Документ 43-IV, перша редакція — Прийняття від 04.07.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів
в Туркменистані
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.259 )

Цей Закон спрямований на реалізацію інвестиційних проектів в
Туркменистані в оплату за туркменський природний газ, що
постачається в Україну відповідно до міждержавних домовленостей.
Стаття 1. Прибуток підприємств, що підлягає оподаткуванню у
звітному (податковому) періоді, зменшується на суму прибутку, яка
визначається розрахунково, виходячи із загальної суми
оподатковуваного прибутку підприємств і питомої ваги валового
доходу, одержаного у відповідному звітному (податковому) періоді
від робіт з реалізації інвестиційних проектів в Туркменистані
відповідно до Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми
і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про будівництво і
фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в
Туркменистані" ( 795_700 ), підписаного 4 жовтня 2000 року, у
загальній сумі валових доходів підприємств, одержаних протягом
такого звітного (податкового) періоду.
Переліки вітчизняних підприємств та інвестиційних об'єктів (з
обов'язковим зазначенням їх найменування), які споруджуються цими
підприємствами в Туркменистані, затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
протягом періоду реалізації інвестиційних проектів, визначених
контрактами (договорами) між підприємствами України і
Туркменистану відповідно до Спільного Розпорядження Президента
України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про
будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів
загальнодержавного значення в Туркменистані" ( 795_700 ).
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
рішення у відповідність з цим Законом.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р.,
N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48,
ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5,
ст. 31, ст. 34, N 11, ст. 81, N 33, ст.236) доповнити пунктом "у"
такого змісту:
"у) матеріали, устаткування та комплектуючі вироби (крім
підакцизних), що ввозяться вітчизняними підприємствами для
переробки, комплектування на митній території України з подальшим
вивезенням за межі України для реалізації інвестиційних проектів у
Туркменистані відповідно до Спільного Розпорядження Президента
України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про
будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів
загальнодержавного значення в Туркменистані" ( 795_700 ),
підписаного 4 жовтня 2000 року, якщо такі товари не виробляються в
Україні або не відповідають вимогам замовників, визначених у
контрактах (договорах). Перелік та обсяг таких товарів
затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до
контрактів (договорів), укладених цими підприємствами з метою
будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменистані.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито і пеню у
порядку і розмірах, установлених цим Законом";
2) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35,
N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22,
N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28,
ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356,
N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149,
N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254,
ст. 260, N 38, ст. 319, N 43, ст. 370; 2001 р., N 11, ст. 46)
після пункту 22.28 доповнити пунктом 22.29 такого змісту:
"22.29. Установити, що податок на прибуток підприємств, які
здійснюють реалізацію інвестиційних проектів в Туркменистані,
справляється з урахуванням особливостей статті 1 Закону України
"Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в
Туркменистані".
У зв'язку з цим пункт 22.29 вважати пунктом 22.30.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 43-IVвгору