Документ 422_005, чинний, поточна редакція — Затвердження від 20.08.2003, підстава - 1302-2003-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2003. Подивитися в історії? )

Угода
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Ліван
про співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень
 
( Угоду затверджено Постановою КМ N 1302 ( 1302-2003-п ) від 20.08.2003 )
 
     Дата підписання: 22.04.2002
     Дата затвердження: 20.08.2003
     Дата набрання чинності: 03.09.2003
 
     Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Ліван, далі - "Сторони",
     бажаючи сприяти розвитку дружніх відносин між ними,
     виходячи з переконання, що обмін в галузі освіти і наукових досліджень сприятимє покращенню загального стану відносин між ними,
     переконані, що подальше розширення контактів, обмінів і плідного взаємовигідного співробітництва між ними сприятиме досягненню цих намірів,
     домовилися про таке:
 
Стаття 1
 
     Сторони сприятимуть і розвиватимуть контакти, обміни і співробітництво в галузі вищої освіти і досліджень та забезпечуватимуть сприятливі умови для здійснення таких обмінів.
 
Стаття 2
 
     1. Сторони заохочуватимуть і сприятимуть розширенню контактів, обмінів і співробітництва в різних сферах:
     - забезпечення обмінів студентами та науковими співробітниками для навчання і проведення досліджень; професорами - для педагогічної і наукової роботи;
     - сприяння обміну між відповідними освітніми закладами, навчальними матеріалами, включаючи плани і програми, методичні матеріали, аудіовізуальні засоби навчання.
     2. Сторони також заохочуватимуть вивчення мови однієї країни в іншій, розвиваючи вищезгадані обміни і співробітництво в рамках цієї Угоди та інших взаємопогоджених заходів.
 
Стаття 3
 
     Сторони сприятимуть розширенню участі науковців обох країн в наукових семінарах, конференціях, симпозіумах.
 
Стаття 4
 
     Сторони сприятимуть розширенню прямих зв'язків між університетами та іншими навчальними закладами обох країн.
 
Стаття 5
 
     Сторони розглянуть можливість обмінів фахівцями і викладачами для довгострокової педагогічної роботи.
 
Стаття 6
 
     Сторони погодяться визнавати на взаємній основі офіційні документи про освіту, наукові ступені і вчені звання та документи про професійну кваліфікацію, видані відповідними установами обох країн згідно з законодавством, що діє в обох країнах.
 
Стаття 7
 
     З метою реалізації цієї Угоди, оцінки результатів співробітництва та підготовки програм співробітництва в галузі освіти і наукових досліджень, вивчення фінансових, технічних та адміністративних питань, пов'язаних з їх виконанням, Сторони щорічно обмінюватимуться делегаціями керівників і експертів у кількості 3 - 5 осіб.
     Час і місце робочих зустрічей цих представників визначатимуться дипломатичними каналами.
 
Стаття 8
 
     Ця Угода набуде чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення Сторін про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Ця Угода укладається строком на п'ять років з автоматичним продовженням її дії на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін письмово не повідомить, не пізніше ніж за шість місяців, про своє бажання припинити її дію.
 
     Вчинено в м. Бейрут 22 квітня 2002 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.
 
 За Кабінет Міністрів               За Уряд 
України Республіки Ліванвгору