Документ 4215-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо скорочення строку відведення земельних ділянок
для містобудівних потреб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.382 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі
зміни:
1) у статті 39 слова "регіональних та місцевих правил
забудови" виключити;
2) у частині четвертій статті 42 слова "проектів розподілу
території кварталу, мікрорайону та" виключити;
3) у статті 159:
у частині першій слова "місячний термін" замінити словами
"тижневий строк";
у частині п'ятій слова та цифру "у 5-денний термін з часу"
замінити словами "у триденний строк з дня".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4215-VIвгору