Документ 421-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2018, підстава - 975-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. № 421
Київ

Про затвердження Порядку визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 975 від 21.11.2018}

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про охоронну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 975 від 21.11.2018}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 421

ПОРЯДОК
визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями на підставі договорів про надання охоронних послуг (далі - перелік).

2. До переліку можуть включатися особливо важливі об’єкти права державної власності з числа об’єктів, зазначених у статті 3 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (далі - об’єкти), з урахуванням необхідності захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави від протиправних посягань, своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам,  забезпечення сталого функціонування інфраструктури життєдіяльності на національному і регіональному рівні.

3. Включення об’єктів до переліку здійснюється відповідно до критеріїв, які затверджуються МВС за погодженням з Міноборони та СБУ.

4. Пропозиції щодо включення об’єктів до переліку подають МВС центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші державні органи.

5. Пропозиції щодо включення об’єкта до переліку повинні містити:

найменування юридичної особи, до сфери управління якої належить об’єкт, її ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відомості про місцезнаходження об’єкта;

характеристику об’єкта та вимоги щодо його охорони;

вид заходів охорони (використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів охорони, транспорту реагування тощо);

інформацію про наявність критеріїв, за якими об’єкт доцільно включити до переліку.

6. Попередній розгляд пропозицій про включення об’єктів до переліку, підготовка висновків і рекомендацій щодо такого включення здійснюються Державною службою охорони при МВС із залученням уповноважених представників Міноборони та СБУ (за згодою) та у разі потреби Фонду державного майна.

7. З урахуванням висновків і рекомендацій Державної служби охорони при МВС зазначене Міністерство за погодженням із заінтересованими органами складає проект переліку та подає його в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

8. Внесення доповнень до переліку, а також у разі потреби його щорічний перегляд здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі пропозицій МВС.

9. Виключення об’єкта з переліку здійснюється за процедурою, установленою у цьому Порядку для включення об’єктів до переліку.вгору