Документ 444-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.01.2015, підстава - 719-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 травня 2008 р. № 444
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 719 від 29.12.2014}

Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1001 від 10.11.2008
№ 132 від 18.02.2009
№ 399 від 10.04.2009
№ 966 від 03.09.2009
№ 1275 від 25.11.2009
№ 1402 від 18.11.2009
№ 45 від 06.01.2010
№ 168 від 17.02.2010
№ 542 від 30.06.2010
№ 595 від 14.06.2010
№ 682 від 30.07.2010
№ 36 від 24.01.2011
№ 80 від 09.02.2011
№ 470 від 11.05.2011
№ 1219 від 23.11.2011
№ 1246 від 28.11.2011
№ 1264 від 30.11.2011
№ 392 від 11.04.2012
№ 439 від 23.05.2012
№ 1052 від 19.11.2012
№ 1072 від 26.11.2012
№ 1159 від 17.12.2012
№ 476 від 03.07.2013
№ 790 від 17.10.2013
№ 905 від 11.12.2013
№ 922 від 27.11.2013
№ 10 від 15.01.2014
№ 129 від 30.04.2014
№ 258 від 17.07.2014
№ 264 від 17.07.2014}

Відповідно до пунктів 14 і 16 частини першої статті 282 Митного кодексу України та пункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 966 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 36 від 24.01.2011, № 439 від 23.05.2012}

1. Установити, що:

1) суб'єкти господарювання, що ввозять на митну територію України енергозберігаючі матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби (далі - товари), які відповідно до пунктів 14 і 16 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від сплати ввізного мита, а також здійснюють операції з ввезення таких товарів на митну територію України, які відповідно до підпунктів 197.16.1 і 197.16.2 пункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу України звільняються від обкладення податком на додану вартість, подають Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 36 від 24.01.2011, № 80 від 09.02.2011, № 439 від 23.05.2012}

заяву про звільнення від обкладення податком на додану вартість товарів, що плануються до ввезення на митну територію України, та сплати ввізного мита із зазначенням найменування товарів, їх коду згідно з УКТЗЕД (у разі, коли передбачається ввезення комплектних об'єктів, - із зазначенням найменування таких об'єктів та їх коду згідно з УКТЗЕД), кількості та вартості;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 80 від 09.02.2011}

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного контракту (договору) на постачання товару або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України;

інформацію про прогнозований прибуток суб'єкта господарювання (із зазначенням обов'язкових платежів до державного бюджету);

висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність проекту, за яким ввозяться товари, вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження із зазначенням найменування товарів, їх коду згідно з УКТЗЕД (у разі, коли передбачається ввезення комплектних об'єктів, - із зазначенням найменування таких об'єктів та їх коду згідно з УКТЗЕД);

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 80 від 09.02.2011}

документ, який підтверджує зобов'язання суб'єкта господарювання щодо застосування ввезених товарів лише для власного виробництва з відповідним обґрунтуванням та розрахунками;

інформацію відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади про те, що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 26.11.2012}

2) Міністерство економічного розвитку і торгівлі з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади готує проект рішення Кабінету Міністрів України про внесення змін до переліку товарів і в установленому порядку надсилає його на розгляд Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 36 від 24.01.2011, № 80 від 09.02.2011}

3) суб'єкти господарювання, що ввезли товари згідно із затвердженим у встановленому порядку переліком, подають протягом трьох років щомісяця до 5 числа наступного періоду митному органу, який здійснив оформлення товарів, звіт про використання товарів за призначенням у трьох примірниках, два з яких з відміткою про прийняття товарів надсилаються митним органом щомісяця до 13 числа наступного періоду податковому органу за місцем реєстрації суб'єкта господарювання і Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження. Форма звіту розробляється та затверджується Державною митною службою за погодженням з Державною податковою службою;

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 80 від 09.02.2011}

4) митний орган за місцем реєстрації суб'єкта господарювання та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження здійснюють в установленому порядку контроль за використанням ввезених на митну територію України товарів за призначенням.

{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 80 від 09.02.2011}

У разі виявлення факту порушення вимог щодо цільового використання товарів митний орган, що здійснив оформлення товарів, надсилає відповідну інформацію органові державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання для стягнення несплачених сум податку на додану вартість, ввізного мита та пені відповідно до пункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу України та частини другої статті 282 Митного кодексу України.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 470 від 11.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 23.05.2012}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 966 від 03.09.2009}

2. Затвердити перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість (додається).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 966 від 03.09.2009, № 36 від 24.01.2011}

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. № 444

ПЕРЕЛІК
енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість

{Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 966 від 03.09.2009, № 36 від 24.01.2011}

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

8479 89 98 90

Безперервний травильний агрегат

8417 80 80 00

Установка регенерації соляної кислоти

8424 30 90 10

Обладнання з приймання (здрібнення та сушіння) та вдування пиловугільного палива у доменні печі з системою "Oxy-Coal"

8502 39 91 00

Турбогенератори

8404 10 00

Економайзер ECOL

8449 00 00 00

Комплексна лінія для виготовлення голкопробивних нетканих матеріалів з максимальною шириною кінцевого продукту 5,3 метра

8502 39 91 00

Електростанція комбінованого циклу

8418 99 10 00

Продукційний випарювач

8477 80 19 00

Лінія для виробництва вспіненої XPS плити JGXPS 135/150

8417 80 20 00

Піч для варки скла

8502 39 91 00

Міні-електростанція. Турбогенераторна установка

6806 90 00 00

Теплоізоляційні водовідштовхуючі плити Duraboard CTWR 1000 х 1250 х 12 міліметрів

8474 80 90 00

Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм:
- інше обладнання:
-- інші

8417 10 00 00

Печі та горни промислові або лабораторні, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні:
- печі та горни для випалювання, виплавляння або іншого термічного оброблення піритових руд або руд металів

8455 21 00 00

Стани прокатні та валки до них:
- інші стани прокатні:
-- стани гарячої прокатки або комбіновані стани гарячої і холодної прокатки

8502 39 91 00

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
- інші електрогенераторні установки:
-- інші:
--- інші:
---- турбогенератори

8414 59 90 00

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- інші:
---- інші

8501 53 99 00

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок): - інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю понад 75 кВт:
--- інші:
---- інші, потужністю:
----- понад 750 кВт

8414 80 29 00

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- інші:
-- інші:
--- турбокомпресори:
---- багатоступінчасті

8501 53 99 00

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю понад 75 кВт:
--- інші:
---- інші, потужністю:
----- понад 750 кВт

8454 10 00 10

Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві:
- конвертери:
-- місткістю 130-300 тонн

8454 30 90 00

Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві:
- машини ливарні:
-- інші

8514 30 99 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- інші печі та камери:
-- інші:
--- інші

8501 53 99 00

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю понад 75 кВт:
--- інші:
---- інші, потужністю:
----- понад 750 кВт

8474 20 90 00

Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм:
- машини для подрібнення або розмелювання:
-- інші

8424 30 90 10

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:
- піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:
-- інші пристрої:
---інші:
---- пристрій для вдування вугільного пилу в доменну піч

8405 10 00 00

Установка з виробництва водню типу НС-2500 (паровий реформер), виробництва Caloric Anlagenbau GmbH, продуктивністю не менш як 2000 нормальних куб. метрів водню на годину

8414 80 39 00

Установка компресорна 1С2ГП-4,2/3-9

8419 40 00 00

Кріогенний генератор азоту NGS4

8428 90 79 00

Обладнання зернового елеваторного господарства об'ємом збереження та перевалки 140000 тонн кукурудзи

8457 10 90 00

Фрезерний оброблювальний центр К2Х15 із системою ЧПК SIMENS 840 D

8457 10 90 00

Вертикальний оброблювальний центр PICOMAX60HSC

8458 11 41 00

Токарний автомат поздовжнього точіння із ЧПК моделі SV-32

8475 10 00 00

Лінія для виробництва люмінісцентних ламп КТ 2000

8477 80 19 00

Виробнича лінія для виготовлення хімічно зшитого пінополіетилену моделі PI-XLPE-150

8479 89 70 00

Установка для осаджування епітаксійного шару на напівпровідникові пластини (Discovery D-180LDM MOCVD System)

8479 89 70 00

Установка для осаджування епітаксійного шару на напівпровідникові пластини (D-180GaN MOCVD System)

8479 89 70 00

Установка для осаджування епітаксійного шару на напівпровідникові пластини (m-GaNzilla MOCVD System Modification E300)

8479 89 98 90

Обладнання для виробництва альтернативного виду палива на базі харчових технологій

8479 89 98 90

Установка з виробництва конденсату силанів, до складу якої входить:
- система синтезу КС у кількості 1 штука;
- система пиловловлювання у кількості 1 штука;
- система конденсації силанів у кількості 1 штука

8479 89 98 90

Система з виробництва полікремнію сонячної якості методом осадження, до складу якої входять:
- "Сименс" - система осадження полікремнію сонячної якості у кількості 18 штук;
- випарювач для "Сименс" - системи осадження полікремнію сонячної якості у кількості 3 штуки;
- стартовий нагрівач у кількості 5 штук;
- система конверсії ТК у ТХС у кількості 10 штук;
- випарювач для систем конверсії ТК у ТХС у кількості 3 штуки;
- система розділення парогазової суміші у кількості 1 штука

8502 39 91 00

Турбогенератори

8502 39 91 00

Електростанція комбінованого циклу

8502 39 91 00

Електростанція комбінованого циклу (ЕКЦДГ)

8537 20 99 00

Електропідстанція 110 кВ ЕГП

9010 10 00 00

Апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплівок (включаючи кіноплівки) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плівок на рулонний фотопапір:
- укомплектована негативна кольорова проявна машина;
- укомплектована позитивна кольорова проявна машина;
- укомплектована універсальна чорнобіла проявна машина;
- система регенерації проявника;
- апаратура для збирання срібла;
- комплект обладнання для приготування і нейтралізації розчинів (міксери, баки, з'єднання, система нейтралізації розчинів перед утилізацією; обладнання для регенерації та нейтралізації розчину відбілювання);
- ультразвукова машина для чищення плівки Ultraclean;
- машина для реставрації плівки CLARA;
- аналізатор кольору;
- копіювальний апарат;
- імерсійний копіювальний апарат;
- комплект луп - кабінетів для друку рекламних роликів;
- столи перемотки для темної кімнати RT27;
- електричні перемотувальні столи RT28, RT29;
- комплект для оптичного перезапису звуку Audio Post Production (шафа Rack і камера запису звуку LLK);
- комплект обладнання для відеоархіву (професійний dvd рекордер, плеєр, відеопроектор; монітор відео 32'; Audio 5.1);
- комплект обладнання для контролю за якістю, монтажем, синхронізацією (M10, TR3, HDС352, HDС35S4, TDN, TMN4, Dual 3520);
- інша апаратура та обладнання для кінолабораторії та аксесуари (сенситометр, денситометр, ультразвукові преси, преси, ультразвуковий апарат для склеювання, апарат для нарізання плівки)

9030 82 00 00

Прилади та апаратура для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв (система вимірювань Холла HMS3000)

9030 82 00 00

Прилади та апаратура для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв (електрохімічний профілометр Accent PN4300PC)

9031 41 00 00

Прилади та пристрої оптичні для перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв або для перевірки фотомасок чи фотошаблонів, які використовуються у виробництві напівпровідникових приладів (система фотолюмінісцентного картографування напівпровідникових пластин Philips (Nanometrics) PLM-series)

9031 80 34 90

Координатновимірювальна машина "Wensel WGT"

8402 19 10 00

Паровий котел - утилізатор типу HSAH 80-00

8502 39 91 00

Газотурбінна генераторна установка типу SGT 400

Обладнання для заводу з виробництва автоклавних газобетонних блоків продуктивністю 550 куб. метрів на добу:

8419 89 98 00

лінія автоклавної обробки

8422 40 00 90

лінія пакування

8464 10 90 00

лінія різання

8471 41 90 00

цифрові машини автоматичного оброблення інформації

8474 20 90 00

лінія розмелювання

8474 31 00 00

лінія змішування

8480 60 90 00

лінія формування

8479 89 98 90

Установка з виготовлення виробів на основі мінеральної вати, до складу якої входить:
- цех зберігання та подачі сировини;
- вагранка;
- система охолодження вагранки та валів центрифуги;
- система очищення ваграночних газів;
- система волокноутворення;
- камера волокноосадження килима та маятниковий розкладник;
- система сухої фільтрації;
- з'єднувальна секція;
- камера полімеризації;
- система підігріву повітря для камери полімеризації;
- система димовідведення із сухим очищенням;
- секція охолодження;
- обладнання для подрібнення обрізків;
- машина для облицювання виробів у складі лінії;
- пилка для розрізування за товщиною;
- станок прокольного різання;
- пристрій для вимірювання довжини;
- машина поперечного різання;
- гільйотина;
- прискорювальний транспортер;
- автоматичний штабелятор;
- група пакування плит в поліетилен;
- секція прискорення;
- пакувальна машина;
- автоматичний рулонатор;
- система автоматичного відведення і термоусадки рулонів;
- обладнання для приготування синтетичних зв'язувальних;
- система очищення повітря від пилу;
- лабораторне обладнання;
- обладнання для ремонту валків центрифуги;
- електричні пульти контролю та управління

8417 80 80 00

Регенеративна двошахтна вапняна піч з номінальною продуктивністю 250 тонн на добу, що працює на природному газі - CIM-FIREGAS, із системою завантаження та розвантаження вапняку та вапна

8414 10 80 00

Вакууматор, основною функцією якого є вакуумування рідкої сталі

8454 30 90 00

Машина безперервного лиття заготівки № 1

8454 30 90 00

Машина безперервного лиття заготівки № 2

8514 30 99 00

Піч-ківш, основною функцією якої є позапічна обробка рідкої сталі

8514 30 99 00

Дугова сталеплавильна піч, основною функцією якої є розплавлення металевої шихти за допомогою електричної дуги та отримання рідкого напівпродукту


Агрегат 100 - Збір та фільтрація електроліту, зберігання карбонату натрію:

8421 29 90 00

- обладнання для фільтрації або очищення рідини

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті, моноблокові

3925 10 00 00

- вузол накопичення електроліту у комплекті (накопичувач з пластмаси, V - 40 куб. метрів)

Агрегат 200 - Система подачі акумуляторних батарей, дробарка акумуляторів та розділення компонентів:

8479 82 00 00

- машини та механічні пристрої для подрібнення

8479 82 00 00

- машини та механічні пристрої для змішування

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри)

8428 33 90 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові)

8505 90 10 00

- електромагніти

8543 89 95 00

- детектор для виявлення сторонніх металевих тіл

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові)

8479 82 00 00

- машини та механічні пристрої для просіювання

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові)

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті, моноблокові

8479 82 00 00

- вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками та насосами)

8479 82 00 00

- гідродинамічний сепаратор

8479 82 00 00

- гідростатичний сепаратор

7309 00 90 00

- вузол відстою пасти та металу (накопичувач із нержавіючої сталі)

3925 10 00 00

- накопичувач води з пластмаси для розприскувачів, V - 15 куб. метрів

7309 00 90 00

- живильний бункер з нержавіючої сталі, V - 10 куб. метрів


Агрегат 300 - Десульфурізація пасти, що містить свинець:

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові)

7309 00 90 00

- накопичувач соди із сталі, V - 80 куб. метрів

8479 82 00 00

- машини та механічні пристрої для змішування

3925 10 00 00

- накопичувач сульфату натрію з пластмаси, V - 20 куб. метрів

3925 10 00 00

- накопичувач готового сульфату натрію з пластмаси, V - 60 куб. метрів

8421 29 90 00

- обладнання для фільтрування або очищення рідини

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті, моноблокові

8479 82 00 00

- резервуари, обладнані механічними пристроями (мішалками та насосами)

Агрегат 400 - Виробництво сульфату натрію:

8479 82 00 00

- машини та механічні пристрої для змішування

8421 19 99 00

- центрифуга промислова

8419 50 90 00

- теплообмінник пластинчатий

8419 50 90 00

- теплообмінник трубчатий

8421 39 30 00

- обладнання для фільтрування або очищення повітря

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові)

8414 10 30 00

- насос типу "Рутс"

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті, моноблокові

8416 20 90 00

- пальники топкові, що працюють на природному газі

8479 82 00 00

- резервуари, обладнані механічними пристроями (мішалками та насосами)

7309 00 90 00

- накопичувач для збереження готової продукції з нержавіючої сталі, V - 80 куб. метрів

7309 00 59 00

- накопичувач для конденсату, V - 40 куб. метрів

7309 00 90 00

- розхідний накопичувач для кристалізаторів із нержавіючої сталі, V - 3 куб. метрів

7309 00 59 00

- приймальний накопичувач для пари з нержавіючої сталі, V - 3 куб. метрів

8428 20 91 00

- пневматичний підіймач

8419 89 98 00

- випарник

7309 00 59 00

- накопичувач для відбору конденсату з нержавіючої сталі, V - 3 куб. метрів

8402 12 00 00

- котел водотрубний продуктивністю не більш як 45 т пари на годину

Агрегат 500 - Система мокрого очищення газових викидів (скруббер) та забезпечення енергоресурсами:

8421 39 30 00

- обладнання для фільтрування або очищення повітря

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті, моноблокові

8414 59 50 00

- вентилятори відцентрові

Агрегат 700 - Плавильна піч свинцю та система приготування шихти:

8479 82 00 00

- машини та механічні пристрої для змішування

7325 99 90 00

- тиглі металургійні

8416 20 90 00

- пальники топкові комбіновані

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри)

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові)

8428 33 90 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові)

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові)

8428 90 98 90

- система транспортування тиглів

8417 80 80 00

- металоплавильні печі газові

8428 90 98 90

- мульди для аварійного завантаження печей

8421 39 30 00

- обладнання для фільтрування або очищення повітря

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті, моноблокові

8428 90 98 90

- пристрій для завантаження печей

8421 39 98 00

- обладнання для фільтрування або очищення газів

3925 10 00 00

- приймальний накопичувач для фільтрату пилу з пластмаси, V - 10 куб. метрів

3925 10 00 00

- накопичувач паливного пилу з пластмаси, V - 10 куб. метрів

8414 59 50 00

- вентилятори відцентрові

7309 00 90 00

- накопичувач соди та вапна із сталі, V - 30 куб. метрів

7309 00 90 00

- накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла, V - 10 куб. метрів

Агрегат 800 - Рафінування свинцю:

8479 82 00 00

- машини та механічні пристрої для подрібнення

8426 11 00 00

- кран мостовий на стаціонарних опорах

8428 39 98 00

- інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові)

8417 80 80 00

- печі металоплавильні газові

8421 39 98 00

- обладнання для фільтрування або очищення газів

9032 89 90 90

- регулятор подачі кисню в металоплавильну піч

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті, моноблокові

8416 20 90 00

- пальники топкові

8454 30 90 00

- ливарна машина

8419 89 10 00

- градирня

8414 59 50 00

- вентилятори відцентрові

Агрегат 900 - Допоміжне обладнання та виробництво енергоресурсів:

8414 80 71 00

- компресори об'ємні, роторні, багатовальні, гвинтові, з осушувачем повітря

7311 00 99 00

- резервуар для скраплених газів, з чорних металів, зварний, 1000 л або більше, з випарювачами

8421 39 30 00

- обладнання для фільтрування або очищення повітря (модулі приточної вентиляції) у комплекті

8479 82 00 00

Промивочна лінія для переробки поліпропіленових акумуляторів продуктивністю 1100-1200 кг/год на виході

8477 20 00 00

Лінія гранулювання продуктивністю установки 800/1000 кг/год

8405 10 00 00

Установка для виробництва 1,000 нормальних куб. метрів/год кисню з чистотою 94 ± 1%.

8427 20 11 00

Автонавантажувачі з вилковим захватом для нерівної місцевості та інші штабелювальні навантажувачі

Комплект лабораторного обладнання:

9027 30 00 90

- спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою ISP

9027 30 00 90

- емісійний вакуумний спектрометр

9016 00 10 00

- терези аналітичні з точністю 0,0001 г

9027 80 11 10

- стаціонарний рН-метр

8514 10 80 00

- печі та камери опору (з непрямим опаленням) лабораторні, муфельні

8514 10 80 00

- печі та камери опору (з непрямим опаленням) лабораторні, сушильні, вакуумні

8421 19 91 00

- центрифуги, використовувані в лабораторіях

8479 82 00 00

- зтрушувач лабораторний

Млинові установки фірми "САМ", у тому числі:

8479 82 00 00

- машина (млин) для виробництва порошку оксиду свинцю

8428 90 98 90

- обладнання завантажувальне для доменних печей або інших печей промислових

8417 80 80 00

- печі промислові газові

8428 32 00 00

- вантажні підіймачі з ковшем

8454 30 90 00

- машина ливарна

8421 39 30 00

- обладнання для фільтрації або очищення повітря

8428 39 98 00

- вантажні підіймачі шнекові

7309 00 90 00

- вузол накопичування та транспортування порошку оксиду свинцю у комплекті (накопичувачі із сталі)

8479 82 00 00

Установка для приготування свинцевої пасти фірми "EIRICH"

Лінія "Strip Line" для виробництва свинцево-кальцієвої стрічки у комплекті, у тому числі:

8417 80 80 00

- печі промислові газові для виплавки свинцю

8454 30 90 00

- машина ливарна для виробництва свинцевої стрічки

8455 22 00 00

- стан холодного прокатування з пристроєм намотування свинцевої стрічки

8428 90 30 00

- здвоєний пристрій розмотування і намотування рулонів

Лінія для виробництва пластин, у тому числі:

8462 41 10 00

- машини пробивні або вирубні з числовим програмним керуванням для виробництва решітчатої свинцевої стрічки

8479 81 00 00

- машини та механічні пристрої для обробки металів (для нанесення пасти на пластини акумуляторних батарей)

8462 31 00 00

- машини для розділення свинцевої стрічки на пластини з числовим програмним керуванням

8417 80 80 00

- печі тунельні сушильні газові для сушки пластин акумуляторних батарей

8428 33 90 00

- конвеєр стрічковий

Лінія "Strip Line" для виробництва свинцево-кальцієвої стрічки у комплекті, у тому числі:

8417 80 80 00

- печі промислові газові для виплавки свинцю

8454 30 90 00

- машина ливарна для виробництва свинцевої стрічки

8455 22 00 00

- стан холодного прокатування з пристроєм намотування свинцевої стрічки

Лінія для виробництва пластин, у тому числі:

8462 41 10 00

- машини пробивні або вирубні з числовим програмним керуванням для виробництва решітчатої свинцевої стрічки

8479 81 00 00

- машини та механічні пристрої для обробки металів (для нанесення пасти на пластини акумуляторних батарей)

8462 31 00 00

- машини для розділення свинцевої стрічки на пластини з числовим програмним керуванням

8417 80 80 00

- печі тунельні сушильні газові для сушіння пластин акумуляторних батарей

8428 33 90 00

- конвеєр стрічковий

8419 89 98 00

Камери дозрівання "Catelli"

Комплексна та повністю автоматична лінія збирання для стартерних акумуляторних батарей L0-L5, у тому числі:

9030 31 90 00

- стенди випробувальні для перевірки елементів герметичних акумуляторних батарей і блок-батарей на коротке замикання

8515 21 00 00

- машини та апарати для зварювання металів опором повністю автоматичні (для зварювання через перегородку)

8515 80 91 00

- машина для зварювання пластмас опором (для приварювання кришок герметичних акумуляторних батарей і блокбатарей)

8479 50 00 00

- промислові роботи для пакетування пластин герметичних акумуляторних батарей і блокбатарей

8479 50 00 00

- промислові роботи для складання і пайки блоків герметичних акумуляторних батарей і блокбатарей

8515 21 00 00

- машини та апарати для зварювання металів опором повністю автоматичні (для зварювання полюсних виводів)

9032 81 90 00

- стенди випробувальні для перевірки герметичності герметичних акумуляторних батарей і блокбатарей повітрям під тиском

8462 41 90 00

- машина для пробивання отворів у комплекті з числовим програмним керуванням

Цех формування батарей з прокачкою електроліту та водяним охолодженням у комплекті, у тому числі:

8422 30 00 99

- обладнання для наповнення акумуляторних батарей електролітом

8428 33 90 00

- конвеєр стрічковий

8422 30 00 99

- конвеєрний стіл стрічковий для вакуумної заливки акумуляторних батарей

8422 20 00 00

- обладнання для миття і сушіння акумуляторних батарей

8414 80 71 00

Компресори виробництва "Gardner Denver"

Станція приготування знесоленої води, розчину кислоти та нейтралізації стоків. Підготовка припливного повітря у комплекті, у тому числі:

8421 21 90 00

- обладнання для фільтрування або очищення води

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, одноступінчасті, моноблокові, з радіальним потоком

3925 10 00 00

- вузол накопичування та дозування реагентів (накопичувачі з пластмаси місткістю 3000 л)

8479 82 00 00

- ємності для змішування електроліту, обладнані мішалками

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, одноступінчасті, моноблокові, з радіальним потоком

3925 10 00 00

- вузол накопичування та дозування електролітів та кислоти в комплекті (накопичувачі з пластмаси)

8421 21 90 00

- обладнання для фільтрування або очищення води

8413 70 61 00

- насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка понад 15 мм, одноступінчасті, моноблокові, з радіальним потоком

3925 10 00 00

- вузол для накопичування та дозування лугу (накопичувачі з пластмаси місткістю 1000 л)

Обладнання для виробництва свинцевих акумуляторних батарей, що не потребують догляду

8504 40 93 00

- багатоконтурний зарядно-розрядний перетворювач акумуляторних батарей

8419 89 98 00

- обладнання промислове для обробки матеріалів шляхом зміни температури та вологості (камери дозрівання)

8419 89 98 00

- водяна ванна для випробування батарей у комплекті

8479 89 98 90

- вібраційний стіл для випробування батарей у комплекті

8428 33 90 00

- конвеєрна станція для транспортування батарей у комплекті (стрічковий конвеєр)

8479 50 00 00

Промислові роботи для укладання батарей (на палети)

8421 39 30 00

Обладнання для фільтрування або очищення повітря (модулі припливної вентиляції) у комплекті

8421 39 30 00

Обладнання для фільтрування або очищення повітря (модулі витяжної вентиляції) у комплекті

8418 61 90 00

Система охолодження технологічного обладнання компресійного типу з конденсатором, який є теплообмінником

9027 10 10 90

Газоаналізатори

Насосні агрегати:

8413 70 91 00

- насосні агрегати відцентрові, одноступінчасті

8413 70 99 00

- насосні агрегати відцентрові, багатоступінчасті

Станція перемикання конвертерного газу:

7304 41 90 90

- трубна обв'язка

8414 59 50 00

- насоси відцентрові

8481 80 85 00

- клапани дросельні

8481 80 85 00

Клапани для доменного, конвертерного та коксівного газів


Газодувки для конвертерного і коксівного газів:

8414 80 21 00

- газодувки для конвертерного газу, одноступінчасті

8414 80 29 00

- газодувки для коксівного газу, багатоступінчасті

8422 20 00 00

Машина для миття ампул

8422 30 00 99

Машина для наповнення і запаювання ампул

Машина для наповнення і закупорювання

Машина для закачування алюмінієвих ковпачків

Лінія для розливання фармацевтичних розчинів у шприці

Лінія для розливання фармацевтичних розчинів у флакони

8419 20 00 00

Стерилізаційний тунель з ламінарним потоком

Стерилізатор

8419 40 00 00

Багатоступінчаста дистиляційна установка

8422 40 00 90

Лінія пакування

8419 89 98 00

Рама кільцевого охолоджувача:
- 60-градусний сегмент палетної рами;
-- втулка вала палети;
-- внутрішній вал палети;
-- зовнішній вал палети;
- нижнє ущільнення охолоджувача в зборі;
-- кільце, що збирається сегментами;
-- лист ущільнення;
-- кріпильні деталі;
- кріплення для 60-градусного сегмента палетної рами;
- сегмент кронштейна ланцюга;
- секція приводного ланцюга охолоджувача;

8704 10 10 10

Самоскид "Катерпіллар-789С"

8429 11 00 00

Бульдозер гусеничний "Катерпіллар-D10T"

8501 34 99 00

Сонячна електростанція встановленою потужністю 1 МВт-пік, до складу якої входять:

- модулі YINGLI YL 230 P-29b

- система кріплень (Mounting Systems GmbH SIGMA)

- система збору даних

- суматор постійного струму

8544 59 10 00

Силовий кабель постійного струму HELUKABEL HK-SOSOLARFLEX-X PV1-F 1x4QMM NAT/SW

8544 59 10 00

Силовий кабель постійного струму HELUKABEL NYY-O 1X70RM

8544 59 10 00

Силовий кабель змінного струму HELUKABEL NYY-J 4X25RM

8501 34 99 00

Сонячна електростанція встановленою потужністю 1,5 МВт-пік, до складу якої входять:

- модулі YINGLI YL 230 P-29b

- система кріплень (Mounting Systems GmbH SIGMA)

- система збору даних

- суматор постійного струму

8544 59 10 00

Силовий кабель постійного струму HELUKABEL HK-SOSOLARFLEX-X PV1-F 1x4QMM NAT/SW

8544 59 10 00

Силовий кабель постійного струму HELUKABEL NYY-O 1X70RM

8544 59 10 00

Силовий кабель змінного струму HELUKABEL NYY-J 4X25RM


Лінія № 1 з виробництва цементу, до складу якої входять:

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка дроблення сировинного матеріалу"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка дроблення добавок"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання для транспортування сховища сировинного матеріалу"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання транспортування сховища сировинних матеріалів"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання для транспортування сировинних матеріалів до установки помелу цементу"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка помелу сировини"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект транспортувального обладнання до установки помелу сировини"

8421 39 98 00

Комплектний об'єкт "Пилоочистка пічної установки та установки помелу сировини"

8419 50 90 00

Комплектний об'єкт "Теплообмінник"

8417 80 80 00

Комплектний об'єкт "Обпалювальна піч"

8419 89 98 00

Комплектний об'єкт "Холодильник"

8421 39 30 00

Комплектний об'єкт "Пилоочистка холодильника"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання транспортування клінкеру"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання транспортування до завантажувальних бункерів і установки помелу цементу"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка помелу цементу"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання транспортування цементу"

8428 90 91 00

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання зберігання, транспортування і відвантаження цементу"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка помелу цементу"

8537 20 91 00

Комплектний об'єкт "Головна розподільна підстанція"

8504 23 00 00

Трансформатор

Лінія № 2 з виробництва цементу, до складу якої входять:

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання для транспортування сировинних матеріалів до установки помелу сировини"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка помелу сировини"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект транспортувального обладнання до силосу сировинної муки і системи живлення печі"

8421 39 98 00

Комплектний об'єкт "Знепилювання пічної установки та установки помелу сировини"

8419 50 90 00

Комплектний об'єкт "Теплообмінник"

8417 80 80 00

Комплектний об'єкт "Обпалювальна піч"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка дроблення клінкеру"

8421 39 30 00

Комплектний об'єкт "Пилоочистка холодильника"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання транспортування та зберігання клінкеру"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання транспортування до завантажувальних бункерів і установки помелу цементу"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка помелу цементу"

8428 90 91 00

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання транспортування цементу"

8428 90 91 00

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання зберігання, транспортування і відвантаження цементу"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка помелу цементу"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання для зберігання та транспортування до помольної установки палива"

8474 20 90 00

Комплектний об'єкт "Установка помелу палива"

8428 90 98 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання для транспортування та зберігання палива"

8537 20 91 00

Комплектний об'єкт "Головна розподільна підстанція"

9032 89 90 90

Комплектний об'єкт "Комплект обладнання для автоматизації заводу"

8504 23 00 00

Трансформатор

8428 90 98 90

Транспортна система "Завод-Порт"

8402 20 00 00

Устаткування для установки з виробництва сірчаної кислоти потужністю 1818,2 тонни на добу

8419 89 98 00

Установка з виробництва сірчаної кислоти потужністю 1818,2 тонни на добу

8460 21 11 00

Шліфувальний верстат з ЧПК для внутрішнього шліфування моделі UVAi 13 (Nomyline)

8460 21 19 00

Універсальний круглошліфувальний верстат з ЧПК моделі S21 cnc (серія 47)

8474 39 90 90

Змішувач безперервної дії моделі С1Ш-3 А з продуктивністю до 3 тонн на годину

8418 61 90 00

Холодильна установка, до складу якої входять:

градирня ESWA142-46I

драйкулер FCW1100

чилер з водяним охолодженням CWM2844

теплообмінник HE6900/3

теплообмінник HE200

чилер UMCA 3X1250VSBT-S

насосна станція 3WPGM130 (2 + 1 насос)

насосна станція 4WPGL130 (3 + 1 насос)

насосна станція 3WPGH090 (2 + 1 насос)

система підживлення гліколієвого контуру

набір матеріалів для монтажу

8424 30 01 00

Установка миття ковпака реактора

8428 90 98 90

Установка вивантаження

8428 90 98 90

Автоматична логістична конвеєрна система

8479 89 98 90

Система травлення полікристалічного кремнію, до складу якої входять:

- автоматична установка травлення кусків полікремнію

- автоматична установка травлення кремнієвих прутків та живильних кристалів

- автоматичний газовий скрубер

8524 39 10 00

Програмне забезпечення для інтеграції значень від хроматографів у систему LIMS & UNILAB-Software

9027 20 00 10

Газоаналітична система GC1 "Синтез TCS" на базі хроматографа Maxum II

9027 20 00 10

Газоаналітична система GC2 "Реактори CVD" на базі хроматографа Maxum II

9027 20 00 10

Газоаналітична система GC3 "Реактор-конвертер" на базі хроматографа Maxum II

9027 20 00 10

Газоаналітична система GC4 "Система VGR" на базі хроматографа Maxum II

9027 20 00 10

Газоаналітична система GC5 "Визначення чистоти N2 та H2" на базі хроматографа Maxum II в комплекті з програмним забезпеченням та ручними пробовідбірниками

8424301000

Камера струминноабразивна АКН-О-10 x 5 x 3, двопостова, що працює від стисненого повітря, з можливістю обробки внутрішніх поверхонь, вентиляцією 16 тис. куб. метрів на годину, продуктивністю за повітрям 24,21 куб. метра на хвилину та з осушуванням стисненого повітря

8456900000

Машина плазмового та газокисневого різання труб RB 950/1500/6 MP

8456900000

Машина плазмового та газокисневого різання листів MULTITHERM 4000

8457101000

Горизонтальний обробний центр НМС1200

8457109000

Вертикальний обробний центр VMCH1300

8458118000

Токарний верстат FBLh475-1000

8458198000

Машина для формування фасок під зварювання моделі РВМ-16 у повній базовій комплектації з рольгангом TRB-5016

8459310000

Верстат горизонтальнорозточувальний WHN 105CNC

8459619000

Фрезерний верстат для обробки кінців труб, тип SRF

8459699000

Вертикальний безконсольний фрезерний верстат із частотнорегульованим приводом MVV 350-1524

8462211000

Калібрувальна машина, тип SREVH 1000

8462211000

Листозгинальний прес UNICA 30-250

8462211000

Чотиривалкова згинальна машина з підгинанням листа з двох сторін FACCIN Synchro 4HEL 2634

8462218000

Трубозгинальна машина з числовим програмним управлінням, тип DB 220

8462218000

Індукційна трубозгинальна установка SRBMI 600

8462218000

Індукційна трубозгинальна установка SRBMI 1000

8462310000

Гідравлічні гільйотинні ножиці MAXIMA 30-16

8514400000

Нагрівальна установка ST Є 130-12 для термообробки в комплекті

8515310000

Установка для автоматичного зварювання під флюсом кільцевих швів блоків трубопроводів

8515310000

Установка для автоматичного зварювання під флюсом та в середовищі захисних газів кільцевих швів блоків трубопроводів із хромо-нікелевої (аустенітної) сталі

8515310000

Установка для автоматичного зварювання під флюсом внутрішніх і зовнішніх повздовжніх швів обичайок та переходів

8515310000

Установка для автоматичного зварювання під флюсом повздовжніх швів

8456100000

Система лазерного розкрою TruLaser 3040

8462101000

Гідравлічний кромкозгинальний прес TruBend 5170

8428909100

Обладнання для складу вугілля, у тому числі:

вагоноперекидач бічний стаціонарний ВБС 100 з електрообладнанням

дробильно-фрезерна машина ДФМ-3А з електрообладнанням

штовхач ВТ-20.2.Нп.ТЗ.60.Пр з електрообладнанням

живильник стрічковий ПЛ-400

укладальник-забірник роторний УЗР 1200/500 з електрообладнанням

усереднювач У2Р2Р 500/27,5 з електрообладнанням

укладальник одностріловий неповоротний У1СН 500 з електрообладнанням

конвеєр стрічковий ЛК 1400-3

конвеєр стрічковий ЛК 1200-5

конвеєр стрічковий ЛК 1200-7

конвеєр стрічковий для збирання розсипів у кількості 3 штук

конвеєр стрічковий ЛК 1400-1

конвеєр стрічковий ЛК 1400-2

конвеєр стрічковий ЛК 1200-4

конвеєр стрічковий ЛК 1200-6

конвеєр стрічковий ЛК 1200-8

конвеєр стрічковий ЛК 1200-9

устатковання вузла навантаження

комплект систем керування конвеєрами складу SACC-XXXX за ТО 424.361.021-05 ТУ

8501349890

Сонячна електростанція встановленою потужністю 1,520 МВт-пік, до якої входять:

модуль YINGLI YL 235 Р-29b

система кріплень (Mounting Systems GmbH SIGMA)

система збору даних

суматор постійного струму

кабель електричний

8501349890

Сонячна електростанція встановленою потужністю 1,5296 МВт-пік, до якої входять:

модуль Suntech Power STP 275-24/Vd

система кріплень (Mounting Systems GmbH SIGMA)

система збору даних

суматор постійного струму

кабель електричний

8501349890

Сонячна електростанція встановленою потужністю 2,0394 МВт-пік, до якої входять:

модуль Suntech Power STP 275-24/Vd

система кріплень (Mounting Systems GmbH SIGMA)

система збору даних

суматор постійного струму

кабель електричний

8501349890

Сонячна електростанція встановленою потужністю 20 МВт-пік, до якої входять:

модуль сонячний

система сонячних інверторних контейнерних станцій

7308909900

Система кріплень сонячної електростанції у у комплекті


Мідний кабель для будівництва сонячної електростанції, у тому числі:

8544499100

1 х 4 кв. міліметрів DC сонячний кабель Solarflex-X-PVl-F

8502310000

Вітроенергетичні установки для вітроелектростанції, до яких входять:

вітроенергетична установка - вітряна турбіна типу FL 2500-100

шафа управління FL-SCADA на платформі апаратного забезпечення WP4000 для комплектів вітроенергетичних установок

8417100000

Цех з утилізації шламових відходів вугільного та металургійного виробництва

8402900000

Матеріали, обладнання, запасні частини та комплектувальні вироби для реконструкції парового котла БКЗ- 120-100 ГМ, у тому числі:

фронтовий екран топки

задній екран топки

трубні фітинги

обладнання решітки киплячого шару

обладнання для подачі палива і видалення золи з поду, у тому числі розвантажувальний пристрій бункера, зрівняльні кармани, дозувальні шнеки, труби для подачі пального в котел, шлюзові живильники

інше допоміжне обладнання і комплектувальні вироби до нього, у тому числі вентилятор первинного повітря, сопла первинного, вторинного і третинного повітря, ручні та пневматичні заслінки, водоохолоджувані ланцюгові скребкові конвеєри або шнекові транспортери, обмуровування топки, спеціальні двигуни для конвеєрів, контрольновимірювальні прилади, що входять до складу пристроїв поставки

8544 49 99 00

кабель з мідною жилою з ізоляцією із зшитого поліетилену 1 х 120 кв. міліметрів

8544 49 99 00

кабель з мідною жилою з ізоляцією із зшитого поліетилену 1 х 300 кв. міліметрів

8544 49 99 00

кабель з мідною жилою з ізоляцією із зшитого поліетилену 3 х 50 кв. міліметрів

8544 49 99 00

1 x 70 кв. міліметрів NYY мідний кабель

8544 49 99 00

1 x 95 кв. міліметрів NYY мідний кабель

8544 49 99 00

4 x 16 кв. міліметрів NYY мідний кабель

8544 49 99 00

4 x 35 кв. міліметрів NYY мідний кабель

8544 49 93 98

комунікаційний кабель для системи моніторингу Li-2YCYv 8 x 2 x 0.5 (TP)

8544 70 00 90

оптоволоконний кабель A-DQ (ZN) B2Y 1 х 8G50/125

8474 80 90 00

Трамбувальна машина RIMAC з поворотним столом RTM 4H-5 з автоматичною поворотною системою RSS укладення плит "на ребро" у комплекті, у розібраному стані

8428 39 90 00

Автоматична система конвеєрів RAR у комплекті, у розібраному стані

8422 40 00 90

Пакувальний пристрій 1 RPV 2 з інтегрованою вертикальною обв'язкою у комплекті, у розібраному стані

8428 90 95 00

Обладнання для горизонтального укладення RFS для RTM 4H-5 у комплекті, у розібраному стані

8428 90 95 00

Система автоматичного передатного візка RAS для RTM 4H-5 для переміщення палет у комплекті, у розібраному стані

8464 20 95 00

Машина калібрувальна для вигладжування бетонної плитки у комплекті

8464 20 95 00

Машина для шліфування бетонної плитки у комплекті

8464 20 95 00

Машина для зняття фасок RFM, призначена для шліфування країв бетонної плитки, у комплекті

8424 30 10 00

Дробоструминна установка RST для обробки бетонної плитки, що працює за допомогою стисненого повітря, у комплекті

8428 39 90 00

Конвеєри для контролю якості та лінії наступної обробки у комплекті, у розібраному стані

8422 40 00 90

Пакувальний пристрій RPV 1 з конвеєрною системою у комплекті, у розібраному стані

8474 80 90 00

Машина RBM 4R для формування бетонних виробів у комплекті, у розібраному стані

8428 90 95 00

Роторний маніпулятор RRO для переміщення пачки з готовими виробами з одного конвеєра на інший у комплекті

8422 40 00 90

Обладнання для пакування з вертикальною обв'язкою XPV 111 MVB, з термоусадкою пакувального матеріалу в комплекті, у розібраному стані

8428 90 95 00

Система автоматичного передатного візка RAS для машини RBM 4R для переміщення палет у комплекті, у розібраному стані

8428 39 90 00

Система конвеєрів Логістика Крок 1 для переміщення палет з готовими виробами у комплекті, у розібраному стані

8428 90 95 00

Система конвеєрів Логістика Крок 2 для штабелювання і переміщення палет з готовими виробами у комплекті, у розібраному стані

8537 10 99 90

Система керування SPS хардвер роторним маніпулятором RRO та системою Логістика Крок 2 у комплекті

8428 39 90 00

Система транспортерів безперервної дії з магазином палет у комплекті, у розібраному стані

8474 31 00 00

Змішувальна бетонна установка у комплекті, у розібраному стані, що складається з двох ліній: 1 x 750 л / 1875 л комплектна лінія для RTM 1 x 750 л / 2250 л комплектна лінія для RBM

4415 20 20 00

Дерев'яні палети (1000 шт.) у комплекті, у розібраному стані

8424 30 10 00

Дробоструминна установка для обробки бордюрів, що працює за допомогою стисненого повітря, у комплекті, у розібраному стані

8480 60 10 00

Додаткові матриці для трамбувальної машини RTM 4H-5 (24 шт.)

8464 20 95 00

Машина для полірування бетонної плитки у комплекті, у розібраному стані

8423 82 90 90

Система для зважування барвників/пігментів

9024 80 99 00

Лабораторія для випробування властивостей матеріалів у комплекті, у розібраному стані

8480 60 90 00

Додаткові стандартні прес-форми для лиття (3 шт.) трамбувальної машини RBM

8428 33 00 00

Система чотиристрічкових конвеєрів для бетону в комплекті, у розібраному стані

8480 60 10 00

Додаткові форми для лиття (2 шт.) машини RBM 4R

8464 90 80 00

Лінія розколювання бетонних блоків у комплекті, у розібраному стані

8480 60 10 00

Форма для лиття для подальшого розколювання

8502 31 00 00

Вітроенергетичні установки для вітроелектростанції, до яких входять:

вітроенергетична установка - вітряна турбіна типу FL 2500-100 - 10 комплектів, кожний з яких складається з:
- ротора (лопаті - 3 шт., маточина ротора - 1 шт., ковпак маточини - 1 шт. із трьох частин, кріпильні матеріали - один комплект);
- гондоли (корпус гондоли з комплектуючими - 1 шт., редуктор - 1 шт., канали повітроводу - один комплект із 2 шт., шафа перемикання - 1 шт., трансформатор - 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором - 1 шт., елементи кріплення - один комплект);
- вежі (секції вежі - один комплект з 6 шт., мережевий кабель - один комплект, волоконно-оптичний кабель - один комплект, кріпильні матеріали - один комплект);

шафа управління FL-SCADA на платформі апаратного забезпечення WP4000 для комплектів вітроенергетичних установок

8541 40 90 00

Елементи фотогальванічні

7308 90 99 00

Система кріплень для фотогальванічних елементів

8504 40 88 00

Комплект блоків інверторних станцій

8537 10 99 90

Комплект обладнання для контролю або розподілу електроенергії

9032 89 00 00

Комплект обладнання для автоматичного регулювання

8544 49 95 00

Кабель мідний 1 x 4 кв. міліметри номінальною напругою 0,6/1 kV

8544 49 95 00

Кабель мідний 1 x 50 кв. міліметрів номінальною напругою 0,6/1 kV

8544 49 95 00

Кабель мідний 1 x 95 кв. міліметрів номінальною напругою 0,6/1 kV

8544 49 95 00

Кабель мідний 1 x 120 кв. міліметрів номінальною напругою 0,6/1 kV

8544 49 95 00

Кабель мідний 4 x 35 кв. міліметрів номінальною напругою 0,6/1 kV

8544 49 95 00

Кабель мідний 4 x 50 кв. міліметрів номінальною напругою 0,6/1 kV

8544 49 95 00

Кабель мідний 4 x 70 кв. міліметрів номінальною напругою 0,6/1 kV

8544 60 10 10

Кабель мідний 1 x 120 кв. міліметрів номінальною напругою до 10 kV

8544 60 10 10

Кабель мідний 1 x 300 кв. міліметрів номінальною напругою до 10 kV

8544 60 10 10

Кабель мідний 3 x 50 кв. міліметрів номінальною напругою до 10 kV

8544 49 20 00

Комунікаційний кабель Li-2YCYv

8544 70 00 90

Кабель волоконно-оптичний G50/125

8479 89 97 50

Установка для нанесення покриття на таблетки XLCOTA 350 (з барабаном об'ємом 500 літрів), у розібраному вигляді

8479 89 97 30

Таблетковий прес Xpress 300, у розібраному вигляді

8479 82 00 00

Просіювач HG-2

8479 82 00 00

Мобільна (пересувна) ємність з мішалкою, 100 літрів

7310 10 00 00

Ємності для зберігання порошків 50 і 100 літрів, н/ж 316L

7309 00 59 00

Система ємностей для зберігання екстрактів із системою керування, у розібраному вигляді

8405 10 00 00

Генератор азоту 10 куб. метрів на годину, у розібраному вигляді

8414 80 73 98

Компресор стислого повітря, у розібраному вигляді

8422 20 00 00

Машина зовнішньої мийки, модель EDM-1

8405 10 00 00

Генератор азоту Maxigaz 108ECBLL

8422 30 00 99

Етикетирувальний автомат для самоклейних етикеток - модель SL 200, для флаконів скляних діаметром 30 міліметрів, з технічною документацією, з комплектом протоколів I.Q. та O.Q.

8415 81 00 10

Установка для кондиціонування повітря. Система вентиляції, теплопостачання, охолодження і автоматичного регулювання дільниць "Алохол" та "Екстракти", у розібраному вигляді

8421 21 00 00

Обладнання для очищення води. Система зберігання та розподілення води очищеної у комплекті

8419 39 90 00

Сушарка розпилювальна, у розібраному вигляді

8502 20 80 90

Газоелектрогенераторна (когенераційна) установка номінальною потужністю 885 кВт/1090 кВ·А торговельної марки TEDOM в кількості 1 штука, серійний номер 02286-К, модель TEDOM CENTO 5 x T180 у вигляді двох контейнерних блоків. Перший контейнерний блок складається з п'яти когенераційних установок TEDOM T180 із серійними номерами 02286, 02287, 02288, 02289, 02290. Другий контейнерний блок - це насосна станція для подачі біогазу в когенераційні установки із системою управління когенераційними установками, серійний номер 31364, переносний аналізатор газу ВМ12966/10 - СН4, СО2, О2 для налагодження системи управління когенераційними установками

8502 31 00 00

Вітряна турбіна типу V 112-3MW, IEC IIa

8417 20 10 00

Лінія з виробництва хлібобулочних виробів

8417 20 10 00

Тунельна піч типу THERMADOR Zyclo 3300/27 м

8438 10 10 00

Тістороздільна лінія

8418 69 00 90

Камера 11 х 5,5 х 4 м з конвеєром для охолодження хліба

8418 69 00 90

Камера 11 х 5,5 х 7 м з конвеєром для охолодження хліба

8438 10 10 00

Лінія № 1 з виробництва тіста для хлібобулочних виробів

8438 10 10 00

Лінія № 2 з виробництва тіста для хлібобулочних виробів

8438 10 10 00

Лінія № 3 з виробництва тіста для хлібобулочних виробів

8438 10 10 00

Лінія № 4 з виробництва тіста для хлібобулочних виробів

8438 10 10 00

Лінія № 5 з виробництва тіста для хлібобулочних виробів

7309 00 90 00

Комплект обладнання - система зберігання, транспортування та дозування сипких та рідких компонентів

8438 10 10 00

Лінія з виробництва хлібобулочних виробів

8417 20 10 00

Лінія для випікання житньо-пшеничного круглого хліба

8412 29 20 00

Пристрій стрічкового конвеєра самопересувний типу DY800, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8412 29 20 00

Пристрій перевантажувача самопересувний типу MY800, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8413 50 69 00

Насос емульсії типу BRW200/31,5 (два насоси, один бак), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8413 50 69 00

Насос емульсії типу BRW400/31,5Х (два насоси, один бак), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8414 40 90 00

Шахтний пересувний компресор типу MLGF16/7-90G, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8414 59 20 98

Вентилятор місцевого провітрювання типу FBD № 8.0/2х55

8424 20 00 90

Насосна станція зрошення типу BPW315/6,3 (два насоси, один бак), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Перевантажувач типу DZQ80/30/11 (стрічка входить до комплекту, розривне зусилля стрічки - 1180 N, негорюча)

8428 31 00 00

Скребковий конвеєр типу SGZ630/320 (L = 200 метрів) з розташуванням приводів паралельно вісі конвеєра, ланкою ланцюга 26 х 92, висотою профілю рештака h = 252 міліметри, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Скребковий конвеєр типу SGZ630/320 (L = 215 метрів) з розташуванням приводів паралельно вісі конвеєра, ланкою ланцюга 26 х 92, висотою профілю рештака h = 215 міліметрів, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Скребковий конвеєр типу SGZ630/320 (L = 300 метрів) з розташуванням приводів паралельно вісі конвеєра, ланкою ланцюга 26 х 92, висотою профілю рештака h = 215 міліметрів, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Стрічковий конвеєр типу DSJ80/60/160 (L = 300 метрів) з розташуванням редуктора та електричного двигуна паралельно вісі конвеєра або під стрічкою (стрічка входить до комплекту, розривне зусилля стрічки - 1180 N, негорюча), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Стрічковий конвеєр типу DSJ80/60/160 (L = 350 метрів) з розташуванням редуктора та електричного двигуна паралельно вісі конвеєра або під стрічкою (стрічка входить до комплекту, розривне зусилля стрічки - 1180 N, негорюча), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Стрічковий конвеєр типу DSJ80/60/160 (L = 450 метрів) з розташуванням редуктора та електричного двигуна паралельно вісі конвеєра або під стрічкою (стрічка входить до комплекту, розривне зусилля стрічки - 1180 N, негорюча), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Стрічковий конвеєр типу DSJ80/60/160 (L = 500 метрів) з розташуванням редуктора та електричного двигуна паралельно вісі конвеєра або під стрічкою (стрічка входить до комплекту, розривне зусилля стрічки - 1180 N, негорюча), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Стрічковий конвеєр типу DSJ80/60/160 (L = 600 метрів) з розташуванням редуктора та електричного двигуна паралельно вісі конвеєра або під стрічкою (стрічка входить до комплекту, розривне зусилля стрічки - 1180 N, негорюча), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Стрічковий конвеєр типу DSJ80/60/160 (L = 670 метрів) з розташуванням редуктора та електричного двигуна паралельно вісі конвеєра або під стрічкою (стрічка входить до комплекту, розривне зусилля стрічки - 1180 N, негорюча), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8428 31 00 00

Штрековий скребковий перевантажувач типу SZZ630/160 (L = 100 метрів) з кінцевою станцією, розташуванням приводів паралельно вісі конвеєра, ланкою ланцюга 26 х 92, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8430 31 00 00

Прохідницький комбайн типу EBZ160

8430 39 00 00

Очисний комбайн типу MG150/346-WD з діаметром шнеків 850 міліметрів, шириною захвату 630 міліметрів, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8430 39 00 00

Очисний комбайн типу MG150/346-WD з діаметром шнеків 1050 міліметрів, шириною захвату 630 міліметрів, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8430 39 00 00

Очисний комбайн типу MG160/375-WD1 з діаметром шнеків 1600 міліметрів, шириною захвату 630 міліметрів, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8474 20 90 00

Штрекова дробарка типу PLM500

8479 89 30 00

Механізоване кріплення типу ZY4000/08/15 - 154 секції (мінімальна виймальна потужність - 1050 міліметрів), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8479 89 30 00

Механізоване кріплення типу ZY4000/08/15 - 128 секцій (мінімальна виймальна потужність - 1150 міліметрів), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8479 89 30 00

Механізоване кріплення типу ZYG4000/08/15 - 6 секцій (мінімальна виймальна потужність - 1150 міліметрів), у частково розібраному вигляді на період транспортування

8504 34 00 00

Трансформаторна підстанція типу KBSGZY-1000/6

8535 21 00 00

Груповий вимикач типу KJZ-1500/1140-9, у частково розібраному вигляді на період транспортування

8537 10 99 90

Шахтний керуючий пристрій типу KJ161 стрічкового конвеєра (для зв’язку з лавою)

8537 10 99 90

Шахтний керуючий пристрій типу KJ161 стрічкового конвеєра

8502 20 80 90

Когенераційний модуль JGC 320 GS-L.L у контейнері, заводський № 1074305

8502 20 80 90

Когенераційний модуль JGC 320 GS-L.L у контейнері, заводський № 1076576

8502 31 00 00

Комплект двох вітрових турбін V112-3MW, IЕС IIа у розібраному вигляді з висотою осі 94 метри

8438 50 00 00

Птахопереробне обладнання для лінії продуктивністю 500-600 голів індиків за годину

8502 20 80 90

Когенераційний модуль JGC 320 GS-L.L у контейнерному виконанні із заводським номером 1084496


Лінія виробництва грануляту у комплекті:

8428 20 91 00

Розвантажувальна станція і гравітаційна система транспорту грануляту “AIR CHAMBER”

8422 20 00 00

Мийка бінів OCEAN

8479 89 97 30

Змішувальний гранулятор High-shear mixer HTG 1200

8479 89 97 30

Гранулятор-сушарка Dryer HDGC 400

8479 82 00 00

Гомогенізатор CYCLOPS MAXI


Лінія виробництва таблеток у комплекті:

8479 89 97 50

Машина нанесення оболонки PERFIMA 200

8479 89 97 30

Таблеточний прес Fette, тип 2200i

8479 89 97 30

Таблеточний прес Fette, тип FE55

8422 30 00 99

Автомат блістерної упаковки мод. “MB 451 Evolution”

8422 30 00 99

Етикетувальний автомат для нанесення віньєток на пачку – контроль відкриття, модель BL 400 ТE

8422 40 00 90

Картонажний автомат мод. MА 352

8422 40 00 90

Автомат для обмотки, модель “MF 910-MINI”

8422 20 00 00

Машина мийки бочок VENUS


Лінія виробництва капсул у комплекті:

8479 89 97 30

Капсулювальна машина ADAPTA 100

8422 30 00 99

Автомат блістерної упаковки мод. “MB 451 Evolution”

8422 40 00 90

Картонажний автомат мод. MА 352

8422 40 00 90

Автомат для обмотки, модель “MF 910-MINI”


Лінія виробництва саше у комплекті:

8422 30 00 99

Машина для пакування порошку в саше MARCHESINI V/F/F/S мод. MS235/4

8422 40 00 90

Картонажний автомат мод. MА 50

9016 00 10 00

Система контролю ваги в лінії GARVENS “XS2” в конфігурації для пачок

8422 40 00 90

Автомат для обмотки, модель “MF 910-MINI”


Обладнання та устаткування для виробництва ГЛЗ за правилами GMP у комплекті:

9406 00 38 00

Чисті приміщення ділянки ГЛЗ

8415 83 00 90

Вентиляція і кондиціонування ділянки складу і ділянки ГЛЗ

8415 83 00 90

Холодопостачання ділянки складу і ділянки ГЛЗ

8415 83 00 90

Теплопостачання ділянки складу і ділянки ГЛЗ

9032 89 00 00

Автоматизація інженерних систем ділянки складу і ділянки ГЛЗ


Лінія обладнання та устаткування для виробництва субстанцій за правилами GMP у комплекті:

9406 00 38 00

Чисті приміщення ділянки субстанцій

8415 83 00 90

Вентиляція і кондиціонування ділянки енергоблока і ділянки ХВОП

8415 83 00 90

Обладнання холодопостачання ділянки енергоблока і ділянки ХВОП

8415 83 00 90

Обладнання теплопостачання ділянки енергоблока і ділянки ХВОП

9032 89 00 00

Автоматизація інженерних систем ділянки енергоблока і ділянки ХВОП


Комплекc устаткування фірми Weinmann для виробництва енергозберігаючих елементів конструкцій будівель та споруд, до якого входять:

8428 39 90 00

проміжний транспортер Weinmann - WTW120/ZW

8428 90 90 00

монтажно-розподільна каретка Weinmann - WLV100

8465 10 90 00

мультифункціональний міст - WMS120

8465 10 90 00

мультифункціональний міст - WMS150

8465 10 90 00

центр обробки балок Weinmann - WBZ160

8465 94 00 00

теслярський стіл Weinmann - WTZ110

8465 94 00 00

теслярський стіл Weinmann - WTZ120

8465 94 00 00

стіновий стіл Weinmann - WTW150

8465 94 00 00

ригельна станція Weinmann - WЕМ100

8465 94 00 00

монтажний набір

8466 20 20 00

модифікація WTZ120/12

8466 92 80 00

модифікація WMS120


Обладнання фірми Termolegno для підготовки комплектуючих енергозберігаючих елементів конструкцій будівель та споруд, до якого входять:

8419 32 00 00

сушильний комплекс фірми TERMOLEGNO з чотирьох камер в лінію для підготовки комплектуючих енергозберігаючих елементів конструкцій будівель та споруд, у тому числі:
- сушильна камера TERMOLEGNO модель “CSD”48 (1 од.);
- сушильна камера TERMOLEGNO модель “CSD”130 (1 од.);
- сушильна камера TERMOLEGNO модель “CSD”162 (2 од.)


Комплекс устаткування для виробництва комплектуючих енергозберігаючих елементів конструкцій будівель та споруд фірми Walter, до якого входять:

8202 31 00 00

пила дискова 550 х 55 x 6/16 x 5.6/3.6 Z - 24 + 6

8202 31 00 00

пила дискова 500 x 70 x 5.2/3.2 Z - 18 + 4 MULTIX PI-120

8202 31 00 00

пила дискова 300 x 70 x 3.8/2.5 Z - 16 + 4 PI-120

8202 31 00 00

пила дискова 500 x 70 x 5.5/3.5 Z - 18 + 4

8202 31 00 00

пила дискова 350 x 30 x 4.2/2.8 Z - 24 + 4

8428 33 00 00

стрічковий транспортер

8428 39 20 00

подавач дощок роликовий 21 м

8428 90 90 00

подавач колоди на ТТРР

8428 90 90 00

подавач колоди PD 6000

8428 90 90 00

подавач горбиля PO 6000

8428 90 90 00

витягувач горбиля WO 6000

8460 39 00 00

заточний верстат OPT -1/2

8465 91 20 00

верстат брусувальний TD-500 KBA

8465 91 20 00

верстат багатопильний двохвальний WD-250-350 KBA з транспортером подавальним і приймальним столом

8465 91 20 00

верстат для горизонтальної обробки горбиля OP 500

8465 91 20 00

верстат двосторонній подовжньо-обрізний OWD-2/350

8465 91 20 00

верстат брусувальний вертикально-горизонтальний TTPP 450-550

8403 10 90 10

Водогрійний жаротрубний газовий котел HR-400FII

8502 20 80 90

Когенераційний модуль виробництва фірми “GE Jenbacher GmbH & Co OG"

8402 20 00 00

Котли для електростанції, що працює на біопаливі, продуктивністю 35 тонн на годину насиченої пари (2 штуки)

8419 89 10 00

Градирня, 4500 куб. метрів на годину

8502 39 20 90

Паротурбогенератор 12 МВт

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1001 від 10.11.2008, № 132 від 18.02.2009, № 399 від 10.04.2009, № 966 від 03.09.2009, № 1275 від 25.11.2009, № 1402 від 18.11.2009, № 45 від 06.01.2010, № 168 від 17.02.2010, № 542 від 30.06.2010, № 595 від 14.06.2010, № 682 від 30.07.2010, № 36 від 24.01.2011, № 80 від 09.02.2011, № 470 від 11.05.2011, № 1219 від 23.11.2011, № 1246 від 28.11.2011, № 1264 від 30.11.2011, № 392 від 11.04.2012, № 1052 від 19.11.2012, № 1159 від 17.12.2012, № 476 від 03.07.2013, № 790 від 17.10.2013, № 905 від 11.12.2013, № 922 від 27.11.2013, № 10 від 15.01.2014, № 129 від 30.04.2014, № 258 від 17.07.2014, № 264 від 17.07.2014}вгору