397/95-ВРвгору