Про Робочу групу з питань судової реформи
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 24.03.2010440/2010
Документ 440/2010, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.10.2014, підстава - 812/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 812/2014 ( 812/2014 ) від 16.10.2014 }
Про Робочу групу з питань судової реформи

З метою невідкладної підготовки узгоджених пропозицій щодо
дальшого комплексного реформування судової системи, забезпечення
гарантій реалізації конституційного права громадян на судовий
захист, удосконалення законодавчої бази стосовно судоустрою,
судочинства, статусу суддів, відповідно до пункту 28 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Робочу групу з питань судової реформи (далі -
Робоча група).
2. Призначити ЛАВРИНОВИЧА Олександра Володимировича -
Міністра юстиції України - керівником Робочої групи.
3. Затвердити склад Робочої групи (додається).
Надати керівникові Робочої групи право вносити зміни до її
персонального складу, залучати до роботи в ній працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками),
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади
необхідні для роботи документи та матеріали.
4. Робочій групі підготувати пропозиції щодо вдосконалення
законодавчого регулювання питань судоустрою, судочинства і статусу
суддів та подати їх у місячний строк Президентові України для
внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради
України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 24 березня 2010 року
N 440/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 березня 2010 року N 440/2010
СКЛАД
Робочої групи з питань судової реформи

ЛАВРИНОВИЧ - Міністр юстиції України, керівник
Олександр Володимирович Робочої групи
БАБЕНКО - суддя Київського апеляційного Костянтин Анатолійович адміністративного суду, кандидат
юридичних наук (за згодою)
БОЙКО - суддя Верховного Суду України Віталій Федорович у відставці, Голова Верховного Суду
України у 1994-2002 роках, голова
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України (за згодою)
ВОЛКОВ - голова Військової судової колегії
Олександр Федорович Верховного Суду України (за згодою)
ВОРОПАЄВ - народний депутат України (за Юрій Миколайович згодою)
ГНАТЕНКО - голова Судової палати у цивільних
Андрій Васильович справах Верховного Суду України (за
згодою)
ГРИНЮК - декан економіко-правового Роман Федорович факультету Донецького національного
університету, доктор юридичних
наук, професор (за згодою)
ДЕМЧЕНКО - начальник Правового управління Вадим Костянтинович Вищого адміністративного суду
України (за згодою)
ДЕМЧЕНКО - Голова Вищого господарського суду
Сергій Федорович України, кандидат юридичних наук
(за згодою)
ДОЛЕЖАН - професор кафедри судових та Валентин Володимирович правоохоронних органів Одеської
національної юридичної академії (за
згодою)
ЄВГРАФОВ - суддя Конституційного Суду України
Павло Борисович у відставці, кандидат юридичних
наук (за згодою)
ЄВДОКИМОВ - президент Всесвітньої асоціації Валерій Олександрович юристів, голова Союзу юристів
України, професор (за згодою)
ЗАВАЛЬНЮК - ректор Одеської національної Володимир Васильович юридичної академії, професор (за
згодою)
КІВАЛОВ - Голова Комітету Верховної Ради Сергій Васильович України з питань правосуддя, доктор
юридичних наук, професор (за
згодою)
КЛІМЕНКО - суддя Верховного Суду України (за
Марина Робертівна згодою)
КОБИЛЯНСЬКИЙ - заступник голови третьої судової Микола Генріхович палати Вищого адміністративного
суду України (за згодою)
КОВАЛЬ - заступник голови Союзу юристів Катерина Петрівна України, керівник Міжнародної
юридичної служби (за згодою)
КОЗЮБРА - завідувач кафедри державно-правових
Микола Іванович дисциплін Національного
університету "Києво-Могилянська
академія", суддя Конституційного
Суду України у відставці,
член-кореспондент Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор (за
згодою)
КОЛЕСНИЧЕНКО - Голова Вищої ради юстиції, кандидат
Володимир Миколайович юридичних наук (за згодою)
КОЛЕСНІЧЕНКО - народний депутат України (за Вадим Васильович згодою)
КОЛІУШКО - голова правління Центру політико-
Ігор Борисович правових реформ (за згодою)
КОНДИК - начальник Управління правового Павло Михайлович забезпечення Секретаріату Кабінету
Міністрів України
КОПИЛЕНКО - директор Інституту законодавства Олександр Любимович Верховної Ради України, член-
кореспондент Національної академії
наук України, академік Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор (за
згодою)
КУЗНЄЦОВА - професор кафедри цивільного права
Наталія Семенівна Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
академік Національної академії
правових наук України, доктор
юридичних наук, професор (за
згодою)
КУЙБІДА - асистент кафедри правосуддя Роман Олексійович юридичного факультету Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, кандидат юридичних
наук (за згодою)
КУЛЕБЯКІН - перший заступник голови Донецького
Олександр Сергійович апеляційного господарського суду
(за згодою)
ЛОКАЙЧУК - заступник голови Союзу юристів Валерій Федорович України (за згодою)
ЛУКАШ - Перший заступник Глави Олена Леонідівна Адміністрації Президента України -
Представник Президента України
у Конституційному Суді України,
секретар Робочої групи
МАЛЯРЕНКО - суддя Верховного Суду України у Василь Тимофійович відставці, Голова Верховного Суду
України у 2002-2004 роках, член-
кореспондент Національної академії
правових наук України, доктор
юридичних наук, професор (за
згодою)
МЕЛЬНИК - керівник служби Голови Верховного
Микола Іванович Суду України, доктор юридичних
наук (за згодою)
МОГИЛ - суддя Вищого господарського суду Сергій Костянтинович України, кандидат юридичних наук
(за згодою)
МОРОЗ - суддя Верховного Суду України (за
Микола Андрійович згодою)
НЕЧИПОРЕНКО - голова апеляційного суду Київської
Юрій Аркадійович області (за згодою)
НОР - завідувач кафедри кримінального Василь Тимофійович процесу і криміналістики юридичного
факультету Львівського
національного університету імені
Івана Франка, академік Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор (за
згодою)
ОВЧАРЕНКО - суддя Конституційного Суду України
В'ячеслав Андрійович (за згодою)
ОПРИШКО - декан юридичного факультету Віталій Федорович Київського національного
економічного університету імені
Вадима Гетьмана, член-кореспондент
Національної академії наук України,
доктор юридичних наук, професор (за
згодою)
ПАЛІЙ - суддя Вищого господарського суду Валентина Михайлівна України, кандидат юридичних наук
(за згодою)
ПАСЕНЮК - Голова Вищого адміністративного Олександр Михайлович суду України (за згодою)
ПИЛИПЧУК - перший заступник Голови Верховного
Петро Пилипович Суду України (за згодою)
ПОРТНОВ - народний депутат України, доктор Андрій Володимирович юридичних наук (за згодою)
ПРИТИКА - народний депутат України, академік
Дмитро Микитович Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук (за
згодою)
ПРИТИКА - завідувач кафедри правосуддя Юрій Дмитрович юридичного факультету Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, доктор юридичних
наук (за згодою)
САРАНЮК - голова господарського суду міста Василь Іванович Києва (за згодою)
СВЯТОЦЬКИЙ - головний редактор юридичного Олександр Дмитрович журналу "Право України", академік
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук,
професор (за згодою)
СІРИЙ - старший науковий співробітник Микола Іванович Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України,
кандидат юридичних наук (за згодою)
СОРОКА - суддя Вищого адміністративного суду
Микола Олексійович України (за згодою)
ТАРАСОВА - голова Фундації сприяння правосуддю
Катерина Ігорівна (за згодою)
ТАТЬКОВ - голова Донецького апеляційного Віктор Іванович господарського суду, кандидат
юридичних наук (за згодою)
ТАЦІЙ - президент Національної академії Василь Якович правових наук України, ректор
Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого,
академік Національної академії наук
України, доктор юридичних наук,
професор (за згодою)
УДОВИЧЕНКО - суддя Вищого господарського суду Олександр Сергійович України, голова Ради суддів
господарських судів України,
кандидат юридичних наук (за згодою)
УСТИМЕНКО - заступник директора Інституту Володимир Анатолійович економіко-правових досліджень
НАН України, доктор юридичних наук
(за згодою)
ФЕСЕНКО - народний депутат України (за Леонід Іванович згодою)
ХАВРОНЮК - заступник керівника апарату - Микола Іванович начальник правового управління
Верховного Суду України, доктор
юридичних наук (за згодою)
ЦУРКАН - заступник Голови Вищого Михайло Іванович адміністративного суду України,
кандидат юридичних наук (за згодою)
ЮЛДАШЕВ - завідувач кафедри цивільного і Олексій Хашимович господарського права Інституту
права імені князя Володимира
Великого, доктор юридичних наук (за
згодою).

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору