Документ 468-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.08.2015, підстава - 616-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 квітня 2006 р. N 468
Київ
Про порядок координації заходів щодо
виконання зобов'язань України за Рамковою
конвенцією Організації Об'єднаних Націй
про зміну клімату та Кіотським протоколом
до зазначеної Конвенції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008
N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011
N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 }

На виконання статті 2 Указу Президента України від 12 вересня
2005 р. N 1239 ( 1239/2005 ) "Про координатора заходів щодо
виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до
Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що координація заходів, спрямованих на
забезпечення виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_044 ) та
Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції ( 995_801 ),
здійснюється у такому порядку:
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації за участю
Національної академії наук подають Міністерству екології та
природних ресурсів щороку: { Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 693 ( 693-2011-п ) від
29.06.2011, N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 }
1) до 15 грудня інформацію про обсяги споживання всіх видів
палива, а також види промислової та сільськогосподарської
діяльності, внаслідок яких утворюються антропогенні викиди.
На підставі зазначеної інформації Міністерство екології та
природних ресурсів надсилає Секретаріатові Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату національний
кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і
національне повідомлення про зміну клімату; { Абзац другий
підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ N 693
( 693-2011-п ) від 29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 }
2) до 31 грудня пропозиції щодо розроблення Національного і
регіональних планів заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату
та беруть активну участь у їх виконанні.
З метою ефективного виконання зазначених планів заходів
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити проведення досліджень, пов'язаних із зміною клімату,
розроблення технологій поглинання двоокису вуглецю та сучасних
екологічно безпечних технологій, ведення банку даних екологічно
безпечних технологій, сприяння широкому їх впровадженню, обміну
інформацією про технології, які є власністю держави, та про методи
зменшення обсягу антропогенних викидів.
2. Міністерству екології та природних ресурсів забезпечити у
2011 році фінансування робіт з підготовки національного кадастру
антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.
Державному агентству екологічних інвестицій:
разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання
проекту Державного бюджету України на 2012 рік та наступні роки
кошти для підготовки зазначеного кадастру і національного
повідомлення про зміну клімату;
забезпечити виконання відповідних робіт та з 2011 року -
проведення необхідних досліджень. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 693 ( 693-2011-п ) від
29.06.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33вгору