Про присвоєння рангів державним службовцям
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1994455
Документ 455-94-п, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 1994 р. N 455
Київ
Про присвоєння рангів
державним службовцям

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти державним службовцям, які займають посади,
віднесені до другої категорії, ранги згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 49

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1994 р. N 455
Державні службовця, яким присвоюються ранги
------------------------------------------------------------------ Прізвище, | | Ранг ім'я, по | Посада | батькові | | ------------------------------------------------------------------
БОЯРКІН віце-президент Української державної 3
Віктор будівельної корпорації
Іванович
БУРДІН державний уповноважений Антимонопольного 4
Олександр комітету
Миколайович
ГЛУШЕНКО віце-президент Української державної 3
Іван будівельної корпорації
Іванович
ГОРДІЙЧУК перший віце-президент Української державної 3
Григорій будівельної корпорації
Опанасович
КОБЯКО заступник голови Української державної 3
Ігор корпорації промисловості будівельних
Петрович матеріалів
КОЗЛОВ державний уповноважений Антимонопольного 4
В'ячеслав комітету
Олександрович
КОРОТКЕВИЧ перший віце-президент Української державної 3
Анатолій будівельної корпорації
Андрійович
КРЮЧКОВ консультант Експертно-технічного комітету при 3
Василь Кабінеті Міністрів України
Дмитрович
ЛАВРИК віце-президент Української державної 3
Анатолій будівельної корпорації
Федорович
МЕДВЕДЄВ державний уповноважений Антимонопольного 4
Анатолій комітету
Іванович
МОЛДАВСЬКИЙ заступник голови Української державної 3
Йосип корпорації промисловості будівельних
Якович матеріалів
МОРОЗ державний уповноважений Антимонопольного 4
Світлана комітету
Михайлівна
ОСИПОВ віце-президент Української державної 3
Микола будівельної корпорації
Єрмолайович
ПЄХОТА віце-президент Української державної 3
Володимир будівельної корпорації
Юлійович
ПЯТКОВСЬКИЙ державний уповноважений Антимонопольного 4
Володимир комітету
Дмитрович
СТРУК державний уповноважений Антимонопольного 4
Василь комітету
Миколайович
ШМИГОВСЬКИЙ заступник голови Української державної 3
Микола корпорації промисловості будівельних
Якович матеріалів

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОвгору