Про медаль "За врятоване життя"
Указ Президента України від 20.05.2008461/2008
Документ 461/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.06.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про медаль "За врятоване життя"

Відповідно до статей 4 та 8 Закону України "Про державні
нагороди України" ( 1549-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про медаль "За врятоване життя"
(додається).
2. Затвердити малюнок медалі "За врятоване життя"
(додається) ( 461а/2008 ).
3. Кабінету Міністрів України здійснити фінансове і
матеріальне забезпечення виготовлення медалей "За врятоване
життя", посвідчень та футлярів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2008 року
N 461/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 травня 2008 року N 461/2008
ПОЛОЖЕННЯ
про медаль "За врятоване життя"

1. Медаллю "За врятоване життя" нагороджуються громадяни за
врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу
діяльність у справі охорони здоров'я громадян, запобігання
нещасним випадкам з людьми.
2. Медаллю "За врятоване життя" можуть бути нагороджені
громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
3. Нагородження медаллю "За врятоване життя" провадиться
указом Президента України.
4. Нагородження медаллю "За врятоване життя" може бути
проведено посмертно.
5. Представлення до нагородження медаллю "За врятоване життя"
та вручення цієї медалі провадиться відповідно до Порядку
представлення до нагородження та вручення державних нагород
України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого
2003 року N 138 ( 138/2003 ).
6. Особі, нагородженій медаллю "За врятоване життя",
вручаються медаль та посвідчення до медалі.
7. Медаль "За врятоване життя" виготовляється зі срібла і має
форму круга діаметром 32 мм. На лицьовому боці у центрі медалі
міститься зображення двох рук, одна з яких простягнута до другої
для рятування. Зображення вміщено на тлі сонця з променями, що
символізує врятоване життя людини. По колу медалі напис "За
врятоване життя". Медаль має бортик. Зображення рук - позолочене.
Усі зображення і написи рельєфні.
Зворотний бік медалі плоский з вигравіруваним номером.
За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною
колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: висота - 45 мм,
ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки розміщено застібку для
прикріплення медалі до одягу.
Стрічка медалі "За врятоване життя" шовкова муарова білого
кольору з двома поздовжніми смужками червоного кольору по 3 мм
кожна, які містяться на відстані 2 мм від країв стрічки.
Планка медалі "За врятоване життя" являє собою прямокутну
металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: висота -
12 мм, ширина - 24 мм.
8. Медаль "За врятоване життя" носять на грудях з лівого боку
і за наявності у нагородженого інших державних нагород України
розміщують після медалі "Захиснику Вітчизни".
9. Особи, нагороджені медаллю "За врятоване життя", повинні
дбайливо ставитися до схоронності медалі та посвідчення до неї. У
разі втрати (псування) медалі та/або посвідчення до неї
нагородженому може бути видано їх дублікати, якщо Комісією
державних нагород та геральдики буде визнано, що втрата (псування)
медалі та/або посвідчення до неї сталася з причин, які не залежать
від нагородженого.
10. Після смерті нагородженого медаллю "За врятоване життя",
за наявності спадкоємців, медаль та посвідчення до неї залишаються
у сім'ї померлого як пам'ять.
11. За згодою спадкоємців медаль "За врятоване життя" і
посвідчення до неї можуть бути передані на тимчасове або постійне
зберігання музеям. Медаль "За врятоване життя" та посвідчення до
медалі передаються музеям на підставі рішення Комісії державних
нагород та геральдики за наявності відповідного клопотання
музейного закладу.
12. У разі відсутності у померлого нагородженого медаллю "За
врятоване життя" спадкоємців медаль та посвідчення до неї мають
бути передані на зберігання до Комісії державних нагород та
геральдики.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 травня 2008 року N 461/2008

МАЛЮНОК
медалі "За врятоване життя"
( 461а/2008 )вгору