Документ 4235-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 38, ст.456 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі
зміни:
1. Пункт 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється
за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти,
алкогольні напої, пиво:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки | | (продукції) | (продукції) | | податку | | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | | | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | | | ( 2371а-14 ) | | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,81 | | |(солодове) | за 1 літр | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 | |(крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | | |2204 2110 00, | | | | |2204 29 10 00) | | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,33 | |(крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | | |2204 21 10 00, |міцні (кріплені) | | | |2204 29 10 00) | | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,38 | |2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | | |2204 29 10 00 | | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2205 |Вермути та інші | гривень | 2,33 | | |вина виноградні | за 1 літр | | | |натуральні з | | | | |доданням | | | | |рослинних або | | | | |ароматизувальних | | | | |екстрактів | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2206 00 |Інші зброджені | гривень | 45,87 | |(крім |напої (наприклад, | за 1 літр | | |2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| | |2206 00 51 00, |(грушевий напій), | спирту | | |2206 00 81 00 -|напій медовий); | | | |сидр і перрі |суміші із | | | |(без додання |зброджених напоїв | | | |спирту) |та суміші | | | | |зброджених напоїв | | | | |з безалкогольними | | | | |напоями, в іншому | | | | |місці не зазначені| | | | |(з доданням | | | | |спирту) | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень | 0,46 | |2206 00 51 00, |(без додання | за 1 літр | | |2206 00 81 00 |спирту) | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2207 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 | | |неденатурований, | за 1 літр | | | |з концентрацією |100-відсоткового| | | |спирту 80 об. % | спирту | | | |або більше; спирт | | | | |етиловий та інші | | | | |спиртові | | | | |дистиляти та | | | | |спиртні напої, | | | | |одержані шляхом | | | | |перегонки, | | | | |денатуровані, | | | | |будь-якої | | | | |концентрації | | | |---------------+------------------+----------------+------------| |2208 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 | | |неденатурований | за 1 літр | | | |з концентрацією |100-відсоткового| | | |спирту менш як | спирту | | | |80 об. %; спиртові| | | | |дистиляти та | | | | |спиртні напої, | | | | |одержані шляхом | | | | |перегонки, лікери | | | | |та інші напої, що | | | | |містять спирт | | | ------------------------------------------------------------------
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Ставки податку | | (продукції) | (продукції) |-------------------------------| | згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна | | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------| | ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці |став-| | | | виміру | | виміру | ка | |--------------+-----------------+--------+------+---------+-----| |2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | | | |Тютюнові відходи |за 1 | | | | | | |кілограм| | | | | | |(нетто) | | | | |--------------+-----------------+--------+------+---------+-----| |2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11| | | | |сигари з |за 1 | | | | | |відрізаними |кілограм| | | | | |кінцями, та |(нетто) | | | | | |сигарили (тонкі | | | | | | |сигари), з | | | | | | |вмістом тютюну | | | | | |--------------+-----------------+--------+------+---------+-----| |2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |49,48 |відсотків| 20 | | |фільтра, цигарки |за 1 | | | | | | |тис. | | | | | | |штук | | | | |--------------+-----------------+--------+------+---------+-----| |2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |110,64|відсотків| 25 | | |фільтром |за 1 | | | | | | |тис. | | | | | | |штук | | | | |--------------+-----------------+--------+------+---------+-----| |2403 |Тютюн та |гривень |61,47 | | | |(крім |замінники тютюну,|за 1 | | | | |2403 99 10 00,|інші, |кілограм| | | | |2403 10) |промислового |(нетто) | | | | | |виробництва; | | | | | | |тютюн | | | | | | |"гомогенізований"| | | | | | |або | | | | | | |"відновлений"; | | | | | | |тютюнові | | | | | | |екстракти та | | | | | | |есенції | | | | | |--------------+-----------------+--------+------+---------+-----| |2403 10 |Тютюн для |гривень |86,05 | | | | |куріння, з |за 1 | | | | | |вмістом або без |кілограм| | | | | |вмісту замінників|(нетто) | | | | | |у будь-якій | | | | | | |пропорції | | | | | |--------------+-----------------+--------+------+---------+-----| |2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |24,59 | | | | |нюхальний тютюн |за 1 | | | | | | |кілограм| | | | | | |(нетто) | | | | ------------------------------------------------------------------
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати
акцизного податку на тютюнові вироби:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне | |(продукції) згідно з |(продукції) згідно з| податкове | | УКТ ЗЕД | УКТ ЗЕД | зобов'язання | | ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |---------------------| | | |одиниці виміру| сума | |---------------------+--------------------+--------------+------| |2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за |70,69 | | |фільтра, цигарки | 1 тис. штук | | |---------------------+--------------------+--------------+------| |2402 20 90 20 |Сигарети з | гривень за |184,40| | |фільтром | 1 тис. штук | | ------------------------------------------------------------------
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Ставка акцизного | |(продукції) згідно з| (продукції) | податку | | УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | у твердих сумах з | | ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |одиниці реалізованого | | | | товару (продукції) | | | |----------------------| | | |одиниці виміру |ставка| |--------------------+--------------------+---------------+------| | |Легкі дистиляти: | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 | | |процесів переробки | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 | | |перетворень у | кілограмів | | | |процесах, крім | | | | |зазначених у | | | | |товарній | | | | |підкатегорії | | | | |2710 11 11 00 | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| | |Бензини | | | | |спеціальні: | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 21 00 |уайт-спірит |євро за 1 тис. | 182 | | | | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 25 00 |інші спеціальні |євро за 1 тис. | 198 | | |бензини | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| | |Бензини моторні: | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 31 00 |бензини авіаційні |євро за 1 тис. | 30 | | | | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| | |бензини моторні з | | | | |вмістом свинцю | | | | |0,013 г/л або менше:| | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 41 11 |із вмістом не менш |євро за 1 тис. | 198 | |2710 11 41 31 |як 5 мас. % | кілограмів | | |2710 11 41 91 |біоетанолу або не | | | |2710 11 45 11 |менш як 5 мас. % | | | |2710 11 49 11 |етил-трет- | | | | |бутилового етеру | | | | |або їх суміші: | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 41 19 |інші бензини |євро за 1 тис. | 198 | |2710 11 41 39 | | кілограмів | | |2710 11 41 99 | | | | |2710 11 45 99 | | | | |2710 11 49 99 | | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 51 00 |із вмістом свинцю |євро за 1 тис. | 198 | |2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 70 00 |Паливо для |євро за 1 тис. | 30 | | |реактивних двигунів | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти|євро за 1 тис. | 198 | | | | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| | |Середні дистиляти: | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 | | |процесів переробки | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 | | |перетворень в | кілограмів | | | |процесах, не | | | | |зазначених у | | | | |позиції | | | | |2710 19 11 00 | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| | |Гас: | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 21 00 |паливо для |євро за 1 тис. | 19 | | |реактивних двигунів | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 25 00 |інший гас |євро за 1 тис. | 182 | | | | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 29 00 |Інші середні |євро за 1 тис. | 182 | | |дистиляти | кілограмів | | |--------------------+--------------------+---------------+------| | |Важкі дистиляти | | | | |(газойлі) з | | | | |вмістом сірки: | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % |євро за 1 тис. | 98 | |2710 19 35 40 | | кілограмів | | |2710 19 49 00 | | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 31 30 |більш як |євро за 1 тис. | 75 | |2710 19 35 30 |0,035 мас. %, але не| кілограмів | | |2710 19 41 30 |більш як | | | |2710 19 45 00 |0,2 мас. % | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 31 20 |більш як |євро за 1 тис. | 68 | |2710 19 35 20 |0,005 мас. %, але не| кілограмів | | |2710 19 41 20 |більш як | | | | |0,035 мас. % | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 31 10 |не більш як |євро за 1 тис. | 46 | |2710 19 35 10 |0,005 мас. % | кілограмів | | |2710 19 41 10 | | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2710 19 61 00 |Тільки паливо |євро за 1 тис. | 46 | |2710 19 63 00 |пічне побутове | кілограмів | | |2710 19 65 00 | | | | |2710 19 69 00 | | | | |--------------------+--------------------+---------------+------| |2711 12 11 00 |Скраплений газ |євро за 1 тис. | 44 | |2711 12 19 00 |(пропан або суміш | кілограмів | | |2711 12 91 00 |пропану з бутаном) | | | |2711 12 93 00 | | | | |2711 12 94 00 | | | | |2711 12 97 00 | | | | |2711 13 10 00 | | | | |2711 13 30 00 | | | | |2711 13 91 00 | | | | |2711 13 97 00 | | | | ------------------------------------------------------------------
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні
засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім
моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції
згідно з УКТ ЗЕД 8702) ( 2371г-14 ), включаючи вантажопасажирські
автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Ставка податку у | | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| | ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | | (специфічні) | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 |Автомобілі легкові та інші| | | |моторні транспортні | | | |засоби, призначені | | | |головним чином для | | | |перевезення людей (крім | | | |моторних транспортних | | | |засобів товарної позиції | | | |8702), включаючи | | | |вантажопасажирські | | | |автомобілі-фургони та | | | |гоночні автомобілі: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 10 |- транспортні засоби, | | | |спеціально призначені для | | | |пересування по снігу; | | | |спеціальні автомобілі | | | |для перевезення | | | |спортсменів на майданчики | | | |для гри в гольф та | | | |аналогічні транспортні | | | |засоби: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 10 11 00 |- - транспортні засоби | 0,65 євро за | | |спеціального призначення | 1 куб. см | | |для переміщення по снігу, | об'єму циліндрів | | |з двигуном внутрішнього | двигуна | | |згоряння із запалюванням | | | |від стиснення (дизелем | | | |або напівдизелем) або з | | | |двигуном внутрішнього | | | |згоряння з іскровим | | | |запалюванням | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 10 18 00 |- - інші | 0,65 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| | |- інші транспортні засоби | | | |з двигуном внутрішнього | | | |згоряння з іскровим | | | |запалюванням та з | | | |кривошипно-шатунним | | | |механізмом: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 21 |- - з робочим об'ємом | | | |циліндрів двигуна не | | | |більш як 1000 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 21 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 21 90 |- - - що | | | |використовувалися: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 21 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,09 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 21 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,36 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 22 |- - з робочим об'ємом | | | |циліндрів двигуна понад | | | |1000 куб. см, але не більш| | | |як 1500 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 22 10 00 |- - - нові | 0,03 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 22 90 |- - - що | | | |використовувалися: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 22 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 22 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 |- - з робочим об'ємом | | | |циліндрів двигуна понад | | | |1500 куб. см, але не більш| | | |як 3000 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| | |- - - нові: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 11 |- - - - моторні | | | |транспортні засоби, | | | |обладнані для тимчасового | | | |проживання людей: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 11 10 |- - - - з об'ємом | 0,16 євро за | | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | | |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | | |як 2200 куб. см | двигуна | | | | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | 0,65 євро за | | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | | |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | | |як 3000 куб. см | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 19 |- - - - інші: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за | | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | | |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | | |як 2200 куб. см | двигуна | | | | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за | | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | | |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | | |як 3000 куб. см | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 90 |- - - що | | | |використовувалися: | | |----------------+--------------------------+--------------------| | |- - - - з об'ємом | | | |циліндрів двигуна понад | | | |1500 куб. см, але не більш| | | |як 2200 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 90 11 |- - - - - не більш як | 1,63 євро за | | |п'ять років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 90 13 |- - - - - понад п'ять | 2,18 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| | |- - - - з об'ємом | | | |циліндрів двигуна понад | | | |2200 куб. см, але не більш| | | |як 3000 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 90 31 |- - - - - не більш як | 2,18 євро за | | |п'ять років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 23 90 33 |- - - - - понад п'ять | 3,27 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 24 |- - з робочим об'ємом | | | |циліндрів двигуна | | | |понад 3000 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 24 10 00 |- - - нові | 1,09 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 24 90 |- - - що | | | |використовувалися: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 24 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 3,27 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 24 90 30 |- - - - понад п'ять років | 3,81 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| | |- інші транспортні засоби | | | |з двигуном внутрішнього | | | |згоряння із запалюванням | | | |від стиснення (дизелем | | | |або напівдизелем): | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 31 |- - з робочим об'ємом | | | |циліндрів двигуна не | | | |більш як 1500 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 31 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 31 90 |- - - що | | | |використовувалися: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 31 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 31 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 32 |- - з робочим об'ємом | | | |циліндрів двигуна понад | | | |1500 куб. см, але не більш| | | |як 2500 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| | |- - - нові: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 32 11 00 |- - - - моторні | 0,16 євро за | | |транспортні засоби, | 1 куб. см | | |обладнані для | об'єму циліндрів | | |тимчасового | двигуна | | |проживання людей | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 32 19 00 |- - - - інші | 0,16 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 32 90 |- - - що | | | |використовувалися: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 32 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,91 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 32 90 30 |- - - - понад п'ять років | 2,18 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 33 |- - з робочим об'ємом | | | |циліндрів двигуна | | | |понад 2500 куб. см: | | |----------------+--------------------------+--------------------| | |- - - нові: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 33 11 00 |- - - - моторні | 1,09 євро за | | |транспортні засоби, | 1 куб. см | | |обладнані для | об'єму циліндрів | | |тимчасового | двигуна | | |проживання людей | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 33 19 00 |- - - - інші | 1,09 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 33 90 |- - - що | | | |використовувалися: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 33 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 2,72 євро за | | |років | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 33 90 30 |- - - - понад п'ять років | 3,54 євро за | | | | 1 куб. см | | | | об'єму циліндрів | | | | двигуна | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 90 |- інші: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 90 10 00 |- - транспортні засоби, | 109 євро за | | |оснащені електричними | 1 штуку | | |двигунами | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8703 90 90 00 |- - інші | 109 євро за | | | | 1 штуку | ------------------------------------------------------------------
215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній
позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703 ( 2371г-14 ):
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Ставка податку у | | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| | ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | | (специфічні) | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 |Кузови (включаючи кабіни) | | | |для моторних | | | |транспортних засобів | | | |товарних позицій | | | |8701-8705: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 |- кузови для моторних | | | |транспортних засобів | | | |товарної позиції 8703: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 10 |- - для промислового | | | |складення: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 10 10 |- - - укомплектовані | 109 євро | | | | за 1 штуку | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 10 20 |- - - не укомплектовані | 109 євро | | | | за 1 штуку | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 90 |- - інші: | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 90 10 |- - - що використовувалися| 436 євро | | |п'ять років або менше | за 1 штуку | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 90 20 |- - - що використовувалися| 436 євро | | |понад п'ять років | за 1 штуку | |----------------+--------------------------+--------------------| |8707 10 90 90 |- - - інші | 436 євро | | | | за 1 штуку | ------------------------------------------------------------------
215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з колясками або без них:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Ставка податку у | | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| | ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | | (специфічні) | |----------------+--------------------------+--------------------| |8711 40 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,22 євро | | |мопеди) та велосипеди |за 1 куб. см об'єму | | |з допоміжним мотором, | циліндрів двигуна | | |з колясками або без них з | | | |поршневим двигуном | | | |запалювання з | | | |кривошипно-шатунним | | | |механізмом і робочим | | | |об'ємом циліндрів понад | | | |500 куб. см, але не більш | | | |як 800 куб. см | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8711 50 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,22 євро | | |мопеди) та велосипеди |за 1 куб. см об'єму | | |з допоміжним мотором, | циліндрів двигуна | | |з колясками або без них з | | | |поршневим двигуном | | | |запалювання з | | | |кривошипно-шатунним | | | |механізмом і робочим | | | |об'ємом циліндрів понад | | | |800 куб. см | | |----------------+--------------------------+--------------------| |8711 90 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 11 євро | | |мопеди) та велосипеди | за 1 штуку | | |з допоміжним мотором, | | | |з колясками або без них, | | | |крім тих, що з поршневим | | | |двигуном запалювання з | | | |кривошипно-шатунним | | | |механізмом; коляски | | ------------------------------------------------------------------
215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у
кемпінгах, типу причіпних будиночків:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару | Ставка податку у | | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| | ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | | (специфічні) | |----------------+--------------------------+--------------------| |8716 10 99 00 |причепи та напівпричепи | 109 євро | | |для тимчасового проживання| за 1 штуку". | | |у кемпінгах, типу | | | |причіпних будиночків масою| | | |понад 3500 кг, крім тих, | | | |що складаються | | ------------------------------------------------------------------
2. У статті 234:
у пункті 234.1:
підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
"234.1.1. для мотоциклів:
------------------------------------------------------------------ |Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень | | | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму | | | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна | | |-------------------------| | | | від | до (включно) | | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 1 | до 500 | 3,27 | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 2 | 501 | 800 | 5,45 | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 3 | понад 800 | 10,89 | ------------------------------------------------------------------
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів,
обладнаних електродвигуном):
------------------------------------------------------------------ |Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень | | | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму | | | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна | | |-------------------------| | | | від | до (включно) | | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 1 | до 1000 | 3,27 | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 2 | 1001 | 1500 | 5,45 | |-----+----------+--------------+--------------------------------| | 3 | 1501 | 1800 | 7,62 | |-----+----------+--------------+--------------------------------| | 4 | 1801 | 2500 | 10,89 | |-----+----------+--------------+--------------------------------| | 5 | 2501 | 3500 | 27,23 | |-----+----------+--------------+--------------------------------| | 6 | 3501 | 4500 | 43,56 | |-----+----------+--------------+--------------------------------| | 7 | 4501 | 5500 | 49,01 | |-----+----------+--------------+--------------------------------| | 8 | 5501 | 6500 | 59,90 | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 9 | понад 6500 | 65,34"; | ------------------------------------------------------------------
у підпункті 234.1.3 цифри "0,5" замінити цифрами "0,54";
у підпункті 234.1.4 цифру "5" замінити цифрами "5,45";
у підпункті 234.1.5 цифри "2,5" замінити цифрами "2,72";
підпункт 234.1.6 викласти в такій редакції:
"234.1.6. для вантажних автомобілів:
------------------------------------------------------------------ |Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень | | | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму | | | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна | | |-------------------------| | | | від | до (включно) | | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 1 | до 8200 | 16,34 | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 2 | 8201 | 15000 | 21,78 | |-----+-------------------------+--------------------------------| | 3 | понад 15000 | 27,23"; | ------------------------------------------------------------------
у підпункті 234.1.7 цифри "15" замінити цифрами "16,34";вгору