Документ 440-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.02.2017, підстава - 41-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 440
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмеження
державного регулювання господарської діяльності"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 521 ( 521-2015-п ) від 22.07.2015
N 41 ( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності" ( 2608-17 ) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 440
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності" ( 2608-17 )

1. Абзаци шостий - дев'ятий пункту 6 Порядку продажу
суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 653
( 653-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 697;
2006 р., N 4, ст. 168), замінити абзацом такого змісту:
"До звернення додаються нормативно-технічні розрахунки та
довідки щодо визначення потреби у цінностях.".
2. У Правилах торгівлі дорогоцінними металами (крім
банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним
камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у
сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать
суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня
1998 р. N 802 ( 802-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 23, ст. 825; 2003 р., N 52, ст. 2823):
1) у пункті 2:
в абзаці другому слова "і діють на підставі спеціальних
дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому
законодавством" виключити;
в абзацах четвертому і п'ятому слова "спеціальних дозволів
(ліцензій)" та "спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити відповідно
словами "ліцензій" та "ліцензії";
в абзацах сьомому і восьмому слова "і діють на підставі
спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку,
встановленому законодавством" виключити;
в абзаці дев'ятому слова ", а також ювелірні та побутові
вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали
непридатними чи втратили експлуатаційну цінність" виключити;
2) у пункті 8 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)"
замінити словом "ліцензій";
3) пункт 11 виключити;
4) в абзаці четвертому пункту 12 слова ", а також ювелірні та
побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що
стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність,"
виключити, а після слів "промисловим споживачам" доповнити словами
"та фізичним особам".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 41
( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 521
( 521-2015-п ) від 22.07.2015 }вгору