Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2015424
Документ 424-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 червня 2015 р. № 424
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2015 р. № 424

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1272 “Про державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1473; 2012 р., № 90, ст. 3651):

1) назву постанови викласти у такій редакції:

Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції”;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Підтримати пропозицію Міністерства юстиції про визначення Міністерством державного підприємства, яке належить до сфери його управління, адміністратором реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції цього Міністерства.”;

3) пункт 2 виключити;

4) абзац перший пункту 3 після слів “фізичним і юридичним особам” доповнити словами “, крім випадків, передбачених законодавством”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2005 р., № 34, ст. 2046; 2012 р., № 67, ст. 2738; 2012 р., № 90, ст. 3651; № 96, ст. 3875):

1) у пункті 2 слова “державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції” замінити словами “державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції,”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці четвертому пункту 2 слова “державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту” замінити словами “державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту”;

в абзаці другому пункту 5 слова “державним підприємством “Інформаційний центр” Мін’юсту” замінити словами “адміністратором Реєстру”.

3. У пункті 2 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., № 21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 90, ст. 3651):

в абзаці третьому слово “Укрдержреєстр” замінити словом “Мін’юст”;

в абзаці четвертому слова “державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту” замінити словами “державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту”.

4. У Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1459; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2013 р., № 51, ст. 1844):

1) у пункті 3 слова “державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції (Держінформ’юст)” замінити словами “державне підприємство, яке належить до сфери управління Мін’юсту”;

2) у тексті Порядку слово “Держінформ’юст” у всіх відмінках замінити словами “державне підприємство, яке належить до сфери управління Мін’юсту,” у відповідному відмінку.

5. У Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 1, ст. 21, № 90, ст. 3320; 2015 р., № 16, ст. 413):

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова “державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту” замінити словами “державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту”;

у підпункті 2 слово “Укрдержреєстр” замінити словом “Мін’юст”;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

“4) реєстратор Реєстру (далі - реєстратор) - уповноважена особа Мін’юсту та його територіального органу;”;

у підпункті 6 слова “державне підприємство “Інформаційно-ресурсний центр” замінити словами “державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту”;

2) абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 8 викласти в такій редакції:

“інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), у разі, коли учасник (засновник) є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;”;

3) пункт 16 викласти у такій редакції:

“16. Адміністратор Реєстру забезпечує Мін’юсту та реєстраторам технічну можливість формування за даними, що містяться в Реєстрі, статистичної звітності за формою, встановленою Мін’юстом та Держстатом.”;

4) у пункті 22 слова “за погодженням з Укрдержреєстром” виключити;

5) підпункт 8-1 пункту 23 викласти у такій редакції:

“8-1) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), у разі, коли учасник (засновник) є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;”.вгору