Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Казахстан; Міжнародний документ від 22.02.1993
Документ 398_018, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.02.1993

               Угода 
між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан
про повітряне сполучення

Дата підписання: 22 лютого 1993 р. Дата набуття чинності: 22 лютого 1993 р.
Уряд України і Уряд Республіки Казахстан, надалі - "Договірні
Сторони", які є учасницями Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня
1944 року,
бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за її межами,
погодились з нижченаведеним:
Стаття 1
З метою цієї Угоди такі терміни означають:
a) "Конвенція" - Конвенція про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року:
термін включає будь-який Додаток ( 995_655 ) і будь-яку поправку
до нього, які прийняті згідно Статті 90 цієї Конвенції, в тій
мірі, в якій такий додаток і поправка до нього застосовуються до
Договірних Сторін, і будь-яку поправку до Конвенції, прийняту
згідно статті 94 Конвенції, ратифікованій відповідно Україною і
Республікою Казахстан;
b) "авіаційні влади" - відносно Республіки Казахстан -
Міністерство транспорту Республіки Казахстан, відносно України -
Міністерство транспорту України, або в обох випадках будь-яку
особу або орган, уповноважений здійснювати функції, що виконуються
в цей час згаданими владами;
c) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство, яке було
призначено і уповноважено згідно статті 4 цієї Угоди;
d) "територія" (відносно держави) - земна поверхня,
територіальні і внутрішні води і повітряний простір над ними,
перебуваючі під суверенітетом цієї держави;
e) "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення",
"авіапідприємство" і "зупинка з некомерційною метою" - мають
значення, зазначені в Статті 96 Конвенції ( 995_038 );
f) "тариф" - вартість оплати перевезення пасажирів, багажу і
вантажу і умови отримання цієї оплати, включаючи суму оплати,
комісійні і умови агентських і інших додаткових послуг, але
виключаючи оплату і умови перевезення пошти.
2. Додаток до цієї Угоди складає її невід'ємну частину.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародного
повітряного сполучення за маршрутами, зазначеними в Додатку до
цієї Угоди (які надалі іменуються відповідно "договірні лінії" і
"встановлені маршрути").
Стаття 3
1. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
використовуватиме при експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами такі права:
a) здійснювати польот над територією іншої Договірної Сторони
без посадки;
b) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
з некомерційною метою;
c) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених в Додатку до цієї Угоди, з метою
навантаження і (або) розвантаження пасажирів, пошти і вантажу
міжнародного прямування.
2. Ніщо в цій Статті не розглядатиметься як надання права
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони брати на
борт пасажирів, пошту і вантаж для їх перевезення між пунктами,
розташованими на території іншої Договірної Сторони за винагороду
або на умовах оренди.
3. Маршрути польотів повітряних суден за договірними лініями
і пункти прольоту державних кордонів встановлюються кожною
Договірною Стороною на своїй території.
4. Всі технічні і комерційні питання, що стосуються польотів
повітряних суден і перевезення пасажирів, вантажу і пошти на
договірних лініях, а також всі питання, які відносяться до
комерційного співробітництва, зокрема до розкладу, регулярності
рейсів, типів повітряних суден, технічного обслуговування
повітряних суден на землі і до порядку фінансових розрахунків,
вирішуватимуться за узгодженням між призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін і надсилатись авіаційним
владам Договірних Сторін на затвердження.
5. Додаткові, чартерні і спеціальні авіарейси
здійснюватимуться згідно законів і правил кожної Договірної
Сторони за попередніми заявками призначених підприємств. При цьому
Договірні Сторони забезпечуватимуть, за можливістю, виконання цих
рейсів в заявлені строки.
6. Розклад руху по договірних лініях повинен бути
представлений на розгляд авіаційним владам Договірних Сторін не
пізніше 30 днів до передбаченої дати відкриття. В деяких випадках
цей строк може бути скорочений за узгодженням вищезгаданих влад.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне або
більше авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами, повідомивши про це письмово іншу
Договірну Сторону.
2. Після отримання такого повідомлення інша Договірна Сторона
згідно положень пунктів 3 і 4 цієї Угоди в найкоротші строки надає
кожному призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл на
польоти.
3. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони до видачі
дозволу на польоти можуть зажадати від авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно
здатне виконувати умови, передбачені законами і правилами, які
звичайно застосовуються цими владами при здійсненні міжнародного
повітряного сполучення.
4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, зазначеного в пункті 2 цієї Статті, або
зажадати виконання таких умов, які вона визнає необхідними при
використанні призначеним авіапідприємством прав, зазначених в
Статті 3, в будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона не
має доказів того, що переважне володіння і дійсний контроль над
цим авіапідприємством належить Договірній Стороні, яка призначила
це авіапідприємство, або її громадянам.
5. Призначене авіапідприємство, яке отримало таким чином
дозвіл, може розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
тарифи, встановлені відповідно до положень Статті 11 цієї Угоди,
введені в дію на цих лініях.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право анулювати дозвіл на
польоти, або припинити користування зазначеними в Статті 3 цієї
Угоди правами, наданними призначеному авіапідприємству, іншою
Договірною Стороною, або зажадати виконання таких умов, які вона
визнає необхідними при користуванні цими правами:
a) в будь-якому випадку, коли вона переконана в тому, що
переважне володіння або дійсний контроль над цим авіапідприємством
належить Договірній Стороні, яка призначила це авіапідприємство,
або її громадянам, або
b) у випадку, коли це авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає їй ці правила,
або
c) у випадку, коли авіапідприємство іншим чином порушує
умови, визначені цією Угодою.
2. Якщо негайне скасування, припинення, або вимога
дотримуватись умов, зазначених у пункті 1 цієї Угоди, не є
необхідними для запобігання подальшого порушення законів та
правил, то право, про яке іде мова у цьому пункті, буде
використано тільки після консультації між авіаційними владами
Договірних Сторін. Такі консультації між авіаційними владами
повинні відбутися в короткі строки з дати запиту.
Стаття 6
1. Посвідчення придатності до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані і яким надана сила іншою
Договірною Стороною, будуть на період дії їх придатності вважатися
дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги, згідно з
якими такі посвідчення або свідоцтва були видані або визнані
дійсними, відповідають вимогам або перебільшують мінімальні норми,
які встановлені, або які можна час від часу встановлювати
відповідно з Конвенцією ( 995_038 ).
2. Однак, при польотах над своєю територією кожна Договірна
Сторона лишає за собою право відмовити у визнанні дійсності
посвідчень про кваліфікацію та свідоцтв, виданих її громадянам або
признаних дійсними у відношенні цих громадян іншої Договірної
Сторони або будь-якою іншою державою.
Стаття 7
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, регулюючи
приліт та виліт з її території повітряних суден, що здійснюють
міжнародні польоти, або експлуатацію та навігацію цих повітряних
суден під час їх перебування в межах її території будуть
застосовуватися до повітряних суден авіапідприємства, призначеного
іншою Договірною Стороною.
2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, регулюючи
прибуття, перебування та відправлення з її території пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти, та, зокрема, паспортні, митні, валютні
та санітарні формальності будуть застосовуватися до пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти повітряних суден авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною під час їх перебування в
межах зазначеної території.
Стаття 8
Збори та інші платежі за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні та інші засоби та послуги, а
також будь-які платежі за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами будуть стягуватися відповідно за
встановленими ставками та тарифами кожної Договірної Сторони.
Стаття 9
Пасажири, багаж та вантаж, які прямують прямим транзитом
через територію однієї Договірної Сторони, та не покидаючи району
аеропорту, виділеного для цієї мети, будуть підлягати лише
спрощеному контролю.
Багаж та вантаж, що прямують прямим транзитом, не будуть
обкладатися митними зборами та іншими подібними податками.
Стаття 10
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін будуть
надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних ліній по
встановленим маршрутам між їх власними територіями.
2. При експлуатації договірних ліній визначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно приймати до
уваги інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, для того, щоб не нанести збитку перевезенням останнього
авіапідприємства, яке експлуатує авіалінію по цьому маршруту або
його частини.
3. Договірні лінії, що обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати загально
прийнятим потребам в перевезеннях по встановленим маршрутах, і
кожне авіапідприємство повинно мати першочергове завдання надання
такої ємності, яка при правильному коефіцієнті завантаження
відповідала б діючим та розумно передбаченим потребам в
перевезеннях пасажирів, вантажу та пошти між їх територіями.
4. Перевезення, здійснені призначеним авіапідприємством по
цій Угоді, повинні відповідати загальному принципу, згідно якому
ємність буде залежити від:
a) потреб у перевезеннях між державами, де починаються і
закінчуються перевезення;
b) потреб у перевезеннях того району, через який проходить
авіалінія, та
c) потреб у транзитних перевезеннях.
Стаття 11
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватися на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні витрати, розумний прибуток,
характеристику авіаліній (наприклад, швидкість та зручність) та
тарифи інших авіапідприємств для будь-якої частини встановленого
маршруту. Ці тарифи повинні бути встановлені у відповідності з
вказаними нижче умовами цієї Угоди.
2. Тарифи, вказані у пункті 1 цієї Угоди, а також розмір
агентських комісійних з цих тарифів повинні по можливості,
узгоджуватися із встановленими маршрутами між зацікавленими
призначеними авіапідприємствами після консультації з іншими
авіапідприємствами, експлуатуючими весь маршрут або його частину.
Узгоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню авіаційними
владами Договірних Сторін.
3. Якщо призначені авіапідприємства не зможуть погодитися з
будь-яким із цих тарифів або по яких-інших причинах тариф не може
бути узгодженим у відповідності з умовами пункту 2 цієї Статті,
авіаційні влади Договірних Сторін повинні встановити тариф по
домовленності між собою.
4. Якщо авіаційні влади не можуть досягти згоди з питань
утвердження будь-якого тарифу, що представлений у відповідності з
пунктом 2 цієї Статті, або по встановленню будь-якого тарифу у
відповідності з пунктом 3 цієї Статті, ця розбіжність повинна бути
урегульована згідно умовам Статті 20 цієї Угоди.
5. Жоден тариф не повинен мати сили, якщо його не затвердять
авіаційні влади однієї із Договірних Сторін.
6. Встановлені тарифи повинні залишатися в силі до того часу,
поки не будуть встановлені нові тарифи у відповідності з умовами
цієї Статті.
Стаття 12
1. Повітряні суда, що експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їх табельне майно, запаси палива та мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби),
що на борту таких повітряних суден будуть звільнятися від усіх
митних зборів та інших подібних зборів при прибутті на територію
іншої Договірної Сторони, що це майно, матеріали, запаси лишаються
на борту повітряного судна до часу їх зворотного вивозу.
2. Також будуть звільнятися від таких податків та мит, за
виключенням зборів за надане обслуговування і ремонт:
a) бортові запаси, взяті на борт на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених владами згаданої
Договірної Сторони, і призначені для використання на борту
повітряного судна, що експлуатується на договірних лініях,
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
b) запасні частини, ввезені на територію однієї Договірної
Сторони для технічного обслуговування та ремонту повітряного
судна, що експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
c) паливо та мастильні матеріали, що призначені для
використання повітряним судном, що експлуатується на договірних
лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони,
навіть якщо ці запаси будуть використовуватися на ділянці маршруту
в межах території іншої Договірної Сторони, де вони взяті на борт.
3. Матеріали, запаси, запасні частини, які указані в пункті 2
цієї Статті, по вимозі однієї із Договірних Сторін можуть бути
поставлені під контроль або нагляд митних влад.
4. Табельне майно, матеріали, запаси і запасні частини, що
знаходяться на борту повітряного судна, яке експлуатується на
договірних лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної
Сторони можуть бути розвантажені на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних влад цієї Договірної Сторони. В
цьому випадку вони повинні бути під наглядом згаданих влад до того
моменту, доки вони не будуть вивезені назад і не одержать іншого
призначення у відповідності з митними правилами.
Стаття 13
1. Кожна Договірна Сторона представляє призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
сум, що перевищують прибуток над витратами, що одержані цим
авіапідприємством від експлуатації договірних ліній.
2. Такий переказ повинен проводитися у відповідності з
положенням Угоди, що регулює фінансові відношення між Договірними
Сторонами. У випадку відсутності такої згоди, чи відповідних
положень в цій згоді, переказ повинен здійснюватись у вільно
конвертованій валюті по офіційному обмінному курсу у відповідності
з правилами валютного обміну, які використовують Договірні
Сторони.
Стаття 14
1. Прибутки, одержані призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони від
експлуатації договірних ліній будуть звільнені цією Договірною
Стороною від оподаткування, яке повинне або могло бути застосоване
у відповідності з правилами цієї Договірної Сторони.
2. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, які включають авіаквитки та авіанакладні, а
також рекламні матеріали будуть звільнені на території іншої
Договірної Сторони від усіх податків та митних зборів.
Стаття 15
1. Для забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони надається
право відкрити на території іншої Договірної Сторони свої
представництва з необхідним адміністративним, комерційним і
технічним персоналом.
2. Вказаний в даній Статті персонал повинен складатися із
громадян Договірних Сторін, чисельність якого буде встановлюватися
по згоді між авіаційними владами Договірних Сторін.
Стаття 16
1. У відповідності зі своїми правами та обов'язками, що
передбачені міжнародними правами, Договірні Сторони підтверджують,
що взяті ними по відношенню один до одного зобов'язання захищати
безпеку цивільної авіації від актів незаконного втручання
складають невід'ємну частину даної Угоди. Не обмежуючи загальне
застосування своїх прав і зобов'язань по міжнародному праву,
Договірні Сторони діють у відповідності з положеннями Конвенції
про злочини і деякі інші акти, що відбуваються на борту повітряних
суден, підписаної у Токіо 14 вересня 1963 року ( 995_244 ),
Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден,
підписаної у Гаазі 16 грудня 1970 року ( 995_167 ), Конвенції про
боротьбу з незаконними актами, що направлені проти безпеки
цивільної авіації, підписаної у Монреалі 23 вересня 1971 року
( 995_165 ), Протоколу про боротьбу з незаконними актами
насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну
авіацію, підписаного у Монреалі 24 лютого 1988 року ( 995_269 ),
положеннями діючих двосторонніх Угод між Договірними Сторонами і а
також тих Угод, які будуть укладені між ними в подальшому.
2. Договірні Сторони будуть надавати по вимозі всю необхідну
допомогу один одному по запобіганню незаконного захоплення
повітряних суден та інших незаконних актів, що направлені проти
безпеки повітряних суден, їх пасажирів і екіпажів, аеропортів та
аеронавігаційних засобів, а також будь-якої загрози безпеки
цивільної авіації.
3. Договірні Сторони діють у відповідності з положеннями про
авіаційну безпеку і технічними вимогами, що встановлені
міжнародною організацією цивільної авіації та передбаченими
Додатками ( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), в тій мірі, в якій такі положення та вимоги
можуть застосовуватися до Договірних Сторін, вони будуть вимагати,
щоб експлуатанти повітряних суден їх реєстрації і експлуатанти
повітряних суден, що постійно базуються або мають основне місце на
їх території, і експлуатанти міжнародних аеропортів на їх
території діяли у відповідності з такими положеннями та вимогами
по авіаційній безпеці.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден дотримуватись згаданих у пункті 3 положень та вимог по
авіаційній безпеці, які передбачаються іншою Договірною Стороною
для в'їзду, виїзду, чи находження в межах її території. Кожна
Договірна Сторона буде забезпечувати застосування належних мір в
межах її території для захисту суден і перевірки пасажирів,
екіпажу, ручної поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів до і
під час посадки чи вантаження. Кожна Договірна Сторона також
доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної Сторони
про прийняття спеціальних мір безпеки у випадку конкретної
загрози.
5. Коли є інцидент, чи загроза інциденту, зв'язаного з
незаконним захопленням цивільного повітряного судна із іншими
незаконними актами, що направлені проти безпеки повітряних суден,
їх пасажирів та екіпажу, аеропортів і аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони будуть допомагати один одному шляхом полегшення
зв'язку і прийняття відповідних мір з метою швидкого і безпечного
усунення такого інциденту або його загрози.
Стаття 17
1. Для забезпечення тісного співробітництва по всіх питаннях,
що відносяться до виконання даної Угоди, між авіаційними владами
Договірних Сторін час від часу проводитимуться консультації.
Стаття 18
1. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони будуть надавати
по запиту іншої Договірної Сторони періодичні або інші статистичні
дані.
2. Статистичні дані повинні включати в себе всю інформацію,
що необхідна для визначення об'єму перевезень, які здійснюються
призначеним авіапідприємством(ми) за встановленими маршрутами, і
по пунктах відправлення та пунктах призначення таких перевезень.
Стаття 19
Договірні Сторони будуть здійснювати тісне співробітництво і
взаємодію по таких направленнях:
науково-технічної політики в галузі повітряного транспорту;
матеріально-технічне забезпечення авіапідприємств та поставки
авіаційної техніки;
розробки єдиних норм, вимог та правил забезпечення польотів;
навчання авіаційних спеціалістів;
технічної експлуатації і ремонту авіаційної техніки.
Стаття 20
Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням даної Угоди, чи її Додатка, буде вирішуватися шляхом
прямих переговорів між авіаційними владами обох Договірних Сторін.
Якщо згадані авіаційні влади не прийдуть до згоди, суперечка буде
вирішуватися по дипломатичних каналах.
Стаття 21
Якщо одна із Договірних Сторін вважатиме за доцільне змінити
умови даної Угоди та Додатка до неї, вона може запросити
консультацію між авіаційними владами обох Договірних Сторін
відносно передбаченої зміни. Консультації повинні початися на
протязі 60 днів з дати запиту, якщо тільки авіаційні влади
Договірних Сторін не домовляться про продовження цього строку.
Зміни Угоди вступають у силу після їх підтвердження шляхом обміну
нотами по дипломатичних каналах. Зміни можуть бути внесені по
узгодженню між авіаційними владами Договірних Сторін.
Стаття 22
Ця Угода і будь-які поправки до неї повинні бути
зареєстровані у міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 23
1. Ця Угода укладена на невизначений строк.
2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час повідомити по
дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про свої наміри
припинити дію даної Угоди. В цьому випадку дія Угоди припиняється
через 12 місяців після дати одержання такого повідомлення іншої
Договірної Сторони, якщо це повідомлення не буде відкликано за
взаємною згодою до закінчення цього строку.
Стаття 24
Ця Угода вступає в дію з дати її підписання.
Вчинено в місті Алма-Аті 22 лютого 1993 року у двох
примірниках кожний на українській, казахській та російській мовах,
при цьому усі тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Казахстан
(підпис) (підпис)
Додаток
Таблиця маршрутів
Маршрути, що експлуатуються призначеним авіапідприємством або
авіапідприємствами України:
пункти в Україні - проміжні пункти - пункти в Республіці
Казахстан - пункти за межами.
Примітки:
1. Проміжні пункти чи пункти за межами можуть бути пропущені
на будь-якому або на усіх рейсах при умові, що сполучення
починається, чи закінчується в Україні.
2. Ніяке завантаження не може бути прийняте в проміжному
пункті для подальшого розвантаження на території Республіки
Казахстан для подальшого розвантаження у пункті за межами і
навпаки, за випадком того, що від часу може бути узгоджено
авіаційними владами Договірних Сторін. Це обмеження застосовується
також по всіх формах комерційного завантаження стоп-овера.
Маршрути, що експлуатуються призначеним авіапідприємством,
або авіапідприємствами Республіки Казахстан:
пункти в Республіці Казахстан - проміжні пункти - пункти в
Україні - пункти за межами.
Примітки:
1. Проміжні пункти, чи пункти за межами можуть бути пропущені
на будь-якому або на усіх рейсах при умові, що сполучення
починається, чи закінчується в Республіці Казахстан.
2. Ніяке навантаження не може бути прийняте в проміжному
пункті для подальшого розвантаження на території України для
подальшого розвантаження у пункті за межами, і, навпаки, за
випадком того, що час від часу може бути узгоджено авіаційними
владами Договірних Сторін. Це обмеження застосовується також по
всіх формах комерційного навантаження стоп-овера.вгору