Документ 4180-VI, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення у 2012 році іменних стипендій
Верховної Ради України для найталановитіших
молодих учених
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.365 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених" ( 774-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 17, ст. 257; 2009 р., N 6, ст. 58)
призначити у 2012 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень
щомісяця кожна:
Галузі Олексію Анатолійовичу - доктору фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітнику Інституту електрофізики і
радіаційних технологій НАН України;
ДРАГАНУ Івану Олександровичу - кандидату наук з державного
управління, старшому науковому співробітнику Державної установи
"Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України";
ЄЛІСЄЄВУ Євгену Анатолійовичу - доктору фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітнику Інституту проблем
матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;
МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні - доктору фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізики
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;
СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - доктору фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітнику Інституту механіки
ім. С.П. Тимошенка НАН України;
СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу - кандидату хімічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім.
Л.В. Писаржевського НАН України;
ШЕВЧЕНКУ Володимиру Георгійовичу - доктору технічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова НАН України;
СКИДАНУ Олегу Васильовичу - доктору економічних наук,
завідувачу кафедрою Житомирського національного агроекологічного
університету;
АРТЕМЕНКУ Сергію Вікторовичу - доктору технічних наук,
старшому науковому співробітнику Одеської державної академії
холоду;
БЕЛЬМАЗ Ярославі Миколаївні - кандидату педагогічних наук,
професору Горлівського державного педагогічного інституту
іноземних мов;
ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні - доктору фізико-математичних наук,
професору Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут";
ІГНАТЬЄВУ Павлу Миколайовичу - доктору політичних наук,
доценту Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - доктору фізико-математичних наук,
завідувачу лабораторії Навчально-наукового комплексу "Інститут
прикладного системного аналізу" Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут"
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАН
України;
КОЗЮКУ Віктору Валерійовичу - доктору економічних наук,
завідувачу кафедрою Тернопільського національного економічного
університету;
КРИВОРУЧКУ Дмитру Володимировичу - доктору технічних наук,
доценту Сумського державного університету;
МАРУЩАКУ Павлу Орестовичу - доктору технічних наук, професору
Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя;
МІРОШНИЧЕНКУ Анатолію Миколайовичу - доктору юридичних наук,
доценту Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
НЕКРАСОВУ Павлу Олександровичу - кандидату технічних наук,
доценту Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут";
НЕСТЕРЕНКО Галині Олегівні - доктору філософських наук,
професору Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова;
НИЖНИКУ Олександру Васильовичу - кандидату технічних наук,
доценту Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка;
ОСМЯТЧЕНКУ Володимиру Олександровичу - кандидату економічних
наук, доценту Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана;
ПОБЕРЕЖНОМУ Любомиру Ярославовичу - доктору технічних наук,
професору Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу;
Попову Сергію Віталійовичу - доктору технічних наук,
головному науковому співробітнику Харківського національного
університету радіоелектроніки;
РЕДЬКУ Андрію Олександровичу - кандидату технічних наук,
доценту Харківського державного технічного університету
будівництва та архітектури;
СОЛОВЙОВІЙ Ніні Ігорівні - доктору економічних наук, доценту
Херсонського державного університету;
СОТНИК Ірині Миколаївні - доктору економічних наук, доценту
Сумського державного університету;
ТАРАСЮКУ Михайлу Вікторовичу - доктору економічних наук,
доценту Київського національного торговельно-економічного
університету;
ТІХОСОВІЙ Ганні Анатоліївні - кандидату технічних наук,
доценту Херсонського національного технічного університету;
ТОЛСТАНОВІЙ Ганні Миколаївні - кандидату біологічних наук,
старшому науковому співробітнику Навчально-наукового центру
"Інститут біології" Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
ЧЕПЕЛЮК Олені Валеріївні - кандидату технічних наук,
завідувачу кафедри Херсонського національного технічного
університету.
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією
Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених, починаючи з 1 січня 2012 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4180-VIвгору