Про участь України в Європейській культурній конвенції 1954 року
Постанова Верховної Ради України від 24.02.19944030-XII
Документ 4030-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.02.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про участь України в Європейській культурній
конвенції 1954 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.230 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво
України" ( 1543-12 ) від 12 вересня 1991 року, а також беручи до
уваги запрошення Комітету Міністрів Ради Європи про приєднання
України до Європейської культурної конвенції 1954 року, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з пропозицією Президента України щодо участі
України в Європейській культурній конвенції 1954 року ( 994_213 )
і вважати цю Конвенцію обов'язковою для України як однієї з держав
- правонаступниць колишнього Союзу РСР. 2. Доручити Міністерству закордонних справ України повідомити
Генерального секретаря Ради Європи про участь України в
Європейській культурній конвенції 1954 року як однієї з
держав - правонаступниць колишнього Союзу РСР.
Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 24 лютого 1994 року
N 4030-XIIвгору