Документ 4168-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 98
Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
щодо забезпечення діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.336 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Третє речення частини п'ятої статті 98 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529) після слів "Членам Комісії"
доповнити словами "які не мають основного місця роботи та членам
Комісії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4168-VIвгору