Документ 426-2011-п, перша редакція — Прийняття від 20.04.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2011 р. N 426
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
з питань державної служби

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державної служби зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. N 426
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань державної служби

1. Підпункт "в" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 1994 р. N 423 ( 423-94-п ) "Про деякі питання
застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну
службу" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 252; 1996 р., N 1, ст. 22;
Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 875; 2009 р., N 43,
ст. 1444, N 89, ст. 3019) після слів "галузі знань "Державне
управління" доповнити словами ", особи, які закінчили аспірантуру
та докторантуру за денною формою навчання".
2. У Положенні про порядок стажування у державних органах,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня
1994 р. N 804 ( 804-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 35):
абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
"Стажування можуть проходити особи, що вперше претендують на
посаду державного службовця, та державні службовці.";
абзац другий пункту 2 виключити.
3. У пункті 2 Положення про ранги державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня
1996 р. N 658 ( 658-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 370;
Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 713; 2006 р., N 5,
ст. 236, N 42, ст. 2810):
в абзаці третьому слова "органів державної виконавчої влади"
та "органу державної виконавчої влади" замінити відповідно словами
"органів виконавчої влади" та "органу виконавчої влади", а слова
"головам місцевих Рад," і "чи головою Ради вищого рівня"
виключити;
в абзаці четвертому слова "органів державної виконавчої
влади" замінити словами "органів виконавчої влади", а слова "та
місцевого самоврядування" виключити.
4. Абзац перший пункту 6 Положення про формування кадрового
резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199 ( 199-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001, N 9, ст. 367; 2003 р., N 37,
ст. 1987; 2004 р., N 17, ст. 1170, N 32, ст. 2156; 2005 р., N 28,
ст. 1627; 2006 р., N 30, ст. 2149, N 40, ст. 2679; 2009 р., N 14,
ст. 425), після слів "на розгляд Кабінету Міністрів України"
доповнити словами "та Адміністрації Президента України".
5. Абзац другий пункту 7 Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169
( 169-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351;
2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 11,
ст. 522), виключити.
6. Пункт 6 Порядку погодження продовження терміну перебування
на державній службі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 2003 р. N 2020 ( 2020-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2795; 2007 р., N 71, ст. 2685;
2009 р., N 63, ст. 2219; 2010 р., N 43, ст. 1401), викласти у
такій редакції:
"6. Подання щодо особи, призначення на посаду якої
здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України
чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, попередньо
опрацьовується державним органом з Адміністрацією Президента
України або Секретаріатом Кабінету Міністрів України.".вгору