Документ 435-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 березня 2007 р. N 435
Київ
Про внесення змін до Загального положення
про колегію центрального органу виконавчої
влади і місцевої державної адміністрації
та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1773

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Загального положення про колегію центрального
органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня
2003 р. N 1569 ( 1569-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 40, ст. 2107; 2004 р., N 5, ст. 237; 2005 р., N 20, ст. 108;
2006 р., N 31, ст. 2225), зміни, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1773 ( 1773-2002-п )
"Про кількість членів колегії центральних органів виконавчої
влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2156).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2007 р. N 435
ЗМІНИ,
що вносяться до Загального положення
про колегію центрального органу
виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації ( 1569-2003-п )

1. У пункті 2 слова "дорадчим органом" замінити словами
"постійним консультативно-дорадчим органом".
2. У пункті 4 слова "її керівником" замінити словами "його
керівником".
3. Абзац другий пункту 6 після слів "заступники керівника (за
посадою)," доповнити словами "керівники урядових органів
державного управління, що діють у складі центрального органу
виконавчої влади,".
4. Пункти 8 та 10 викласти у такій редакції:
"8. Кількісний та персональний склад колегії центрального
органу виконавчої влади визначається його керівником.";
"10. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається її
головою.".вгору