Документ 448/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.11.2018, підстава - 2418-VIII


    у розмірі від  ста  до  п'ятисот  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів громадян;
5) неопублікування, опублікування не в повному обсязі
інформації та/або опублікування недостовірної інформації -
у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
6) нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації
та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів -
у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
7) неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або
подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку -
у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень,
постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень
законодавства на ринку цінних паперів -
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
9) порушення Центральним депозитарієм цінних паперів або
депозитарною установою порядку провадження депозитарної
діяльності, що призвело до втрати інформації, що міститься у
системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від
внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи
депозитарного обліку -
у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; { Пункт 9 частини першої статті 11 в редакції Закону N 5178-VI
( 5178-17 ) від 06.07.2012 }

{ Пункт 10 частини першої статті 11 виключено на підставі
Закону N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }

11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому
ринку, визначені цим Законом - { Абзац перший пункту 11 статті 11
в редакції Закону N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 }
у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти
відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;
12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання
доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської
інформації в межах виконання професійних, трудових або службових
обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само
надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно
придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів),
а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на
власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих
на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних
(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, -
у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти
відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до
трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в
результаті цих дій; { Пункт 12 частини першої статті 11 в редакції Закону N 3306-VI
( 3306-17 ) від 22.04.2011 }
13) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого
у встановленому порядку, - { Частину першу статті 11 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 3461-VI ( 3461-17 ) від
02.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2210-VIII
( 2210-19 ) від 16.11.2017 }
у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. { Частину першу статті 11 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 3461-VI ( 3461-17 ) від 02.06.2011 }
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - { Частину
першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 3461-VI ( 3461-17 ) від 02.06.2011 }
у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; { Частину першу статті 11 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 3461-VI ( 3461-17 ) від
02.06.2011 }
14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних
паперів та фондового ринку без її попереднього подання
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку -
{ Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти відсотків вартості
розміщеної реклами. { Частину першу статті 11 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
{ Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості
розміщеної реклами; { Частину першу статті 11 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі
визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску
недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому
порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, - { Частину
першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної
реклами. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно
із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
{ Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості
розміщеної реклами; { Частину першу статті 11 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому
порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку - { Частину першу статті 11 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості
розміщеної реклами. { Частину першу статті 11 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
{ Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості
розміщеної реклами; { Частину першу статті 11 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
17) неподання депозитарною установою депоненту виписки з
рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких
передбачено законодавством про депозитарну систему України, - { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно
із Законом N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - { Частину
першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. { Частину першу статті 11 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 5178-VI ( 5178-17 ) від
06.07.2012 }

{ Абзац частини першої статті 11 виключено на підставі Закону
N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 }

Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення,
зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію на право
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було
видано такому професійному учаснику фондового ринку.
Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення,
зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку може анулювати свідоцтво про реєстрацію об'єднання
як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано
такому об'єднанню. { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005; в редакції Закону N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008 }
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.
У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення
штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за
позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
{ Частина третя статті 11 в редакції Законів N 642/97-ВР від
18.11.97, N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }
Про накладення штрафів на комерційні банки Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний
банк України у триденний термін.
Стаття 11-1. Призначення тимчасового адміністратора
професійного учасника депозитарної системи
України
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
має право прийняти рішення про призначення тимчасового
адміністратора професійного учасника депозитарної системи України
у разі:
1) двох або більше порушень професійним учасником
депозитарної системи України законних вимог Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку;
2) зменшення розміру власного капіталу професійного учасника
депозитарної системи України на 30 відсотків протягом останніх
шести місяців;
3) якщо професійний учасник депозитарної системи України
протягом п'яти робочих днів не виконує 10 і більше відсотків
зобов'язань, строк виконання яких настав;
4) арешту або набрання законної сили обвинувальним вироком
щодо посадових осіб професійного учасника депозитарної системи
України;
5) вчинення професійним учасником депозитарної системи
України дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів,
реєстрів, звітів та інших документів;
6) необґрунтованої відмови професійного учасника депозитарної
системи України у наданні документів чи інформації, передбачених
законом, уповноваженим особам Комісії;
7) наявності публічного конфлікту серед посадових осіб
професійного учасника депозитарної системи України;
8) подання наглядовою радою або правлінням професійного
учасника депозитарної системи України клопотання про призначення
тимчасової адміністрації;
9) наявності ознак фінансової нестабільності відповідно до
критеріїв, визначених Комісією;
10) порушення законодавства щодо запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів;
11) невиконання вимог закону щодо розкриття відомостей про
власників істотної участі у професійному учаснику депозитарної
системи України в обсязі, визначеному Комісією.
Зазначене рішення може бути прийняте Комісією також в інших
випадках, передбачених законом або нормативно-правовими актами
Комісії.
2. Інформація про призначення тимчасового адміністратора
розміщується у день його призначення на офіційному веб-сайті
Комісії та публікується протягом трьох днів у газеті "Урядовий
кур’єр" або "Голос України".
3. Рішення про призначення тимчасового адміністратора
професійного учасника депозитарної системи України - банку
приймається Національним банком України за поданням Комісії. { Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 5178-VI
( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
Стаття 11-2. Тимчасовий адміністратор професійного учасника
депозитарної системи України
1. Тимчасовим адміністратором професійного учасника
депозитарної системи України може бути:
незалежний експерт (за договором);
працівник Комісії.
Тимчасовим адміністратором може бути лише особа, яка має
високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію,
повну вищу економічну чи юридичну освіту, сертифікат на право
провадження професійної діяльності з цінними паперами в Україні та
досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового
адміністратора, відповідно до вимог, установлених Комісією.
Комісія має право у будь-який момент усунути тимчасового
адміністратора від виконання обов’язків у разі невідповідності
його діяльності встановленим вимогам.
У разі призначення тимчасовим адміністратором незалежного
експерта між ним та Комісією укладається договір ( z0485-14 ),
типова форма якого затверджується Комісією.
Оплата праці тимчасового адміністратора - незалежного
експерта, а також спеціалістів, залучених тимчасовим
адміністратором для забезпечення здійснення своїх повноважень,
проводиться згідно з укладеними з ними договорами за рахунок
коштів професійного учасника фондового ринку.
2. Тимчасовим адміністратором не може бути особа, яка:
1) є кредитором, пов’язаною особою або акціонером (учасником)
професійного учасника депозитарної системи України. Вимоги цього
пункту в частині пов’язаної особи акціонера (учасника)
професійного учасника депозитарної системи України не поширюються
на працівника Комісії;
2) має судимість, не погашену і не зняту в установленому
законом порядку, або є обвинуваченою по кримінальній справі.
3. Тимчасовий адміністратор не має права:
1) приймати прямо або опосередковано будь-які послуги,
подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у вчиненні
будь-яких дій, пов’язаних з призначенням тимчасового
адміністратора;
2) використовувати або дозволяти використовувати майно, яке
тимчасовий адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах
або в інтересах третіх осіб;
3) розголошувати інформацію про професійну діяльність
професійного учасника депозитарної системи України, якщо це не
пов’язано з виконанням повноважень тимчасового адміністратора.
4. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим
адміністратором своїх повноважень, що завдало збитків професійному
учаснику депозитарної системи України або іншим учасникам ринку
цінних паперів, є підставою для припинення виконання ним
обов'язків та відшкодування за його рахунок у повному обсязі
завданих збитків.
5. З дати прийняття Комісією рішення про призначення
тимчасового адміністратора повноваження органів професійного
учасника депозитарної системи України переходять тимчасовому
адміністратору.
З дати прийняття Комісією рішення про припинення повноважень
тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної
системи України поновлюються повноваження органів професійного
учасника депозитарної системи України.
Вчинені посадовою особою професійного учасника депозитарної
системи України після призначення тимчасового адміністратора
правочини від імені або в інтересах цього професійного учасника
депозитарної системи України є нікчемними.
6. Тимчасовий адміністратор припиняє свою діяльність з дня
прийняття Комісією рішення про його усунення від виконання
обов'язків. { Закон доповнено статтею 11-2 згідно із Законом N 5178-VI
( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за
правопорушення на ринку цінних паперів
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою
правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з
письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової
особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом
п'яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати
санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.
Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після
розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.
У разі якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
проводилося вилучення документів, які підтверджують факт
порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також
протокол про вилучення.
Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення,
проводиться на строк до трьох робочих днів з обов'язковим
складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення,
прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених
документів та день, у який вони відповідно до цього Закону мають
бути повернені. Протокол складається у двох примірниках та
підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, яка провела вилучення документів.
Представнику юридичної особи, документи якої вилучені, у момент
вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх
вилучення.
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом
30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт
правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється
постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано
санкцію.
Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за
вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох
років з дня його вчинення незалежно від санкції.
Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за
дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було
виявлено правопорушень на ринку цінних паперів. { Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР
( 642/97-ВР ) від 18.11.97, N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002,
N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005, N 3610-VI ( 3610-17 ) від
07.07.2011; в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }

{ Статтю 13 виключено на підставі Закону N 801-VI ( 801-17 )
від 25.12.2008 }

Стаття 14. Кримінальна і майнова відповідальність за
порушення законодавства про цінні папери
Посадові особи, які порушують законодавство про цінні папери,
несуть кримінальну і майнову відповідальність, установлену
відповідними законодавчими актами України.
Стаття 15. Відповідальність Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та її посадових осіб
Посадові особи Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку за невиконання або неналежне виконання посадових
обов'язків несуть відповідальність у порядку, визначеному
законодавством України. Шкода, заподіяна учасникам ринку цінних паперів
неправомірними діями Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при здійсненні контрольних та розпорядчих
повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок
держави відповідно до чинного законодавства.
Стаття 16. Порядок розгляду спорів
Спори, що виникають у ході застосування цього Закону,
вирішуються судом у встановленому порядку. ( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV
( 2804-15 ) від 06.09.2005 )

{ Статтю 17 виключено на підставі Закону N 3480-IV
( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Фінансування Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку та органів, які утворюються Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку відповідно до мети діяльності,
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. { Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 жовтня 1996 року
N 448/96-ВРвгору