Документ 440_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.12.2017

УГОДА
про співробітництво між Державною міграційною службою України та Міграційним департаментом Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки


Дата підписання:

08.12.2017


Дата набрання чинності для України:

08.12.2017

Державна міграційна служба України та Міграційний Департамент Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки (далі - Сторони),

висловлюючи бажання поглибити інституційні відносини у галузі міграції та притулку,

бажаючи інтенсифікувати обмін інформацією відносно міграції та притулку, що становить інтерес для обох Сторін,

маючи намір інформувати одна одну стосовно своїх найкращих національних практик у галузі управління міграцією та притулку,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони мають намір, в межах своїх повноважень, підтримувати одна одну та співпрацювати у галузі міграції та притулку. В межах наявних фінансових та людських ресурсів і дотримуючись відповідних норм законодавства чинного на території держав Сторін, та їхніх міжнародних зобов'язань Сторони мають намір розширювати сферу діяльності у таких напрямах:

1. Збільшення кількості взаємних ознайомчих візитів з метою підвищення професійної кваліфікації представників Сторін.

2. Взаємний обмін інформацією про національне законодавство у сфері міграції та притулку і його практичне застосування/виконання.

3. Здійснення, за запитом, обміну статистичними даними з національних інформаційних систем реєстрації мігрантів та інформації, що стосується тенденцій у сфері міграції.

4. Взаємний обмін інформацією щодо позицій/поглядів стосовно держав, що становлять високий ступінь ризику міграції.

5. Регулярний обмін статистичними даними та інформацією щодо нових тенденцій у міграційній політиці та політиці стосовно надання притулку.

6. Взаємна допомога в організації тренінгів та обміну найкращими практиками у сфері управління міграцією та притулку.

7. Взаємний обмін зразками проїзних документів та документів, необхідних для оформлення перебування та проживання.

Стаття 2

Сторони можуть оприлюднювати інформацію, яка була отримана на підставі положень цієї Угоди про співробітництво, лише після письмової згоди іншої Сторони.

Стаття 3

Згідно з цією Угодою про співробітництво Сторони не обмінюються жодними персональними даними.

Стаття 4

Мовою спілкування для застосування положень цієї Угоди про співробітництво є англійська, якщо інше не буде узгоджене Сторонами.

Стаття 5

Сторони, як правило, здійснюють обмін інформацією через попередньо визначені пункти зв'язку та інформують одна одну в разі будь-яких їх змін.

Для імплементації цієї Угоди про співробітництво визначені такі пункти зв'язку та контактні дані:

від Державної-міграційної служби України
(вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001; телефони: +380442780424, +380442780454; e-mail: info@dmsu.gov.ua; relations@dmsu.gov.ua):

від Міграційного департаменту Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки:

Юридичне управління
(вул. Л. Сапеги, 1, LT-10312, Вільнюс, Литовська Республіка, e-mail: md.rastine@vrm.lt; md.teise@vrm.lt);

тел.: +37052717284, +37052717236.

Стаття 6

Кожна Сторона покриває свої витрати, пов'язані з реалізацією цієї Угоди про співробітництво, якщо інше не погоджене Сторонами.

Стаття 7

Ця Угода про співробітництво укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати її підписання.

Стаття 8

До цієї Угоди про співробітництво можуть вноситися зміни та доповнення за допомогою додаткових протоколів, заснованих на взаємній згоди, які становлять її невід'ємну частину, і набирають чинності в тому ж порядку, що визначений у статті 7 Угоди про співробітництво.

Стаття 9

Дія цієї Угоди про співробітництво може бути припинена за ініціативи будь-якої Сторони шляхом направлення письмового повідомлення. В такому випадку, дія цієї Угоди про співробітництво припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Учинено у м. Вільнюс 8 грудня 2017 року, у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди про співробітництво перевага надається тексту англійською мовою.


За Державну міграційну службу
України

За Міграційний департамент
Міністерства внутрішніх справ
Литовської Республіки


(підпис)

(підпис)вгору