Документ 413/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.06.1995, підстава - 431/95

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 431/95 ( 431/95 ) від 08.06.95 )
Про проведення опитування громадської думки з
питань довіри громадян України Президентові
України та Верховній Раді України
( На Указ Президента накладено вето Постановою ВР
N 192/95-ВР ( 192/95-ВР ) від 01.06.95 )
( Знято вето Указом Президента N 420/95 ( 420/95 )
від 05.06.95 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 426/95 ( 426/95 ) від 05.06.95 )

У зв'язку із блокуванням у Верховній Раді України вирішення
питань розмежування повноважень законодавчої і виконавчої влади,
створення правової бази для підвищення ефективності управлінської
діяльності, що негативно позначається на здійсненні невідкладних
антикризових заходів, боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю, призводить до посилення безвладдя й анархії в
державі, утруднює подолання соціально-економічної напруженості в
країні, ставить під загрозу безпеку народу України, саме існування
держави, та з метою виявлення ставлення громадян України до
діяльності Президента України і Верховної Ради України та
відповідно до статті 47 Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 28 червня 1995 року опитування громадської думки
з питання довіри громадян України Президентові України та
Верховній Раді України.
2. До бюлетеня опитування громадської думки включити таке
питання:
"Довіряєте Ви Президентові України чи Верховній Раді
України?";
а також два варіанти відповіді на нього:
"Довіряю Президентові України", "Довіряю Верховній Раді України".
3. Установити такий порядок голосування:
у разі висловлення довіри Президентові України викреслюються
слова "Довіряю Верховній Раді України";
у разі висловлення довіри Верховній Раді України
викреслюються слова "Довіряю Президентові України".
Бюлетень, у якому викреслено обидва варіанти відповіді або не
викреслено жодного з них, під час підрахунку голосів не
враховується.
4. Затвердити форму бюлетеня опитування громадської думки
розміром 150 х 160 мм.
5. Для підготовки та проведення опитування громадської думки
утворити:
Центральну комісію з проведення опитування громадської думки
в Україні;
комісію Автономної Республіки Крим з проведення опитування
громадської думки;
обласні, районні, міські, районні у містах комісії з
проведення опитування громадської думки; ( Абзац четвертий частини
першої статті 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 426/95 ( 426/95 ) від 05.06.95 )
дільничні комісії з проведення опитування громадської думки.

( Частину другу статті 5 виключено на підставі Указу
Президента N 426/95 ( 426/95 ) від 05.06.95 )

Призначити Головою Центральної комісії з проведення
опитування громадської думки в Україні ХАНДУРІНА Миколу Івановича.
М.Хандуріну подати у п'ятиденний строк пропозиції щодо
персонального складу Центральної комісії з опитування громадської
думки в Україні, забезпечивши при цьому представництво в ній,
зокрема, політичних партій, профспілкових та інших громадських
організацій і трудових колективів.
6. Доручити Прем'єр-міністрові Автономної Республіки Крим,
головам відповідних місцевих Рад затвердити персональний склад
комісій з опитування громадської думки на місцях.
7. М.Хандуріну подати у п'ятиденний строк проект Положення
про порядок підготовки та проведення опитування громадської думки
в Україні.
8. Уряду Автономної Республіки Крим, місцевим органам
державної виконавчої влади надати всебічну організаційну та
технічну допомогу комісіям з проведення опитування громадської
думки.
9. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування
проведення опитування громадської думки за рахунок коштів
резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 31 травня 1995 року
N 413/95вгору