Про підготовку і видання "Українського правопису" у новій редакції
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1994402
Документ 402-94-п, поточна редакція — Редакція від 19.02.2002, підстава - 198-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 1994 р. N 402
Київ
Про підготовку і видання "Українського правопису"
у новій редакції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1272 ( 1272-96-п ) від 17.10.96
Розпорядженням КМ
N 728-р ( 728-96-р ) від 15.11.96
Постановою КМ
N 198 ( 198-2002-п ) від 19.02.2002 )

Ураховуючи важливу роль унормованого функціонування
української мови, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. ( Дію пункту 1 відновлено у частині діяльності
Української національної комісії з питань правопису у зв'язку з
виданням Розпорядження КМ N 728-р ( 728-96-р ) від 15.11.96 )
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1272
( 1272-96-п ) від 17.10.96 у частині діяльності Української
національної комісії з питань правопису ) Погодитися з
пропозицією Академії наук, підтриманою Міністерством освіти,
Міністерством культури, Міністерством економіки, Міністерством
фінансів, Державним комітетом з питань науки і технологій, щодо
підготовки і видання в 1994-1996 роках "Українського правопису" у
новій редакції. Установити, що організаційне та науково-методичне
забезпечення підготовки зазначеного Правопису здійснюватимуть
Інститут української мови Академії наук та Українська національна
комісія з питань правопису при Кабінеті Міністрів України. Затвердити склад названої Комісії, що додається.
2. Державному комітетові у справах видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження подати Інституту української мови Академії
наук допомогу в придбанні паперу необхідного гатунку для видання
"Українського правопису" у новій редакції та "Правописного
бюлетеня" Української національної комісії з питань правопису при
Кабінеті Міністрів України, виділити поліграфічні потужності для
їх випуску.
3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачати
в проектах плану і бюджету виділення у 1995 і 1996 роках коштів
для підготовки і видання "Українського правопису". У 1994 році
зазначені витрати здійснювати в межах бюджетних коштів, виділених
Міністерству освіти, Державному комітетові з питань науки і
технологій, Академії наук на проведення науково-дослідних робіт.
4. Державному комітетові з матеріальних ресурсів вжити
заходів для забезпечення підготовки і видання "Українського
правопису" матеріально-технічними ресурсами відповідно до
номенклатури і розрахункової потреби.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.28

( Склад Української національної комісії з питань правопису
при Кабінеті Міністрів України втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 198 ( 198-2002-п ) від 19.02.2002 )
вгору