Угода між Урядом України та Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво
Корея, Республіка, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 20.10.2005
Документ 410_014, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 26.07.2006, підстава - 36-V

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Корея
про грантову допомогу та технічне
співробітництво
{ Угоду ратифіковано Законом
N 36-V ( 36-16 ) від 26.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.334 }

Офіційний переклад
Уряд України та Уряд Республіки Корея (далі - Сторони),
бажаючи й надалі зміцнювати існуючі між двома країнами дружні
відносини шляхом розвитку грантової допомоги й технічного
співробітництва та
беручи до уваги взаємні вигоди від сприяння економічному та
соціальному розвитку своїх відповідних країн,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони докладають зусиль для розвитку грантової допомоги й
технічного співробітництва між двома країнами.
Стаття 2
На основі цієї Угоди Сторони укладають у письмовій формі
окремі домовленості для виконання конкретних програм грантової
допомоги й технічного співробітництва, погоджених між Сторонами.
Стаття 3
Уряд Республіки Корея (далі - Корейський Уряд) з урахуванням
бюджетних обмежень та відповідно своїх законів і підзаконних
актів, а також домовленостей, зазначених у статті 2 цієї Угоди,
здійснює за власний рахунок такі форми грантової допомоги й
технічного співробітництва:
a) запрошення громадян України до Республіки Корея для участі
в навчальних програмах;
b) відряджання експертів з Республіки Корея (далі - Експерти)
до України для передачі досвіду Кореї, знань та навичок,
проведення досліджень та здійснення проектів для розвитку;
c) відряджання добровольців з Республіки Корея (далі -
Добровольці) до України;
d) надання Урядові України (далі - Український Уряд)
обладнання, механізмів та матеріалів;
e) надання Українському Урядові інших форм грантової допомоги
та технічного співробітництва, які можуть бути взаємно погоджені
Сторонами.
Стаття 4
Український Уряд гарантує, що методики та знання, отримані
громадянами України в результаті грантової допомоги та технічного
співробітництва з Республікою Корея, як передбачено в статті 3
цієї Угоди, будуть використані для сприяння економічному та
соціальному розвиткові України та не будуть використовуватися для
військових цілей.
Стаття 5
1. У випадку, коли Корейський Уряд відряджає до України
Експертів і Добровольців, Український Уряд здійснює такі заходи:
a) для Експертів:
i) сприяє організаціям, які приймають Експертів, у здійсненні
за їхній рахунок таких заходів:
aa) надання відповідного офісного приміщення та інших
зручностей, зокрема телефонного та факсимільного зв'язку, які
необхідні для виконання Експертами їхніх обов'язків, а також
покриття витрат на експлуатацію та обслуговування їх;
bb) забезпечення місцевим персоналом (зокрема, у разі
необхідності відповідними перекладачами), а також українськими
партнерами для Експертів, необхідними для виконання ними
обов'язків Експертів;
cc) покриття витрат Експертів, якщо місцеві умови та
фінансові ресурси організацій, зазначених у викладеному вище
підпункті "i", дозволяють це, на щоденне перевезення до та з місця
їхньої роботи, їхні офіційні відрядження в Україні та на їхню
офіційну кореспонденцію;
dd) створення сприятливих умов для отримання в оренду
відповідного житла для Експертів і членів їхніх сімей, якщо
місцеві умови та фінансові ресурси організацій, зазначених у
викладеному вище підпункті "i", дозволяють це.
b) для Експертів і Добровольців:
i) звільняє Експертів і Добровольців від податків, зокрема
податку на прибуток та інших обов'язкових платежів, які
накладаються на або у зв'язку з будь-якими заробітними платами або
грошовими утриманнями, що переказуються їм із-за кордону у зв'язку
з виконанням їхніх обов'язків за цією Угодою;
ii) звільняє Експертів, Добровольців та членів їхніх сімей
від консульських зборів, податків, зокрема мит та інших
обов'язкових платежів, стосовно ввезення:
b) для Експертів і Добровольців:
aa) особистого майна, предметів домашнього вжитку та
споживчих товарів для особистого користування та
bb) одного транспортного засобу з розрахунку на Експерта,
якого призначено для перебування в Україні, та
iii) звільняє Експертів, які не ввозять ніяких транспортних
засобів в Україну, від податків, зокрема податку на додану
вартість та інших обов'язкових платежів, стосовно придбання в
Україні одного транспортного засобу з розрахунку на Експерта;
iv) надає дозвіл Експертам, Добровольцям та членам їхніх
сімей в'їжджати до України, виїжджати з неї й тимчасово перебувати
в ній протягом їхнього призначення в Україні, прискорює процедури
реєстрації іноземців, здійснює такі процедури та звільняє
іноземців від сплати консульських зборів;
v) видає Експертам і Добровольцям посвідчення для
забезпечення співробітництва з усіма урядовими організаціями, що
необхідно для виконання їхніх обов'язків Експертів і Добровольців
vi) створює сприятливі умови для надання медичної допомоги та
послуг Експертам, Добровольцям та членам їхніх сімей; та
vii) уживає будь-яких інших заходів, необхідних для виконання
Експертами та Добровольцями їхніх обов'язків
2. Особисте майно, предмети домашнього вжитку, споживчі
товари та транспортні засоби, зазначені в пункті 1 цієї статті,
обкладаються податками, зокрема митом, якщо вони в подальшому
продаються або передаються в Україні фізичним або юридичним
особам, які не мають права на звільнення від таких податків або не
мають подібних привілеїв.
3. Український Уряд надає Експертам, Добровольцям та членам
їхніх сімей такі привілеї, звільнення та пільги, які є не менш
сприятливими ніж ті, що надаються експертам, добровольцям та
членам їхніх сімей з будь-яких третіх країн чи будь-яких
міжнародних організацій, що виконують подібну місію в Україні.
Стаття 6
Український Уряд звільняє Експертів та Добровольців від
будь-яких претензій, які є результатом виконання ними їхніх
обов'язків, або які виникають у ході виконання цих обов'язків чи
якимось чином пов'язані з ними, крім випадків, коли відповідні
органи Сторін погодяться, що такі претензії виникли через злочинну
недбалість або навмисні неправомірні дії Експертів або
Добровольців.
Стаття 7
1. a) У випадку, коли Корейський Уряд надає Українському
Урядові обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в
Україну, Український Уряд звільняє таке обладнання, механізми та
матеріали від податків, зокрема від мит й інших обов'язкових
платежів. Це стає власністю Українського Уряду після доставки на
умовах сіф (вартість, страхування, фрахт) у порт вивантаження та
передачі відповідним органам Українського Уряду.
b) У випадку, коли Корейський Уряд надає Українському Урядові
обладнання, механізми та матеріали, які придбано в Україні,
Український Уряд звільняє таке обладнання, механізми та матеріали
від податків, зокрема від податку на додану вартість й інших
обов'язкових платежів.
c) Витрати на транспортування в межах України обладнання,
механізмів та матеріалів, зазначених у підпунктах "a" й "b" цієї
статті, а також витрати на заміну, обслуговування та ремонт їх
бере на себе Український Уряд.
2. a) Обладнання, механізми та матеріали, які підготовлені
Корейським Урядом і які є необхідними для виконання обов'язків
Експертів, залишаються власністю Корейського Уряду, якщо не
домовлено про інше.
b) Український Уряд звільняє Експертів від податків, зокрема
від мит й інших обов'язкових платежів, стосовно ввезення
обладнання, механізмів та матеріалів, зазначених у підпункті "a"
цього пункту.
c) Український Уряд звільняє Експертів від податків, зокрема
від податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів,
стосовно придбання на території України обладнання, механізмів та
матеріалів, необхідних для виконання обов'язків Експертів за цією
Угодою.
Стаття 8
Експерти й Добровольці підтримують тісні відносини з
Українським Урядом через уповноважені ним організації.
Стаття 9
1. Український Уряд дозволяє Корейському агентству
міжнародного співробітництва (далі - КАМС) - виконавчому органу з
питань грантової допомоги й технічного співробітництва Корейського
Уряду - утримувати закордонне представництво в Україні (далі -
Представництво), а також дозволяє постійному представнику та його
(її) персоналу, які відряджаються з Республіки Корея (далі -
Представник і Персонал), виконувати обов'язки, що будуть визначені
для них КАМС стосовно програм грантової допомоги й технічного
співробітництва за цією Угодою.
2. Український Уряд надає Представництву, Представнику й
Персоналу та їхнім сім'ям такі привілеї, звільнення та пільги:
a) звільняє Представника й Персонал від податків, зокрема від
податку на прибуток та інших обов'язкових платежів, які
накладаються на або у зв'язку із будь-якими заробітними платами та
грошовими утриманнями, що переказуються їм із-за кордону, у
зв'язку виконанням їхніх обов'язків за цією Угодою;
b) звільняє Представника й Персонал та членів їхніх сімей від
податків, зокрема від мит й інших обов'язкових платежів, стосовно
ввезення:
i) особистого майна, товарів домашнього вжитку та
споживчих товарів, які ввозяться для особистого використання та
ii) одного транспортного засобу з розрахунку на
Представника та на члена Персоналу, які призначені для перебування
в Україні
c) звільняє Представника й Персонал, які не ввозять
транспортних засобів в Україну, від податків, зокрема від податку
на додану вартість й інших обов'язкових платежів, стосовно
придбання в Україні одного транспортного засобу з розрахунку на
Представника та на члена Персоналу;
d) дозволяє Представнику й Персоналу та членам їхніх сімей
в'їжджати в Україну, виїжджати з неї й тимчасово перебувати в ній
на період їхнього призначення в Україні, прискорює та сприяє
процедурам реєстрації іноземців та звільненню їх від сплати
консульських зборів;
e) видає Представнику й Персоналу посвідчення для
забезпечення співробітництва з урядовими організаціями,
необхідними для виконання Представником і Персоналом їхніх
обов'язків;
f) звільняє Представництво від податків, зокрема від мит й
інших обов'язкових платежів, стосовно ввезення обладнання,
механізмів, транспортних засобів та матеріалів, необхідних для
діяльності Представництва;
g) звільняє Представництво від податків, зокрема від податку
на додану вартість й інших обов'язкових платежів, стосовно
придбання в Україні обладнання, механізмів та матеріалів,
необхідних для діяльності Представництва;
h) звільняє Представництво від податків, зокрема від податку
на прибуток й інших обов'язкових платежів, що накладаються на або
у зв'язку з витратами на утримання Представництва, які
відшкодовуються із-за кордону; та
i) уживає інших заходів, які необхідні для виконання
Представництвом, Представником та Персоналом їхніх обов'язків.
3. Особисте майно, предмети домашнього вжитку, споживчі
товари й транспортні засоби, зазначені в пункті 2 цієї статті,
обкладаються податками, зокрема митом, якщо вони в подальшому
продаються або передаються в Україні фізичним або юридичним
особам, які не мають права на звільнення від таких мит і податків
або не мають подібних привілеїв.
4. Український Уряд надає Представнику, Персоналу та їхнім
сім'ям, а також Представництву такі привілеї, звільнення та
пільги, які є не менш сприятливими, ніж ті, що надаються
представникам, персоналу та їхнім сім'ям, а також представництвам
виконавчих органів будь-яких третіх країн чи будь-яких міжнародних
організацій, що виконують подібні місії в Україні.
Стаття 10
Український Уряд уживає необхідних заходів для забезпечення
безпеки Експертів, Добровольців, Представника й Персоналу та
членів їхніх сімей, які перебувають в Україні.
Стаття 11
Сторони проводять консультації одна з одною стосовно
будь-яких питань, які можуть виникнути в результаті цієї Угоди або
у зв'язку з нею.
Стаття 12
1. Положення цієї Угоди також застосовуються - після набуття
чинності цією Угодою - до будь-яких конкретних програм грантової
допомоги й технічного співробітництва, які здійснюються між
Сторонами до набуття чинності цією Угодою, та до Експертів,
Добровольців, Представника й Персоналу та їхніх сімей, які
перебувають в Україні, а також до обладнання, механізмів та
матеріалів, увезених в Україну для реалізації зазначених програм.
2. Зміна або припинення дії цієї Угоди не впливають ні на
конкретні програми грантової допомоги й технічного
співробітництва, які здійснюються в за цією Угодою, до дати
завершення цих програм, якщо Сторони не домовилися чітко про інше,
ні на привілеї, звільнення та пільги, що надаються Експертам,
Добровольцям, Представнику й Персоналу та їхнім сім'ям, які
перебувають в Україні для виконанням ними їхніх обов'язків у
зв'язку із зазначеними програмами.
Стаття 13
1. Кожна зі Сторін повідомляє дипломатичними каналами в
письмовій формі іншій Стороні про завершення внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою. Ця Угода
набуває чинності з дати останнього з двох повідомлень.
2. Ця Угода є чинною протягом трьох років, й автоматично
продовжується на наступний трирічний строк, якщо одна зі Сторін не
надішле іншій Стороні, принаймні за шість місяців до закінчення
визначеного трирічного строку, попереднього письмового
повідомлення про свій намір припинити дію Угоди.
3. Зміни або доповнення до цієї Угоди можуть бути зроблені
шляхом взаємної письмової згоди Сторін та оформлюються
протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те вповноважені, підписали цю Угоду.
Учинено в м. Київ 20 жовтня 2005 року у двох примірниках
англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Республіки Кореявгору