Документ 436-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.11.2018, підстава - 960-2018-п


Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України

4907 00 30 00
7118 90 00 00

Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу

Спеціальний дозвіл Національного банку України на вивезення уповноваженим банком за межі України валюти України

4907 00 30 00
7118 90 00 00

Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (для вивезення за межі України та ввезення в Україну готівкової іноземної валюти)

4907 00 30 00
7118 90 00 00

Готівкова іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (для ввезення в Україну та вивезення за межі України банківських металів)

7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (на ввезення уповноваженими банками бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем та вивезення нереалізованих бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем)

4907 00 90 00

Бланк дорожнього чеку - незаповнений паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу

Дозвіл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланків чеків (окрім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем) та вивезення їх у разі нереалізації (на підставі окремого нормативно-правового акта Національного банку України)

4907 00 90 00

Бланк чеку - незаповнений паперовий розрахунковий документ установленої форми, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку

Індивідуальна ліцензія на вивезення фізичною особою за межі України банківських металів

7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999

Спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення юридичною особою (крім уповноважених банків) в Україну банківських металів

7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999

Індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів (крім випадків з вивезення (пересилання) за межі України фізичною особою виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією)

4907 00 90 00

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов’язань згідно із проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам

Індивідуальна ліцензія на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів, виражених у гривнях (крім випадків увезення (пересилання) в Україну фізичною та юридичною особами цінних паперів, виражених у гривнях, які були раніше вивезені (переслані) такою особою за межі України, що підтверджується митною декларацією)

4907 00 90 00

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам

__________
*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 142 від 02.03.2016}Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436

ПЕРЕЛІК
товарів, на які встановлено обмеження під час проведення зовнішньоекономічних операцій з реекспорту*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту товарів

0101-9706

Товари, переліки яких визначаються Мiнекономрозвитку в установленому законодавством порядку

__________
*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 142)

ПЕРЕЛІК
товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679

I. Радіообладнання**

Декларація про відповідність

8512 30 10

Пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8512 90 10

Частини пристроїв товарної категорії 8512 30 10 згідно з УКТЗЕД, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8517

Телефонні апарати, включаючи телефонні апарати для стільникових мереж зв’язку або інших бездротових мереж зв’язку, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), що містить передавач або передавач та приймач


8518

Мiкрофони та пiдставки для них, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Навушники та телефони головнi, об’єднанi чи не об’єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи більше, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Пiдсилювачi звукових частот електричні, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Електричнi звукопiдсилювальнi комплекти, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8519 81

Апаратура, що використовує оптичні або напівпровідникові носії, які призначені для приєднання до акустичних пристроїв, що містять передавачі або передавачі та приймачі


8521

Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що містить передавач або передавач та приймач


8525

Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна, телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, що містять передавач або передавач та приймач


8526

Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування


8529 90 20 00

Частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00, 8525 80 30 00 згідно з УКТЗЕД, що містять передавач або передавач та приймач


8530

Електричне устаткування сигналiзацiйне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що містить передавач або передавач та приймач


8608 00 00 00

Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй, що містять передавач або передавач та приймач

Механiчне (включаючи електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що містять передавач або передавач та приймач


8802 60 10 00

Космiчнi апарати (включаючи супутники)

II. Товари, що містять радіообладнання у своєму складі**


8301
8302

Замки висячi i врiзнi (електричнi), з недорогоцiнних металів, що містять передавачі або передавачі та приймачі

Ключi до зазначених виробiв з недорогоцiнних металів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8415

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач


8418

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8426

Судновi дерик-крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8427

Автонавантажувачi з вилковим захватом, iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8432

Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8433

Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8443

Принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8450

Машини пральнi, побутовi або для пралень, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8470

Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, апарати касовi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8471

Персональні обчислювальні машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки), у тому числі так звані notebook, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачіМагнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної інформації, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8476

Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8527

Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8528

Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, яке записує або вiдтворює звук чи зображення, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8531

Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8535
8536

Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з’єднувачi, коробки з’єднання), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8537 10

Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 згідно з УКТЗЕД, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 згідно з УКТЗЕД, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 згідно з УКТЗЕД (для напруги не більш як 1000 В), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8542

Електроннi iнтегрованi схеми, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8701
8702
8703
8704
8705
8711

Трактори, автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, мотоцикли, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


8903

Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9004

3D-окуляри, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач


9006

Фотокамери (крiм кiнокамер), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9017

Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9021 40 00 00
9021 50 00 00

Слуховi апарати, серцевi стимулятори, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач


9023 00

Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9026

Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9101
9102

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9405

Лампи (світильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00

Набори моделей зменшеного розмiру (“у масштабi”), iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, iграшки та моделi з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9504 30
9504 50 00 00

Відеоігри, в які можна грати за допомогою телевізора, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

Ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів або аналогічних засобів оплати, за винятком устаткування кегельбанів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі


9610 00 00 00

Дошки грифельнi для писання чи малювання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

III. Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання**


8517

Телефоннi апарати, апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв’язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 згідно з УКТЗЕД


8443

Факсимільні апарати


8531 10 30 00
8531 10 95 90

Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчні пристрої, крім тих, що призначені для цивільної авіації


8531 20

Панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах


8531 90 20 00

Частини до панелей індикаторних, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах, товарної підпозиції 8531 20 згідно з УКТЗЕДвгору