Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про повітряне сполучення
Йорданія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 30.11.2005
Документ 400_007, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 27.07.2006, підстава - 46-V

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Йорданського Хашимітського Королівства
про повітряне сполучення
{ Угоду ратифіковано Законом
N 46-V ( 46-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.336 }

Кабінет Міністрів України та Уряд Йорданського Хашимітського
Королівства, далі "Договірні Сторони",
будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ),
бажаючи укласти Угоду, яка б доповнювала вищезгадану
Конвенцію ( 995_038 ), з метою встановлення повітряного сполучення
між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством і за їхніми
межами,
домовились про таке:
Стаття 1
ВИЗНАЧЕННЯ
У цій Угоді, якщо контекст не передбачає інше:
a. термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, яка відкрита для підписання в Чикаго 7 грудня
1944 року ( 995_038 ), та містить будь-який Додаток ( 995_655 ),
прийнятий згідно зі статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку
поправку до Додатків або Конвенції відповідно до статей 90 та 94 у
тій мірі, в якій ці Додатки або поправки прийняті обома
Договірними Сторонами;
b. термін "авіаційні власті" щодо України означає Державну
службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, а щодо
Уряду Йорданського Хашимітського Королівства - Управління
цивільної авіації, Міністра транспорту і (або) будь-який орган,
уповноважений здійснювати функції, які в цей час виконуються
згаданими властями;
c. термін "територія" щодо держави має значення відповідно
до статті 2 Конвенції ( 995_038 );
d. термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
статті 3 цієї Угоди;
e. термін "повітряне сполучення" означає повітряне
сполучення, яке здійснюється повітряним судном з метою перевезення
пасажирів, вантажів і пошти. Термін "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" мають значення відповідно до статті 96 Конвенції
( 995_038 );
f. термін "бортове обладнання", "бортові запаси" та "запасні
частини" мають значення відповідно до Додатка 9 ( 995_655 ) до
Конвенції ( 995_038 );
g. термін "ємність" щодо повітряного судна означає
комерційне завантаження цього повітряного судна на маршруті або
частині маршруту;
h. термін "ємність" щодо договірної лінії означає ємність
повітряного судна, яке використовується на такій лінії, помножену
на частоту польотів, здійснених цим повітряним судном протягом
певного періоду на маршруті або частині маршруту;
i. термін "договірні лінії" та "встановлені маршрути"
означає міжнародні повітряні лінії, регулярна експлуатація яких
здійснюється за маршрутами, визначеними у додатку до цієї Угоди.
Додаток до цієї Угоди є її невід'ємною частиною;
j. термін "стандарт" означає будь-які вимоги до фізичних
характеристик, конфігурації, матеріальної частини, технічних
характеристик, персоналу або правила, однакове застосування яких
визнається необхідним для забезпечення безпеки або регулярності
міжнародної аеронавігації та яких будуть дотримуватись Договірні
Сторони відповідно до Конвенції ( 995_038 ); у випадку
неможливості дотримання стандарту Договірні Сторони в
обов'язковому порядку направляють в Міжнародну організацію
цивільної авіації повідомлення у відповідності зі статтею 38
Конвенції.
Стаття 2
ПРАВА ПРИЗНАЧЕНИХ АВІАПІДПРИЄМСТВ
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, зазначені в цій Угоді, з метою встановлення регулярних
міжнародних повітряних сполучень за маршрутами, визначеними
відповідним розділом додатка до цієї Угоди. Такі сполучення та
маршрути далі іменуються відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути". Авіапідприємство, призначене кожною
Договірною Стороною, при здійсненні повітряних сполучень за
встановленими маршрутами користується такими правами:
a. правом здійснювати політ без посадки через територію
держави іншої Договірної Сторони;
b. правом здійснювати зупинки з некомерційними цілями на
території держави іншої Договірної Сторони;
c. правом здійснювати зупинки на території держави іншої
Договірної Сторони в пунктах на встановлених маршрутах з метою
прийняття на борт та(або) або зняття з нього міжнародного
комерційного завантаження - пасажирів, вантаж і пошту, які
перевозяться на територію держави іншої Договірної Сторони чи
третьої країни або відправляються з неї чи території третьої
країни.
2. Зазначене в пункті 1 цієї статті не розглядається як право
призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони
приймати на борт пасажирів, вантаж і пошту для перевезення до
інших пунктів на території держави цієї іншої Договірної Сторони
за винагороду або на умовах оренди.
Стаття 3
ПРИЗНАЧЕННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВ І ДОЗВОЛИ НА
ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ
1. Кожна Договірна Сторона має право призначити одне чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами та письмово повідомити про це іншу
Договірну Сторону.
2. Після одержання такого призначення авіаційні власті іншої
Договірної Сторони з дотриманням положень пунктів 4 та 5 цієї
статті без затримки надають призначеному авіапідприємству або
авіапідприємствам відповідний дозвіл на виконання польотів.
3. Кожна Договірна Сторона має право відкликати призначення
авіапідприємства та призначити інше авіапідприємство, повідомивши
про це письмово іншу Договірну Сторону.
4. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть зажадати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені
законами та правилами, які звичайно та обґрунтовано застосовуються
цими властями для виконання міжнародних повітряних сполучень
відповідно до положень Конвенції ( 995_038 ).
5. Кожна Договірна Сторона має право відмовити в наданні
дозволу на виконання польотів згідно з пунктом 2 цієї статті або
встановити такі умови, які вона може вважати необхідними для
користування призначеним авіапідприємством правами, зазначеними в
статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли зазначена
Договірна Сторона не має задовільних доказів того, що переважне
володіння та фактичний контроль над цим авіапідприємством належать
Договірній Стороні, яка призначає авіапідприємство, або громадянам
її держави.
6. Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало
дозвіл, воно може в будь-який час розпочати експлуатацію
договірних ліній за умови, що тариф, встановлений відповідно до
положень статті 11 цієї Угоди, введений в дію на такій лінії.
7. Кожна Договірна Сторона має право скасувати дозвіл на
виконання польотів або тимчасово припинити користування правами,
зазначеними у цій Угоді, авіапідприємством або авіапідприємствами,
призначеними іншою Договірною Стороною, або встановити такі умови,
які вона вважає необхідними для користування цими правами:
a. у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних
доказів того, що переважне володіння цим авіапідприємством або
авіапідприємствами і фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, яка призначила авіапідприємство або
авіапідприємства, або громадянам її держави; або
b. у випадку, коли згадане авіапідприємство або
авіапідприємствами не в змозі дотримуватися законів і правил
держави Договірної Сторони, яка надає ці права; або
c. у випадку, коли авіапідприємство не в змозі здійснювати
перевезення відповідно до умов, передбачених цією Угодою.
8. Якщо негайне скасування, обмеження або встановлення умов,
зазначених у пункті 7 цієї статті, не є необхідним для запобігання
подальшим порушенням законів та правил, таке право буде
використано тільки після консультації з іншою Договірною Стороною.
Стаття 4
ЄМНІСТЬ
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін
надається справедлива та рівна можливість експлуатації договірних
ліній за встановленими маршрутами.
2. При здійсненні повітряних сполучень авіапідприємства
кожної Договірної Сторони будуть брати до уваги інтереси
авіапідприємств іншої Договірної Сторони, щоб не зашкодити
перевезенням, які останні здійснюють за цими ж маршрутами або на
їх частині.
3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
суспільним потребам щодо перевезень за встановленими маршрутами та
мати головною метою надання такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження повітряного судна відповідала б існуючим
і обґрунтовано очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів,
вантажу і пошти, що розпочинаються на території держави Договірної
Сторони, яка призначила авіапідприємство, або здійснюються на
територію її держави. Перевезення пасажирів, вантажу та пошти, що
прийняті на борт і вивантажені в пунктах на встановлених
маршрутах, на територію третіх країн здійснюється відповідно до
загальних принципів, згідно з якими ємність залежить від:
a. потреб у перевезеннях на територію або з території
держави Договірної Сторони, яка призначила авіапідприємство;
b. потреб у перевезеннях зони, через яку проходить договірна
лінія, з урахуванням інших повітряних перевезень, що здійснюються
авіапідприємствами держави, яка знаходиться в цій зоні;
c. потреб у наскрізних перевезеннях.
Стаття 5
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗКЛАДІВ
1. Частота перевезень та розклад руху на договірних лініях
повинні встановлюватися за взаємною згодою між призначеними
авіапідприємствами та надаватися авіаційним властям на
затвердження не менше ніж за тридцять (30) днів до запропонованої
дати початку перевезень. У разі відсутності домовленостей між
двома призначеними авіапідприємствами питання повинно бути
передано на розгляд авіаційним властям Договірних Сторін.
2. Між двома призначеними авіапідприємствами повинна бути
укладена комерційна угода щодо експлуатації договірних ліній.
Комерційна угода надається для затвердження відповідним авіаційним
властям.
Стаття 6
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВ ДОГОВІРНИХ СТОРІН
1. Законодавство держави однієї Договірної Сторони, які
регулюють вхід на територію її держави або вихід з неї повітряних
суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або експлуатацію та
навігацію таких повітряних суден під час їхнього перебування в
межах території її держави, застосовуються до повітряних суден
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони та
дотримуються ними під час входу на територію її держави,
відправлення з неї або перебування в її межах.
2. Законодавство держави однієї Договірної Сторони, які
регулюють прибуття на територію її держави або відправлення з неї
пасажирів, екіпажу чи вантажу, який перевозиться повітряним
судном, зокрема, правила щодо в'їзду, імміграції, паспортних,
митних і санітарних заходів застосовуються до пасажирів, екіпажу
або осіб, які діють від їхнього імені, а також стосовно вантажу
повітряних суден будь-якого авіапідприємства, призначеного іншою
Договірною Стороною, під час їхнього перебування в межах території
держави першої Договірної Сторони.
3. На основі взаємності не вимагаються візи для в'їзду,
перебування та виїзду екіпажів повітряних суден, які
експлуатуються призначеним авіапідприємством або
авіапідприємствами Договірних Сторін, за умови, що вони
відправляються наступним рейсом за зворотним маршрутом. Це також
стосується випадків, коли екіпаж внаслідок захворювання або
технічного стану повітряного судна залишається в країні та
відправляється наступним рейсом за зворотним маршрутом.
Стаття 7
ВИЗНАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ТА СВІДОЦТВ
Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
з Договірних Сторін та строк дії яких не вичерпаний, визнаються
дійсними іншою Договірною Стороною з метою експлуатації договірних
ліній. Кожна Договірна Сторона залишає за собою право відмовитися
визнати дійсними з метою здійснення польотів над територією своєї
держави посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, які видані
громадянам її держави чи визнані дійсними іншою державою.
Стаття 7 bis
БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ
1. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час направити
запит з проханням провести консультації стосовно стандартів з
безпеки польотів, прийнятих іншою Договірною Стороною щодо
аеронавігаційних засобів, екіпажів, повітряних суден та їхньої
експлуатації. Такі консультації розпочнуться протягом тридцяти
(30) днів з дати запиту.
2. Якщо після проведення таких консультацій одна Договірна
Сторона виявить, що інша Договірна Сторона не дотримується та
належним чином не застосовує в областях, які зазначені в пункті 1
цієї статті, стандарти з безпеки польотів, встановлені на той час
згідно з Конвенцією ( 995_038 ), перша Договірна Сторона
повідомить іншу Договірну Сторону про виявлені недоліки та заходи,
які необхідно вжити для приведення у відповідність з зазначеними
стандартами. Інша Договірна Сторона повинна усунути виявлені
недоліки протягом погодженого періоду.
3. У відповідності зі статтею 16 Конвенції ( 995_038 )
Договірні Сторони погоджуються з тим, що повітряні судна, які
експлуатуються призначеним авіапідприємством однієї Договірної
Сторони для здійснення перевезень на територію держави іншої
Договірної Сторони або з неї, при перебуванні на території держави
іншої Договірної Сторони можуть бути об'єктом для проведення
уповноваженими представниками іншої Договірної Сторони огляду за
умови, що це не призведе до необґрунтованої затримки рейсу.
Визнаючи дійсність документів стосовно повітряного судна, свідоцтв
членів екіпажу згідно із статтею 33 Конвенції, при проведенні
огляду можуть бути перевірені зазначені документи та свідоцтва,
стан повітряного судна та його обладнання на відповідність
стандартам, встановленим відповідно до Конвенції на момент
проведення огляду.
4. Кожна Договірна Сторона залишає за собою право призупинити
дозвіл на виконання польотів авіапідприємства, призначеного іншою
Договірною Стороною, або змінити його умови, якщо це викликано
необхідністю забезпечення безпеки польотів.
5. Будь-які дії однієї Договірної Сторони по відношенню до
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони
припиняються, як тільки недоліки, виявлені при проведенні огляду,
усунені.
Стаття 8
АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї Угоди.
2. Не обмежуючи загальну застосовність своїх прав і
зобов'язань з міжнародного права, Договірні Сторони будуть,
зокрема, діяти згідно з положеннями Конвенції про злочини та деякі
інші акти, що вчиняються на борту повітряного судна, прийнятої в
Токіо 14 вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з
незаконним захопленням повітряних суден, прийнятої в Гаазі 16
грудня 1970 року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними
актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийнятої в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), та будь-якої іншої
багатосторонньої угоди з питань авіаційної безпеки, учасниками
якої вони є.
3. Договірні Сторони надаватимуть одна одній на прохання всю
необхідну допомогу для запобігання актам незаконного захоплення
цивільних повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим
проти повітряних суден, безпеки пасажирів та екіпажу, аеропортів і
аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій загрозі безпеці
цивільної авіації.
4. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з
авіаційної безпеки, встановлених Міжнародною організацією
цивільної авіації та визначених як Додатки ( 995_655 ) до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), у тій мірі,
в якій ці положення застосовані до Договірних Сторін; вони будуть
вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними,
або експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на території її держави, та експлуатанти
аеропортів на території її держави дотримувались таких положень з
авіаційної безпеки.
5. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може зажадати від таких експлуатантів повітряних
суден дотримання зазначених у пункті 4 цієї статті положень з
авіаційної безпеки, які вимагаються іншою Договірною Стороною щодо
прибуття на територію її держави, відправлення з неї або
перебування в її межах. Кожна Договірна Сторона повинна
забезпечити вжиття відповідних ефективних заходів у межах
території своєї держави для захисту повітряних суден та огляду
пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів
до та під час посадки або завантаження.
6. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розгляне
будь-який запит іншої Договірної Сторони щодо вжиття спеціальних
заходів безпеки у випадку конкретної загрози.
7. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розгляне запит
іншої Договірної Сторони про укладення угоди міжвідомчого
характеру, що дозволить авіаційним властям будь-якої Договірної
Сторони дати власну оцінку заходам безпеки, які запроваджують
експлуатанти повітряних суден для польотів у напрямку території
держави іншої Договірної Сторони.
8. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти повітряних суден, безпеки пасажирів та
екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони надаватимуть допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку
та вжиття відповідних заходів з метою швидкого та безпечного
усунення таких дій або загрози дій.
9. Якщо одна Договірна Сторона має обґрунтовані причини
вважати, що інша Договірна Сторона не дотримується положень цієї
статті, перша Договірна Сторона може направити запит про негайне
проведення консультацій з іншою Договірною Стороною.
Стаття 8 bis
КОМЕРЦІЙНІ ДОМОВЛЕНОСТІ
1. Здійснюючи або пропонуючи авіаперевезення за встановленими
маршрутами, будь-яке призначене авіапідприємство однієї Договірної
Сторони може укладати комерційні домовленості про надання блоку
крісел або про спільне використання кодів з авіапідприємством або
авіапідприємствами будь-якої Договірної Сторони за умови, що
авіапідприємства мають права на експлуатацію маршрутів і виконують
вимоги, які передбачені такими домовленостями.
2. Кожне авіапідприємство, яке уклало домовленості про
спільне використання кодів, з дотриманням пункту 1 цієї статті,
повинно проінформувати споживача під час продажу квитка про
авіапідприємство, яке є фактичним перевізником на кожному секторі,
а яке - перевізником за угодою.
3. Перевезення, що здійснюється в рамках домовленості про
спільне використання кодів, повинне вважатися частотою лише
фактичного перевізника.
Стаття 9
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД МИТА І ЗБОРІВ
1. Кожна Договірна Сторона на основі взаємності у найбільш
можливому обсязі згідно з національним законодавством звільняє
призначене авіапідприємство чи авіапідприємства іншої Договірної
Сторони від імпортних обмежень, мита, акцизних зборів, зборів за
огляд та інших державних мит і зборів на повітряне судно,
мастильні матеріали, споживчі технічні запаси, запасні частини,
включаючи двигуни, комплектне бортове обладнання, бортові запаси
(включаючи алкогольні напої, тютюнові вироби, безалкогольні напої
та інші продукти, призначені для продажу пасажирам в обмеженій
кількості під час польоту) та інші предмети, передбачені виключно
для використання у зв'язку з обслуговуванням повітряного судна
призначеного авіапідприємства чи авіапідприємств цієї Договірної
Сторони, що експлуатує договірні лінії, а також бланки
авіаквитків, авіанакладних, обладнання комп'ютерної системи
бронювання та будь-які рекламні матеріали, які розповсюджуються
безкоштовно цим призначеним авіапідприємством чи
авіапідприємствами.
2. Звільнення, надані цією статтею, застосовуються до
предметів, згаданих у пункті 1 цієї статті:
a. які ввезені на територію держави однієї Договірної
Сторони призначеним авіапідприємством чи авіапідприємствами іншої
Договірної Сторони або за їхнім дорученням і залишаються на борту
повітряного судна призначеного авіапідприємства чи авіапідприємств
однієї Договірної Сторони після прибуття на територію держави
іншої Договірної Сторони чи після відправлення з неї;
b. які взяті на борт повітряного судна призначеного
авіапідприємства чи авіапідприємств однієї Договірної Сторони на
території держави іншої Договірної Сторони та призначені для
використання при експлуатації договірних ліній незалежно від того,
використовуються вони частково чи повністю у межах території
держави Договірної Сторони, яка надає звільнення, за умови, що
вони не залишаються на території держави згаданої Договірної
Сторони.
3. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали та
запаси, що знаходяться на борту повітряного судна призначеного
авіапідприємства чи авіапідприємств будь-якої Договірної Сторони,
можуть бути вивантажені на території держави іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних органів. У такому випадку вони
можуть бути розміщені під наглядом згаданих органів доти, доки
вони не будуть вивезені у зворотному напрямку або не отримають
іншого призначення згідно з митними правилами.
Стаття 10
ПРЯМЕ ТРАНЗИТНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Пасажири, багаж і вантаж прямого транзиту через територію
держави будь-якої Договірної Сторони, які не залишають відведеної
для такої мети зони аеропорту, підлягають лише спрощеному
контролю. Багаж і вантаж прямого транзиту звільняються від сплати
мита та інших подібних зборів.
Стаття 11
ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ
1. Тарифи, які застосовуються авіапідприємством однієї
Договірної Сторони за перевезення на територію держави іншої
Договірної Сторони або з неї, встановлюються на обґрунтованому
рівні з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи
експлуатаційні видатки, помірний прибуток, особливості перевезень.
2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї статті, погоджуються між
призначеними авіапідприємствами обох Договірних Сторін.
3. Таке погодження тарифів, по можливості, буде досягнуто
шляхом застосування норм Міжнародної асоціації повітряного
транспорту або інших визнаних норм щодо встановлення тарифів.
4. Погоджені таким чином тарифи надаються авіаційним властям
обох Договірних Сторін на затвердження не менше ніж за тридцять
(30) днів до запропонованої дати введення їх в дію. В окремих
випадках цей строк може бути скорочений за згодою зазначених
властей.
5. Якщо призначені авіапідприємства не в змозі погодити
будь-який з цих тарифів або якщо з іншої причини тариф не може
бути погоджений відповідно до положень пункту 2 цієї статті, або
якщо протягом перших п'ятнадцяти днів тридцятиденного періоду,
згаданого у пункті 1 цієї статті, одна Договірна Сторона надсилає
повідомлення іншій Договірній Стороні про незатвердження
будь-якого тарифу, погодженого згідно з положеннями пункту 1 цієї
статті, авіаційні власті Договірних Сторін будуть намагатимуться
встановити тариф за взаємною згодою.
6. Якщо авіаційні власті не можуть досягти згоди щодо
затвердження будь-якого тарифу, наданого їм відповідно до пункту 4
цієї статті, або з встановленням тарифу згідно з пунктом 5 цієї
статті, спір вирішується відповідно до положень статті 16 цієї
Угоди.
7. Згідно з пунктом 4 цієї статті жоден тариф не буде введено
в дію, якщо авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони не
затвердили його.
8. Тарифи, встановлені відповідно до положень цієї статті,
залишаються чинними доти, доки не будуть встановлені нові тарифи
згідно з положеннями цієї статті.
Стаття 12
ПЕРЕКАЗ ДОХОДІВ
1. Призначене авіапідприємство чи авіапідприємства однієї
Договірної Сторони на основі взаємності будуть вільно продавати
авіатранспортні перевезення безпосередньо або через агентів на
території держави іншої Договірної Сторони за місцеву чи будь-яку
вільно конвертовану валюту.
2. Призначене авіапідприємство чи авіапідприємства кожної
Договірної Сторони будуть вільно переказувати з території держави,
де здійснюється продаж перевезень, на територію своєї держави суму
перевищення доходів над видатками. Така сума складатиметься з
прибутку від продажу перевезень, здійсненого безпосередньо або
через агента, від продажу інших послуг, а також з прибутку, що
нараховується на суму депозитного внеску, який отримано до моменту
наступного переказу.
Стаття 13
ПРЕДСТАВНИЦТВА
1. З метою забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству або авіапідприємствам однієї
Договірної Сторони дозволено на основі взаємності відкривати на
території держави іншої Договірної Сторони, відповідно до
національного законодавства цієї Договірної Сторони, свої
представництва з необхідним комерційним, експлуатаційним і
технічним персоналом, який складатиметься із громадян держави
будь-якої Договірної Сторони.
2. За розсудом призначеного авіапідприємства або
авіапідприємств персонал представництва може складатися із
працівників призначених авіапідприємств або до його роботи можуть
залучатися працівники інших організацій, компаній або
авіапідприємств, які діють та уповноважені надавати ці послуги на
території держави іншої Договірної Сторони.
3. Представники призначених авіапідприємств і персонал
представництва повинні дотримуватися законів і правил держави
Договірної Сторони, на території якої вони перебувають. Кожна
Договірна Сторона на основі взаємності відповідно до законодавства
своєї держави без затримки надасть необхідний дозвіл на роботу,
візи для працевлаштування або інші необхідні документи
представникам та персоналу, зазначеному в пункті 1 цієї статті.
Стаття 14
КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН
1. Діючи в дусі тісного співробітництва, авіаційні власті
Договірних Сторін проводитимуть консультації стосовно застосування
положень цієї Угоди та додатка до неї.
2. Якщо будь-яка з Договірних Сторін вважає за необхідне
внести зміни до цієї Угоди, вона може направити запит про
проведення консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі
консультації розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів з дати
запиту, якщо не буде погоджено інше. Будь-які зміни та доповнення
до цієї Угоди набувають чинності в порядку, передбаченому статтею
20 цієї Угоди.
3. Будь-які зміни та доповнення до додатка до цієї Угоди
погоджуються між авіаційними властями Договірних Сторін та
набувають чинності в порядку, передбаченому статтею 20 цієї Угоди.
Стаття 15
ВІДПОВІДНІСТЬ БАГАТОСТОРОННІМ КОНВЕНЦІЯМ
У випадку укладення будь-якої загальної багатосторонньої
конвенції щодо повітряного транспорту, яка є обов'язковою для обох
Договірних Сторін, ця Угода буде змінена, щоб відповідати
положенням такої конвенції.
Стаття 16
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
1. Будь-які спори, щодо тлумаченням та(або) застосування
положень цієї Угоди, вирішується шляхом переговорів між
Договірними Сторонами.
2. Якщо Договірні Сторони не досягнуть врегулювання спору
шляхом переговорів, вони можуть дійти згоди винести спір на
розгляд іншої особи чи органу, або на запит будь-якої Договірної
Сторони спір буде переданий на розгляд арбітражу в складі трьох
арбітрів, по одному з яких призначить кожна Договірна Сторона, а
третього призначать ці два призначені арбітри. Кожна Договірна
Сторона призначить арбітра протягом шістдесяти (60) днів з дати
отримання дипломатичними каналами повідомлення з запитом про
арбітражне вирішення спору, а третій арбітр призначається протягом
наступних тридцяти (30) днів. Якщо будь-яка з Договірних Сторін не
призначить арбітра у зазначений термін або якщо третього арбітра
не призначено протягом встановленого періоду, Президент Ради
Міжнародної організації цивільної авіації може на прохання
будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра чи арбітрів, як
того вимагає справа. У будь-якому випадку третій арбітр має бути
громадянином третьої держави і буде діяти як президент арбітражу.
3. Договірні Сторони виконують будь-яке рішення, прийняте
відповідно до пункту 2 цієї статті.
4. Кожна Договірна Сторона утримує за свій рахунок свого
призначеного арбітра та необхідний персонал, і обидві Договірні
Сторони рівно розподілятимуть усі подальші видатки, пов'язані з
діяльністю арбітражу, включаючи утримання його президента.
5. Якщо і доти, доки будь-яка Договірна Сторона або
призначене авіапідприємство будь-якої Договірної Сторони не
виконує рішення, прийняте згідно з цією статтею, інша Договірна
Сторона може обмежити, призупинити або анулювати права, надані
цією Угодою, у разі невиконання зобов'язань Договірною Стороною
або призначеним авіапідприємством чи авіапідприємствами цієї
Договірної Сторони.
Стаття 17
ОБМІН СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ
Авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони надають
авіаційним властям іншої Договірної Сторони на їх запит періодичні
та інші статистичні дані, необхідні для перегляду ємності, яка
надається призначеним авіапідприємством Договірної Сторони на
договірних лініях.
Стаття 18
ВТРАТА ЧИННОСТІ
1. Ця Угода укладається на невизначений строк.
2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час надіслати
повідомлення дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні про
своє рішення припинити дію цієї Угоди; таке повідомлення буде
одночасно надіслано до Міжнародної організації цивільної авіації.
У цьому випадку Угода втрачає чинність через дванадцять (12)
місяців з дати отримання повідомлення іншою Договірною Стороною,
якщо тільки повідомлення про втрату чинності не відкликано до
закінчення цього періоду. У разі відсутності підтвердження про
отримання іншою Договірною Стороною повідомлення, воно вважається
отриманим через чотирнадцять (14) днів після його одержання
Міжнародною організацією цивільної авіації.
Стаття 19
РЕЄСТРАЦІЯ
Ця Угода та будь-які зміни та доповнення до неї, включаючи
обмін нотами, будуть зареєстровані будь-якою Договірною Стороною в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення Договірних Сторін про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою
чинності.
На посідчення чого ті, що підписалися нижче, будучи належним
чином уповноваженими відповідними урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено в м.Києві 30 листопада 2005 року у двох
примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цієї
Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Йорданського
України Хашимітського
( підпис ) ( підпис )
Додаток
1. Таблиця маршрутів.
A. Маршрути, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами України
------------------------------------------------------------------ | Пункти на |Проміжні пункти | Пункти на | Пункти за межами| | території | | території | | | України | | Йорданського | | | | | Хашимітського | | | | | Королівства | | |------------+----------------+----------------+-----------------| | Київ | пункти | Амман | пункти | ------------------------------------------------------------------
B. Маршрути, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Йорданського Хашимітського Королівства
------------------------------------------------------------------ | Пункти на | Проміжні пункти | Пункти на | Пункти за межами| | території | | території | | | Йорданського | | України | | | Хашимітського | | | | | Королівства | | | | |----------------+-----------------+-----------+-----------------| | Амман | пункти | Київ | пункти | ------------------------------------------------------------------
2. Проміжні пункти і (або) пункти за межами
Будь-який проміжний пункт і (або) пункт за межами може
використовуватись призначеним авіапідприємством кожної Договірної
Сторони без застосування прав п'ятої свободи повітря. Проміжний
пункт і (або) пункт за межами може не використовуватись
призначеним авіапідприємством на всьому маршруті або на його
частині. Проміжний пункт і (або) пункт за межами може
використовуватись без будь-яких географічних обмежень або обмежень
стосовно напрямків.
3. Права п'ятої свободи повітря
Можливість використання прав п'ятої свободи повітря
погоджується авіаційними властями Договірних Сторін.вгору