Документ 450-2001-п, поточна редакція — Редакція від 11.02.2017, підстава - 41-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2001 р. N 450
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 630 ( 630-2002-п ) від 16.05.2002
N 1155 ( 1155-2002-п ) від 17.08.2002
N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004
N 630 ( 630-2005-п ) від 21.07.2005
N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005
N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006
N 383 ( 383-2011-п ) від 30.03.2011
N 1374 ( 1374-2011-п ) від 28.12.2011
N 41 ( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 450
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах побутового обслуговування населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня
1994 р. N 313 ( 313-94-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974 ( 974-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1048):
1) у пункті 3 слова "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" замінити словами "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг";
2) в абзаці першому пункту 9 слова "квитанція, касовий чек,
товарний чек, квиток" замінити словами "розрахунковий документ";
3) пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання
послуги, можуть бути: касовий чек - для виконавців, які у
розрахунках із замовниками використовують реєстратори
розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу
такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення
електроенергії), квитанція, що є документом суворої звітності, -
для виконавців, які згідно із законодавством не застосовують таких
реєстраторів".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 833
( 833-2006-п ) від 15.06.2006 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630
( 630-2002-п ) від 16.05.2002 }
4. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня
1996 р. N 854 ( 854-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 418;
Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 437):
1) у пункті 4 слова "використання електронних
контрольно-касових апаратів" замінити словами "застосування
реєстраторів розрахункових операцій";
2) пункт 21 після слів "ціна за одиницю товару" доповнити
словами "у грошовій одиниці України";
3) в абзаці першому пункту 25 після слів "мілілітрів напою"
доповнити словами "у грошовій одиниці України";
4) пункт 26 визнати таким, що втратив чинність.

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 720
( 720-2005-п ) від 09.08.2005 )

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570
( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 )

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 720
( 720-2005-п ) від 09.08.2005 )

8. Абзаци другий і третій пункту 10 Правил роздрібної
торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 ( 1442-97-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51), визнати такими,
що втратили чинність.
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1155
( 1155-2002-п ) від 17.08.2002 )

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630
( 630-2005-п ) від 21.07.2005 )

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383
( 383-2011-п ) від 30.03.2011 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 41
( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

13. У пункті 8 Положення про порядок видачі ліцензій на право
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня
1999 р. N 500 ( 500-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 14, ст. 554), слова "контрольно-касовими апаратами" замінити
словами "реєстраторами розрахункових операцій".

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1374
( 1374-2011-п ) від 28.12.2011 }вгору