Документ 425-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. № 425
Київ

Питання проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів

На виконання Указу Президента України від 2 квітня 2013 р. № 180 “Питання добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити конкурсну комісію з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів у складі згідно з додатком.

Надати голові комісії право вносити в разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів, що додається.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити організацію та проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 425

СКЛАД
конкурсної комісії з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів


ПРАСОЛОВ
Ігор Миколайович

-

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова комісії


ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович

-

директор юридичного департаменту Мінекономрозвитку, заступник голови комісії


ЛІНІЧЕНКО
Денис Володимирович

-

заступник директора юридичного департаменту - начальник відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку, секретар комісії


БІРЮКОВА
Аліна Миколаївна

-

член Всеукраїнської громадської організації “Спілка адвокатів України” (за згодою)


ГОРАЩЕНКОВ
Олексій Миколайович

-

заступник директора договірно-правового департаменту МЗС


КОТ
Олександр Васильович

-

суддя - секретар першої судової палати Вищого господарського суду України (за згодою)


МАТУЗКА
Ярослав Васильович

-

директор юридичного департаменту Мінфіну


МУРАВЙОВ
Олексій Валентинович

-

суддя четвертої судової палати Вищого адміністративного суду України (за згодою)


ПАХОЛКО
Павло Володимирович

-

заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку


СВИРИБА
Сергій Степанович

-

член Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України” (за згодою)


ТРАПЕЗНІКОВА
Олена Юріївна

-

заступник директора - начальник управління представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах департаменту судової роботи Мін’юстуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 425

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсною комісією з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів (далі - комісія) конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів (далі - конкурс).

2. Діяльність комісії ґрунтується на засадах незалежності, відкритості та прозорості процедури добору кандидатів для призначення представниками від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів.

Конкурс проводиться з додержанням принципу рівності прав учасників незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3. Кандидатом для призначення представником від України до списку Посередників та/або списку Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів (далі - кандидат) може бути громадянин України або іноземець, який:

має повну вищу юридичну освіту та/або вищу освіту в галузі міжнародного права, відповідний стаж роботи не менше ніж 10 років, досвід відповідної наукової чи викладацької діяльності не менше ніж 10 років та досвід діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів, у тому числі інвестиційних;

має ґрунтовні знання положень Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами (далі - Конвенція), правил проведення примирювальної процедури та арбітражу;

вільно володіє англійською та/або іспанською (французькою) мовою.

Кандидатом не може бути особа, що:

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

має хронічні психічні захворювання;

має судимість (якщо така судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку).

4. Конкурс проводиться за такими етапами:

1) публікація та поширення інформації про проведення конкурсу в засобах масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вимогам, установленим цим Порядком;

3) проведення тестування, співбесіди;

4) добір кандидатів.

5. Комісія не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу розміщує на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та в інший спосіб оголошення про проведення конкурсу.

Прийом заявок для участі в конкурсі припиняється за п’ять календарних днів до його проведення.

В оголошенні про конкурс зазначаються:

основні вимоги до кандидатів;

перелік документів, що подаються для участі в конкурсі, та строк їх подання;

умови проведення конкурсу.

6. Особа, яка має намір взяти участь у конкурсі, подає до комісії написану власноруч заяву на ім’я голови комісії та автобіографію, а також завірені або легалізовані в установленому порядку:

копію паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;

копію диплома про повну вищу юридичну освіту та/або вищу освіту в галузі міжнародного права;

копію документа про присвоєння наукового ступеня або вченого звання (у разі наявності);

копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж роботи іноземця;

копію документа, який підтверджує рівень володіння однією з мов, зазначених в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку;

довідки про відсутність хронічних психічних захворювань та про відсутність судимості.

Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, досвіду діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів, у тому числі інвестиційних (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

7. До участі в конкурсі допускаються особи, які подали документи, що зазначені в пункті 6 цього Порядку і відповідають вимогам, установленим абзацами другим, п’ятим - восьмим пункту 3 цього Порядку.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, до участі в конкурсі не допускаються, про що комісія повідомляє їм письмово з відповідним обґрунтуванням.

8. Комісія проводить співбесіду з метою перевірки відповідності учасників конкурсу вимогам, установленим абзацом третім пункту 3 цього Порядку, та критеріям, визначеним статтями 12 і 14 Конвенції.

Співбесіді передує тестування щодо визначення рівня володіння учасниками конкурсу однією з мов, зазначених в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку. Тестування проводиться фахівцями Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов Мінекономрозвитку. Результати тестування передаються комісії.

9. За результатами розгляду поданих документів, тестування та співбесіди комісія здійснює добір кандидатів шляхом відкритого голосування.

Кандидат вважається таким, що пройшов конкурсний відбір, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії.

10. За результатами проведення конкурсу комісія формує список із восьми кандидатів: чотирьох - для призначення представниками від України до списків Посередників та чотирьох - для призначення представниками від України до списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів.

Кандидат може бути включений до списку одночасно для призначення представником від України до списків Посередників та до списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів.

Список оголошується в день завершення конкурсу.вгору