Документ 464/95-рп, поточна редакція — Прийняття від 28.12.1995

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Робочої групи з розробки
Комплексної державної програми енергозбереження
України

На зміну пункту 1 Розпорядження Президента України від 15
квітня 1995 року N 74 ( 74/95-рп ) "Про Робочу групу з розробки
Комплексної державної програми енергозбереження України"
затвердити новий склад Робочої групи з розробки Комплексної
державної програми енергозбереження України" (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 28 грудня 1995 року
N 464/95-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 28 грудня 1995 року N 464/95-рп
СКЛАД
Робочої групи з розробки Комплексної державної
програми енергозбереження України

КОВАЛКО - Голова Державного комітету України з
Михайло Петрович енергозбереження, голова Робочої
групи
КОРОТЯ - перший заступник Голови Державного
Борис Вікторович комітету України з енергозбереження,
заступник голови Робочої групи
ВАСИЛЬЧЕНКО - заступник Міністра охорони
Василь Васильович навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
ВРУБЛЕВСЬКИЙ - заступник Міністра економіки України
Анатолій Григорович
ГОРБАТОВСЬКИЙ - заступник Голови Державного комітету
Олександр Пилипович України у справах містобудування і
архітектури
ГРИГОР'ЄВ - заступник Голови Державного комітету
Василь Іванович нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України
ГРИДАСОВ - член Національної комісії з питань
Олександр Іванович регулювання електроенергетики
України
КОБЯКО - заступник голови Української
Ігор Петрович державної корпорації промисловості
будівельних матеріалів
"Укрбудматеріали"
КОРОТКЕВИЧ - перший віце-президент Української
Анатолій Андрійович державної будівельної корпорації
"Укрбуд"
ЛИХОШВА - заступник Голови Державного комітету
Юрій Володимирович України по житлово-комунальному
господарству
ЛУЧНІКОВ - перший заступник Міністра енергетики
Володимир Андрійович і електрифікації України
ПАРХОМЕНКО - начальник відділу Міністерства
Віктор Петрович економіки України
ТЕРЕЩЕНКО - заступник Міністра промисловості
Володимир Петрович України
ТИМОЩЕНКОВ - заступник Міністра машинобудування,
Володимир Георгійович військово-промислового комплексу і
конверсії України
ТОНКАЛЬ - директор Інституту проблем
Володимир Юхимович енергозбереження НАН України,
член-кореспондент НАН України
ШИДЛОВСЬКИЙ - директор Інституту електродинаміки
Анатолій Корнійович НАН України, академік-секретар
Відділення фізико-технічних проблем
енергетики НАН України
ЯКОВЕНКО - заступник Міністра сільського
Валентин Петрович господарства і продовольства України

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору