Документ 439-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. № 439
Київ

Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов’язаннями державного підприємства “Селидіввугілля”

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою) у сумі 278 120 тис. гривень, що залучається державним підприємством “Селидіввугілля” для реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення 11 південної лави пл. k8 похилу № 2 ВП “Шахта 1/3 “Новогродівська” ДП “Селидіввугілля” (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Селидіввугілля”, що додаються.

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії за запозиченням.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати у 2018 році документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у разі необхідності потреби кошти на покриття всіх додаткових капітальних видатків для реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення 11 південної лави пл. k8 похилу № 2 ВП “Шахта 1/3 “Новогродівська” ДП “Селидіввугілля”;

здійснювати контроль за реалізацією зазначеного інвестиційного проекту, а також за фінансовим станом державного підприємства “Селидіввугілля” та державного підприємства - поручителя.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 439

УМОВИ
надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Селидіввугілля”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства “Селидіввугілля” (далі - позичальник) за кредитом (позикою), що залучається з метою реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення 11 південної лави пл. k8 похилу № 2 ВП “Шахта 1/3 “Новогродівська” ДП “Селидіввугілля” (далі - запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання 80 відсотків боргових зобов’язань позичальника за запозиченням, сума якого становить 278 120 тис. гривень, включаючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

3. Забезпеченням виконання зобов’язань за надання державної гарантії відповідно до цих Умов є майно, закуплене за рахунок кредиту, майнові права на отримання грошових коштів від реалізації вугільної продукції, що становить не менш як 100 відсотків обсягу наданої державної гарантії, а також порука на користь гаранта.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до цих Умов, встановлюється на рівні 0,001 відсотка річних непогашеної суми запозичення.

5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження залучення запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325), при цьому залучення позичальником запозичення попередньо погоджується з Міненерговугіллям.

6. До надання державної гарантії Мінфін укладає із позичальником договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, із поручителем - договір поруки на користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за запозиченням.вгору