Документ 445/2004, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про введення до складу Представництва України
при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі)
представника Державної митної служби України

З метою розвитку співробітництва у галузі митної справи з
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та Радою
митного співробітництва п о с т а н о в л я ю:
1. Увести до складу Представництва України при Європейських
Співтовариствах (Європейському Союзі) представника Державної
митної служби України, який за посадою є радником Представництва
України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), у
межах затвердженої граничної чисельності працівників закордонних
дипломатичних установ України та коштів, що передбачаються у
державному бюджеті на утримання цих установ.
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 квітня 2004 року
N 445/2004вгору