Документ 411-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.12.2017, підстава - 906-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. № 411
Київ

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 906 від 01.12.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, визначивши основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України згідно з додатками 1 і 2.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 68
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 411
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2017 р. № 906)

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2018 рік

Показник

Сценарій 1 (прогноз)

Сценарій 2 (прогноз)

Сценарій 3 (прогноз)

Валовий внутрішній продукт:
номінальний, млрд. гривень

3332,3

3397,8

3351,7

відсотків до попереднього року

103

104

101,2

Індекс споживчих цін:
у середньому до попереднього року, відсотків

110,9

111,4

113,2

грудень до грудня попереднього року, відсотків

109

110

113

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

110,3

112

113,4

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

754,7

790,3

732,5

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

975,5

1002,3

951,6

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:
номінальна, гривень

8650

8754

8500

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

109,6

110,4

105,5

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

16,35

16,38

16,3

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку

9,1

8,9

9,2

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

102,4

103,3

100,9

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-7716

-7456

-6468

Експорт товарів і послуг:
млн. доларів США

55 715

57 136

54 211

відсотків до попереднього року

104

106,6

101,2

Імпорт товарів і послуг:
млн. доларів США

63 431

64 592

60 679

відсотків до попереднього року

106,3

108,3

101,7

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 906 від 01.12.2017}


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 411
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2017 р. № 906)

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки

Показник

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

сценарій 1

сценарій 2

сценарій 3

сценарій 1

сценарій 2

сценарій 3

Валовий внутрішній продукт:номінальний, млрд. гривень

3733,9

3855,2

3790,1

4116,5

4331,3

4201,5

відсотків до попереднього року

103,6

104

101

104

105

101,7

Індекс споживчих цін:у середньому до попереднього року, відсотків

107,5

108,1

111,5

105,8

106

108,7

грудень до грудня попереднього року, відсотків

106,5

106,7

110,9

105

105,2

106,9

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

107,2

108

111,1

106

106,4

107,4

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

854,9

912,8

796,8

952,5

1046,9

870,3

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

1114,3

1156,6

1088,4

1228,6

1298,3

1211,4

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:номінальна, гривень

9872

10 079

9768

10 915

11 271

10 905

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

106,2

106,5

103,1

104,5

105,5

102,7

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

16,42

16,44

16,31

16,55

16,57

16,45

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку

8,9

8,7

9,2

8,5

8,4

9

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

103,2

103,6

100,9

103,2

104,2

100,8

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-8679

-8299

-7482

-8573

-7976

-8150

Експорт товарів і послуг:млн. доларів США

58 753

62 454

54 698

63 310

68 500

56 834

відсотків до попереднього року

105,5

109,3

100,9

107,8

109,7

103,9

Імпорт товарів і послуг:млн. доларів США

67 432

70 753

62 180

71 883

76 476

64 984

відсотків до попереднього року

106,3

109,5

102,5

106,6

108,1

104,5

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 906 від 01.12.2017}
вгору