Про Міністерство промислової політики України
Указ Президента України від 05.06.2001405/2001
Документ 405/2001, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.04.2011, підстава - 451/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011 }
Про Міністерство промислової політики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

З метою реалізації основних завдань економічної та соціальної
політики України, дальшої розбудови високорозвинутого,
конкурентоспроможного промислового комплексу, забезпечення
ефективної роботи галузей промисловості та відповідно до
пункту 15 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Перетворити Державний комітет промислової політики України
у Міністерство промислової політики України.
2. У зв'язку з цим внести до Указів Президента України такі
зміни:

{ Пункт "а" статті 2 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

б) статтю 1 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року
N 1574 ( 1574/99 ) "Про склад Кабінету Міністрів України" після
абзацу "Міністр праці та соціальної політики України" доповнити
абзацом "Міністр промислової політики України".
3. Кабінету Міністрів України:
подати в місячний строк у встановленому порядку проект
Положення про Міністерство промислової політики України;
затвердити граничну чисельність працівників Міністерства
промислової політики України і вирішити питання, пов'язані із
забезпеченням його функціонування;
подати пропозиції щодо приведення актів Президента України у
відповідність із цим Указом;
привести свої акти у відповідність із цим Указом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
своїх актів у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2001 року
N 405/2001вгору