Документ 448/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.11.2018, підстава - 2418-VIII


{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом № 3480-IV від 23.02.2006}

14-2) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14-2 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов’язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

{Пункт 15 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;

17) координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також анулювання таких сертифікатів;

{Пункт 17 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

19) організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

20) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів, оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

{Пункт 20 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}

21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

23) роз’яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери та акціонерні товариства;

{Пункт 23 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 514-VI від 17.09.2008}

{Пункт 24 частини другої статті 7 виключено на підставі Закону № 2258-VIII від 21.12.2017}

24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

25-1) визначає порядок ведення та веде реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 25-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

30) у межах, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

30-1) у межах, визначених Законом України "Про іпотечні облігації", встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30-1 згідно із Законом № 3273-IV від 22.12.2005}

31) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

32) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

33) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

34) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

35) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

36) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

37) узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом № 3267-VI від 21.04.2011}

37-2) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого інструменту;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-2 згідно із Законом № 3267-VI від 21.04.2011}

37-3) погоджує відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в установленому нею порядку набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-3 згідно із Законом № 3462-VI від 02.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

37-4) встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, а також здійснює контроль за їх дотриманням;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-3 згідно із Законом № 3462-VI від 02.06.2011}

37-5) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-5 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

37-6) погоджує кандидатури на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-6 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

37-7) погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-7 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

37-8) установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-8 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

37-9) інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-9 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

37-10) встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, ознаки фіктивності емітента цінних паперів;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-10 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

37-11) приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, у порядку, встановленому Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-11 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012}

37-12) здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-12 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

37-13) встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі;

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-13 згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018}

38) виконує інші завдання відповідно до закону.

{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010}

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.

Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

1) давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;

2) встановлювати обов’язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України;

{Пункт 2 статті 8 в редакції Закону № 2804-IV від 06.09.2005}

3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України;

{Пункт 3 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005; в редакції Закону № 2927-VI від 13.01.2011}

4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів;

5) у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року обіг цінних паперів, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій;

{Пункт 5 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2804-IV від 06.09.2005, № 2210-VIII від 16.11.2017}

5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента, зокрема у зв’язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а також відновлювати їх обіг;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012; в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

5-2) подавати позов до суду про припинення юридичної особи - емітента у зв’язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012}

{Пункт 5-3 статті 8 виключено на підставі Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

5-4) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом України максимальні розміри тарифів на оплату послуг фондової біржі;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-4 згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012}

5-5) у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом, заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, щодо якого не було розкрито зазначену інформацію;

{Статтю 8 доповнено пунктом 5-5 згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018}

{Пункт 6 статті 8 виключено на підставі Закону № 3541-IV від 15.03.2006}

7) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що здійснюється емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам;

{Пункт 8 статті 8 в редакції Закону № 2804-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-2) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) доповнення проспекту цінних паперів, поданого на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-3) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом своїх зобов’язань, зазначених у проспекті цінних паперів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-3 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-4) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від аудиторів (аудиторських фірм), емітентів (осіб, які здійснюють управлінські функції в них);

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-4 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-5) вимагати надання інформації та документів акціонерів або власників інших фінансових інструментів, фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", а також осіб, яких такі особи контролюють, або осіб, під контролем яких такі особи перебувають;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-5 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-6) вимагати від емітента здійснити розкриття інформації, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, у порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-6 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-7) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом 8-5 цієї статті;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-7 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

8-8) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом, акціонером або власником інших фінансових інструментів, фізичними чи юридичними особами, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", обов’язків, передбачених зазначеною статтею;

{Статтю 8 доповнено пунктом 8-8 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

9) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів;

{Пункт 9 статті 8 в редакції Закону № 801-VI від 25.12.2008}

9-1) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії;

{Статтю 8 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

10) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

10-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від емітента (інших осіб, які оформили проспект), а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект);

{Статтю 8 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

10-2) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від оферента цінних паперів, аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які здійснюють управлінські функції в емітенті, та/або особи, яка подає заявку про допуск до торгів на фондовій біржі;

{Статтю 8 доповнено пунктом 10-2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

10-3) вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов’язані з предметом перевірки;

{Статтю 8 доповнено пунктом 10-3 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

11) надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;

12) надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

{Пункт 12 статті 8 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1294-IV від 20.11.2003}

13) розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компетенції, обов’язкові для виконання нормативні акти;

14) накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

{Пункт 14 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

15) порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах на певний термін для захисту держави, інвесторів;

{Пункт 16 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

16-1) призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах на період до 10 робочих днів у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства було порушено;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

16-2) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-2 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

16-3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-3 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

16-4) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

{Статтю 8 доповнено пунктом 16-4 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

17) здійснювати разом з іншими виконавчими органами контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

18) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок;

19) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондового ринку;

20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог;

{Пункт 20 статті 8 в редакції Закону № 5042-VI від 04.07.2012}

21) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох робочих днів документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери;

{Пункт 21 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;

{Статтю 8 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

{Статтю 8 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;

{Статтю 8 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;

{Статтю 8 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України;

{Статтю 8 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

27) встановлювати граничні тарифи на послуги Рейтингових агентств, які оплачуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

28) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств;

{Статтю 8 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

29) у разі виявлення ознак порушення Рейтинговим агентством вимог законів України у сфері цінних паперів та/або нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вживати заходи впливу відповідно до законодавства, в тому числі виключати уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключити міжнародні рейтингові агентства з переліку визнаних;

{Статтю 8 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

30) для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери зупиняти на підставі рішення Комісії внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення;

{Статтю 8 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

31) звертатися до судів із запитами щодо надання інформації про знаходження у них на розгляді справ щодо цінних паперів та корпоративного управління у зв’язку з розглядом Комісією питань діяльності відповідних емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 801-VI від 25.12.2008}

31-1) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:

допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути;

неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;

неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;

відсутності в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій;

{Пункт 31-1 статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 289-VIII від 07.04.2015}

{Статтю 8 доповнено пунктом 31-1 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління;

{Статтю 8 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 1720-VI від 17.11.2009}

32-1) здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", щодо:

придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;

обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій;

обов’язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) - власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів;

{Статтю 8 доповнено пунктом 32-1 згідно із Законом № 1983-VIII від 23.03.2017}

33) здійснювати інші права, передбачені законом.

{Статтю 8 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010}

Стаття 9. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

уповноважені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадові особи;

{Абзац третій частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005; в редакції Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

{Абзац четвертий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

{Абзац п’ятий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:

безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

{Абзац третій частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевої влади та самоврядування, підприємствами та об’єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок та ревізій;

відповідно до розподілу обов’язків чи письмового доручення провадити в межах наданих повноважень розгляд справ про порушення чинного законодавства щодо випуску та обігу цінних паперів, у тому числі стандартів, норм і правил, визначених нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, звертатися до правоохоронних органів щодо проведення досудового розслідування або вжиття інших заходів відповідно до законодавства;

{Абзац п’ятий частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5042-VI від 04.07.2012, № 1697-VII від 14.10.2014}

вимагати в межах своєї компетенції в посадових осіб підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень.

{Частину другу статті 9 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005}

Без згоди Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку уповноважені нею особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються центральними державними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

Стаття 10. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами

Працівники правоохоронних органів сприяють уповноваженим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у виконанні ними своїх службових обов’язків. На прохання уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку правоохоронні органи надають інформацію, яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за ринком цінних паперів.

Правоохоронні органи можуть відмовити в наданні відповідної інформації, якщо її розголошення може зашкодити інтересам розслідування злочинів або здійснюваним у законному порядку оперативно-розшуковим заходам.

У разі недопуску працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до проведення перевірки відповідно до цього Закону, застосування щодо них насильства органи Національної поліції на прохання уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зобов’язані негайно вжити заходів щодо забезпечення проведення перевірки в примусовому порядку.

{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

Органи приватизації зобов’язані надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи про об’єкти державної власності, які приватизуються, якщо в процесі приватизації цих об’єктів будуть випускатися цінні папери згідно з чинним законодавством.

Органи виконавчої влади зобов’язані надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та інформацію з питань, віднесених до її компетенції, з метою дотримання вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів.

Стаття 10-1. Маніпулювання на фондовому ринку

Маніпулюванням цінами на фондовому ринку є:

1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;

2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;

3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;

4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;

5) неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

6) неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;

7) неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов’язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;

8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.

Не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті:

1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв’язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;вгору