Про державний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.1993445
Документ 445-93-п, поточна редакція — Редакція від 21.10.2011, підстава - 1048-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 червня 1993 р. N 445
Київ
Про державний історико-культурний
заповідник "Гетьманська столиця"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

З метою збереження пам'ятних місць, пов'язаних з історією
українського козацтва, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Чернігівської обласної державної
адміністрації і Міністерства культури про оголошення комплексу
пам'яток історії, культури та природи смт Батурина Бахмацького
району Чернігівської області - колишнього місцезнаходження
резиденції гетьманів Лівобережної України державним
історико-культурним заповідником "Гетьманська столиця".
Підпорядкувати заповідник Чернігівській обласній державній
адміністрації.
Методичне керівництво роботою, пов'язаною з охороною,
науковими дослідженнями, реставрацією і використанням пам'яток
історії, культури та природи, що є на території заповідника,
покласти на Міністерство культури, Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Міністерство екології та природних ресурсів. { Абзац третій пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048
( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }
Затрати заповідника фінансуються за рахунок і в межах коштів,
які передбачаються у бюджеті Чернігівської області на утримання
культурно-освітніх закладів.
2. Чернігівській обласній державній адміністрації:
затвердити у тримісячний термін положення про державний
історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" і перелік
об'єктів, що передаються на його баланс;
забезпечити розроблення до 1995 року генерального плану
розвитку заповідника із визначенням його меж, охоронних зон, зон
регулювання забудови, а також вартості, черговості й термінів
проведення робіт із реставрації пам'яток, впорядкування і
благоустрою території та природного ландшафту.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28вгору