Документ 432/2009, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо вшанування пам'яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні

З метою вжиття додаткових заходів із вшанування пам'яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні, дальшого дослідження теми
голодоморів в Україні п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів
на 2009-2010 роки із вшанування пам'яті жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні, дальшого дослідження теми голодоморів в
Україні, передбачивши, зокрема:
додаткові заходи щодо поліпшення медичного та
соціально-побутового обслуговування, надання матеріальної допомоги
особам, які пережили Голодомор 1932-1933 років в Україні, сприяння
у веденні ними присадибного господарства;
продовження роботи з формування Національної книги пам'яті
жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, її регіональних томів
та створення електронних баз даних жертв геноциду Українського
народу;
заходи з надання правової оцінки діянням на території України
у період 1932-1933 років, які призвели до геноциду Українського
народу;
сприяння у проведенні наукових досліджень голодоморів в
Україні, виявленні, опрацюванні і систематизації архівних
документів, забезпечення їх оприлюднення;
заходи щодо спорудження у місті Києві другої черги Державного
музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні";
видання, перевидання та розповсюдження наукових,
науково-популярних праць, художньо-публіцистичних творів, збірок
документів та матеріалів про Голодомор 1932-1933 років в Україні,
а також заходи щодо перекладу та видання іноземними мовами окремих
тематичних видань для розповсюдження їх за межами України;
забезпечення поглибленого вивчення в загальноосвітніх та
вищих навчальних закладах причин та наслідків голодоморів в
Україні, активне залучення шкільної та студентської молоді до
пошукової на науково-дослідницької діяльності, пов'язаної з
дослідженням теми голодоморів в Україні;
створення та забезпечення функціонування діючих тематичних
експозицій, виставок архівних документів, фотоматеріалів, творів
мистецтва та літератури, оновлення відповідних музейних зібрань,
зокрема, у краєзнавчих музеях;
продовження роботи щодо визнання міжнародною спільнотою
Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом Українського
народу, поширення у світі інформації про причини і наслідки
голодоморів в Україні;
заходи з широкого інформування громадськості про Голодомор
1932-1933 років в Україні;
2) забезпечити розроблення та внести у тримісячний строк на
розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної
національно-культурної програми дослідження Голодомору
1932-1933 років в Україні та увічнення пам'яті його жертв на
період до 2012 року.
2. Українському інституту національної пам'яті забезпечувати
координацію роботи з дослідження теми голодоморів в Україні,
вшанування пам'яті їх жертв.
3. Державному комітету архівів України продовжити опрацювання
в установленому порядку документів архівних фондів, пов'язаних з
темою Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема, в іноземних
державах, разом із Українським інститутом національної пам'яті,
Національною академією наук України вживати заходів щодо
вдосконалення методики систематизації архівних документів та інших
матеріалів про голодомори в Україні.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити:
розроблення та реалізацію регіональних планів заходів на
2009-2010 роки із вшанування пам'яті жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні, дальшого дослідження теми голодоморів в
Україні;
сприяння громадським організаціям, благодійним фондам,
окремим громадянам у їх діяльності із вшанування пам'яті жертв
голодоморів в Україні, у здійсненні ними науково-пошукової та
просвітницької діяльності, збиранні нових даних щодо геноциду
Українського народу;
продовження роботи з виявлення та належного впорядкування
місць поховань жертв голодоморів, установлення в населених пунктах
України, жителі яких постраждали від голодоморів в Україні,
відповідних пам'ятників та пам'ятних знаків, у тому числі
здійснення дальших заходів щодо спорудження у місті Києві
пам'ятника визначному досліднику Голодомору 1932-1933 років в
Україні Джеймсу Мейсу;
вжиття в установленому порядку додаткових заходів щодо
демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків, присвячених особам, які
причетні до організації та здійснення голодоморів і політичних
репресій в Україні, а також щодо перейменування в установленому
порядку населених пунктів, вулиць, площ, провулків, проспектів,
парків, скверів у населених пунктах України, назви яких пов'язані
з іменами таких осіб.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 червня 2009 року
N 432/2009вгору