Документ 417_043, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.02.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки
Киргизстан про співробітництво у галузі
туризму, альпінізму і готельної індустрії

Дата підписання: 23 лютого 1993 р. Дата набуття чинності: 23 лютого 1993 р.
Уряд Республіки України та Уряд Республіки Киргизстан, далі -
Договірні Сторони,
бажаючи сприяти розвитку туристичних зв'язків між Україною і
Республікою Киргизстан і співробітництву між офіційними
туристичними органами обох держав,
враховуючи загальну заінтересованість обох держав у
встановленні тісного довгострокового співробітництва у цій галузі
на умовах взаємної вигоди,
беручи до уваги рекомендації Гаазької Декларації з туризму
( 995_904 ), прийнятої міжпарламентською конференцією з туризму,
проведеної у Гаазі (Нідерланди) з 10 по 14 квітня 1989 року,
високо оцінюючи Спільну заяву від 25 грудня 1990 р. вищих
керівників країн Договірних Сторін про суспільні та господарські
перетворення з метою забезпечення добробуту народів обох
республік, їх духовного і культурного розвитку,
з метою реалізації Договору про дружбу і співробітництво між
Україною і Республікою Киргизстан, підписаного у м. Бішкеку 2
квітня 1991 року ( 417_004 ),
домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони будуть активно підтримувати і стимулювати
туристичні органи і фірми у встановленні та розвитку ділових
зв'язків в організації поїздок туристів своєї країни і третіх
країн на територію іншої країни.
Стаття 2
Договірні Сторони мають намір обмінюватись досвідом з питань
розвитку туризму, капіталовкладень у нього, будівництва і
реконструкції туристичних об'єктів, створення та експлуатації
спільних підприємств, а також рекомендувати третіх партнерів для
організації спільних та інших ділових проектів з питань,
пов'язаних з туризмом, альпінізмом і готельною індустрією.
Стаття 3
Договірні Сторони мають намір обмінюватись нормативними
актами у галузі туризму, альпінізму і готельної індустрії, планами
розвитку туризму в республіках і сприяти туристичним організаціям
у рекламуванні туризму і підготовці фахівців.
Стаття 4
Договірні Сторони надаватимуть взаємодопомогу в організації
та участі у міжнародних нарадах, біржах, ярмарках і фестивалях з
туризму.
Стаття 5
Договірні Сторони доручають своїм республіканським
транспортним відомствам укласти двосторонні угоди про транспортне
обслуговування туристів, а також порядок заправки транспортних
засобів, у тому числі індивідуальних власників, які прибувають до
Договірних країн з туристичною метою.
Стаття 6
Уряд України визначає Міністерство туризму Республіки України
(або правонаступника) виступати у якості повноважного представника
України у здійсненні цієї Угоди.
Уряд Республіки Киргизстан визначає Державне агентство з
іноземного туризму при Уряді Республіки Киргизстан (або
правонаступника) виступати як повноважний представник Республіки
Киргизстан у здійсненні цієї Угоди.
Стаття 7
Для вивчення питань і заходів щодо співробітництва, які
забезпечать внесок у реалізацію цієї Угоди, повноважні
представники Договірних Сторін, перераховані у статті 6 цієї
Угоди, організують комісію, яка б контролювала застосування
положень Угоди і розробляла заходи з метою її реалізації.
Засідання комісії проводитимуться по черзі в кожній з країн,
дата і порядок денний яких визначатимуться спільно керівниками
офіційних туристичних організацій обох країн.
Стаття 8
За згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
письмові зміни і доповнення.
Стаття 9
Ця Угода укладена на 5 років і набуває чинності з моменту її
підписання.
Дія Угоди буде автоматично продовжуватись на наступні 5
років, якщо жодна з Договірних Сторін письмово не повідомить іншій
Договірній Стороні про своє бажання припинити дію Угоди за 6
місяців до закінчення відповідного терміну.
Ця Угода укладена у м. Бішкеку 23 лютого 1993 року
українською, киргизькою, російською мовами, кожен у двох
примірниках, причому всі тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Киргизстан
Прем'єр-міністр Прем'єр-міністр
Л. Кучма Т. Чингишев
(підпис) (підпис)вгору