Документ 469/98-рп, поточна редакція — Прийняття від 31.08.1998

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій
видатним діячам науки, освіти, культури,
фізичної культури і спорту

Відповідно до Указів Президента України від 14 лютого
1996 року N 128 ( 128/96 ) та від 22 липня 1997 року N 668
( 668/97 ) призначити державні стипендії:
у галузі науки:
АМОСОВУ Миколі Михайловичу - 1913 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
АРЕНДТ Ніні Костянтинівні - 1902 року народження, кандидатові
сільськогосподарських наук, заслуженому агрономові України,
лауреатові Державної премії СРСР
АХІЄЗЕРУ Олександру Іллічу - 1911 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
БЕРШТЕЙНУ Леоніду Юхимовичу - 1921 року народження, докторові
історичних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої школи
України, лауреатові Державної премії України
БЄЛЄВЦЕВУ Рудольфу Яковичу - 1937 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, лауреатові
премії імені Вернадського
БОГОЛЮБОВУ Олексію Миколайовичу - 1911 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
БОРЗЯКУ Петру Григоровичу - 1903 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України
БРАЙЧЕВСЬКОМУ Михайлу Юліановичу - 1925 року народження,
докторові історичних наук, професорові
БРАУДЕ Семену Яковичу - 1911 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ВАСИЛЕНКУ Петру Мефодійовичу - 1900 року народження,
академікові Української академії аграрних наук
ВІНАРОВУ Ісідору Володимировичу - 1911 року народження,
докторові технічних наук, інвалідові війни II групи
ГАВРИШУ Анатолію Павловичу - 1934 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, лауреатові Державної премії України
ГАРФУ Михайлу Ернестовичу - 1911 року народження, докторові
технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України
ГОЛЕЗІ Миколі Лукичу - 1914 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки і техніки УРСР
ГУЛОМУ Максиму Федотовичу - 1905 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки
України
ЄРЕМЕНКУ Борису Антоновичу - 1911 року народження,
кандидатові технічних наук, лауреатові Державної премії України
ЗАВАРОВУ Олексію Івановичу - 1917 року народження, народному
архітекторові України, заслуженому будівельникові УРСР, лауреатові
Державної премії України
ІВАНОВУ Івану Івановичу - 1918 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, Герою
Соціалістичної Праці, лауреатові Ленінської премії, лауреатові
Державної премії СРСР
ІВАХНЕНКУ Олексію Григоровичу - 1913 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України
ЇЖАКЕВИЧ Галині Прокопівні - 1919 року народження, докторові
філологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР
КАЛЯЄВУ Григорію Івановичу - 1915 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, лауреатові Державної
премії України
КЛОКОВУ Всеволоду Івановичу - 1917 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України
КОВАЛЬСЬКОМУ Борису Самійловичу - 1904 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки УРСР
КОГАНОВСЬКОМУ Олександру Марковичу - 1912 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
КОЛЧИНСЬКОМУ Іллі Григоровичу - 1913 року народження,
докторові фізико-математичних наук
КРУТІКОВІЙ Ніні Євгенівні - 1912 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
ЛАВРУШИНУ Володимиру Федоровичу - 1912 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
УРСР
ЛАЗАРЄВУ Борису Георгійовичу - 1906 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
ЛЕВІНУ Григорію Яковичу - 1918 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, лауреатові Ленінської премії, лауреатові
Державної премії України
ЛИСИЦІ Михайлу Павловичу - 1921 року народження, академікові
Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і
техніки УРСР, двічі лауреатові Державної премії України
МАЛАХОВУ Георгію Михайловичу - 1907 року народження,
академікові Національної академії наук України
МАЛИНОВСЬКОМУ Борису Миколайовичу - 1921 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
МАРКЕВИЧУ Олександру Прокоповичу - 1905 року народження,
академікові Національної академії наук України
МИХАЙЛЕНКУ Петру Петровичу - 1914 року народження,
академікові Академії педагогічних наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки УРСР
МОРЩАКОВУ Євгену Олександровичу - 1931 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
промисловості України, лауреатові Державної премії СРСР,
лауреатові премії Ради Міністрів СРСР
НАХОДКІНУ Миколі Григоровичу - 1925 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки УРСР, двічі лауреатові Державної премії
України
ОВСІЄНКУ Дмитру Юхимовичу - 1912 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
ОМЕЛЬЧЕНКУ Олександру Олександровичу - 1916 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ПАЛАМАРЧУКУ Максиму Мартиновичу - 1916 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки УРСР
ПОЧИНКУ Віктору Яковичу - 1915 року народження, докторові
хімічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України
П'ЯТНИЦЬКОМУ Ігорю Володимировичу - 1910 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, лауреатові Державної премії
України
РОМАНОВІЙ Олександрі Василівні - 1920 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України
СЕРЕБРЯНОМУ Саулу Бенціоновичу - 1912 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки УРСР
СЄРКОВУ Пилипу Миколайовичу - 1908 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
СОБКУ Олександру Олексійовичу - 1921 року народження,
члену-кореспонденту Української академії аграрних наук,
заслуженому агрономові України, лауреатові Державної премії
України
СТЕЦЮК Катерині Ісаківні - 1905 року народження, докторові
історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР
ТАРАНОВУ Анатолію Павловичу - 1912 року народження, докторові
юридичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки України
ТЯПКІНУ Костянтину Федоровичу - 1917 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України, двічі
лауреатові Державної премії України
УТЕУШУ Юрію Адольфовичу - 1911 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові
ФАЙНБЕРГУ Якову Борисовичу - 1918 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України
ФЕТІСОВУ Сергію Георгійовичу - 1902 року народження,
кандидатові технічних наук, тричі лауреатові Державної премії СРСР
ЧЕРКАСОВУ Володимиру Михайловичу - 1910 року народження,
докторові хімічних наук, доцентові, почесному винахідникові СРСР
ЧУХРІЄНКУ Дмитру Павловичу - 1918 року народження, докторові
медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР
ШЕЦІ Івану Арсеновичу - 1907 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України
ШУМАДІ Івану Володимировичу - 1920 року народження, докторові
медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки УРСР,
заслуженому лікареві України, лауреатові Державної премії України
ЩЕПОТЬЄВУ Федору Львовичу - 1906 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки УРСР
ЮЩЕНКО Катерині Логвинівні - 1919 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України
ЯЦИМИРСЬКОМУ Костянтину Борисовичу - 1916 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки України
у галузі освіти:
БАТЮКУ Костянтину Павловичу - 1932 року народження,
відмінникові народної освіти України
ВЕРПІВСЬКОМУ Миколі Григоровичу - 1923 року народження,
заслуженому вчителеві України
ГОРОШКУ Олегу Олександровичу - 1925 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові
ДАНИЛЕНКУ Михайлу Васильовичу - 1918 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України та Академії
медичних наук України, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ЄРЕМЕНКУ Івану Гавриловичу - 1916 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, відмінникові народної освіти СРСР
ЄРЕМЦОВІЙ Марії Григорівні - 1936 року народження, заслуженій
вчительці України
ЖЕРБІНУ Михайлу Михайловичу - 1919 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки України
ЗАБЛОНСЬКОМУ Костянтину Івановичу - 1915 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ЗАДОРОЖНОМУ Богдану Михайловичу - 1914 року народження,
докторові філологічних наук, професорові
КАПІНОСУ Василю Максимовичу - 1919 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
КОСТЮК Нінель Трохимівні - 1925 року народження, докторові
філософських наук, професорові, заслуженому працівникові культури
України
КОСТЮКУ Всеволоду Івановичу - 1932 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
КРИЖАНІВСЬКІЙ Інні Іларіонівні - 1913 року народження,
докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
КОНДРАХІНУ Петру Михайловичу - 1914 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ЛЕНДІ Надії Борисівні - 1932 року народження, заслуженій
вчительці України
ЛЯШКУ Івану Івановичу - 1922 року народження, академікові
Національної академії наук України, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України
МАРТИНЕНКУ Івану Івановичу - 1924 року народження,
академікові Української академії аграрних наук
МОЙСЕЄНКУ Володимиру Дмитровичу - 1920 року народження,
докторові історичних наук, професорові, інвалідові II групи
МОЙСЕЄНКУ Федору Андріановичу - 1922 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
МУХОПАДУ Миколі Денисовичу - 1922 року народження,
професорові, заслуженому працівникові вищої школи України
НІКОЛЬСЬКОМУ Ігорю Леонідовичу - 1914 року народження,
докторові технічних наук, професорові, почесному розвідникові надр
СРСР
ОСТАШИНСЬКОМУ Науму Йосиповичу - 1927 року народження,
заслуженому вчителеві України
ОХРИМЕНКУ Павлу Павловичу - 1919 року народження, докторові
філологічних наук, професорові
ПЕРЕБИЙНОСУ Григорію Миколайовичу - 1922 року народження,
заслуженому вчителеві України
ПОКРИТАНУ Анатолію Карповичу - 1920 року народження,
докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
і техніки України
ПОПОВИЧУ Миколі Гавриловичу - 1927 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої школи
України
ПРУСАКОВУ Олександру Павловичу - 1922 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
вищої школи України
РИБАЛЦІ Івану Климентійовичу - 1919 року народження,
докторові історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України
РУДЕНКУ Володимиру Семеновичу - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
вищої школи України, лауреатові Державної премії України
САМОФАЛОВУ Костянтину Григоровичу - 1921 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
УРСР, лауреатові Державної премії України
САЮ Олексію Андрійовичу - 1920 року народження, заслуженому
діячеві народної освіти України, відмінникові народної освіти
України, інвалідові II групи
СІГОРСЬКОМУ Віталію Петровичу - 1922 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
СІРОТІНІЙ Вірі Олександрівні - 1922 року народження,
кандидатові філологічних наук, доцентові, відмінникові народної
освіти України
СКИРДІ Тамарі Іванівні - 1925 року народження, кандидатові
філософських наук, професорові, заслуженому працівникові вищої
школи України
ТАРАН Марії Пантелеймонівні - 1924 року народження,
заслуженій вчительці України
ТАРАНОВІЙ Євгенії Андріївні - 1929 року народження,
відмінникові народної освіти України
ФІЛЬШТЕЙНУ Леоніду Михайловичу - 1926 року народження,
докторові економічних наук, професорові, заслуженому працівникові
народної освіти України
ФІЦУЛІ Михайлу Миколайовичу - 1932 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої
школи України
ХІЛЬЧЕВСЬКОМУ Володимиру Васильовичу - 1925 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
народної освіти УРСР
ХОРОЛЬСЬКОМУ Євгену Андрійовичу - 1925 року народження,
заслуженому вчителеві України
ШАЙНОЗІ Віталію Мусійовичу - 1920 року народження,
заслуженому вчителеві України
ШЕВЧЕНКУ Валентину Григоровичу - 1934 року народження,
заслуженому вчителеві України
ЦЕХНОВИЧУ Льву Ізраїлевичу - 1913 року народження, докторові
технічних наук, професорові
ЧЕРНЕНКО Юлії Миколаївні - 1934 року народження, народній
вчительці України
ШИЯНУ Богдану Михайловичу - 1934 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, заслуженому працівникові фізичної
культури і спорту України
ШУМИЛО Катерині Никифорівні - 1924 року народження,
заслуженій вчительці України
ЩЕРБАНЮ Петру Миколайовичу - 1926 року народження, докторові
педагогічних наук, професорові, заслуженому вчителеві України
ЮДОВИЧУ Симону Захаровичу - 1907 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові, лауреатові Державної премії УРСР,
інвалідові II групи
у галузі культури:
БАЗИЛЕВИЧУ Анатолію Дмитровичу - 1926 року народження,
народному художникові України
БАКШИШЕВУ Ільязу Теміровичу - 1913 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
БАЛІЄВУ Євгену Яковичу - 1912 року народження, народному
артистові України
БАЛОГ Кларі Федорівні - 1928 року народження, народній
артистці України
БІЛАШУ Олександру Івановичу - 1931 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
БІЛИННИКУ Петру Сергійовичу - 1906 року народження, народному
артистові України
БРОНДУКОВУ Бориславу Миколайовичу - 1938 року народження,
народному артистові України, лауреатові Державної премії України
імені Тараса Шевченка
ВИШЕСЛАВСЬКОМУ Леоніду Миколайовичу - 1914 року народження,
поетові, лауреатові Державної премії України імені Тараса
Шевченка, лауреатові премії імені Павла Тичини
ВОЛОБУЄВУ Євгену Всеволодовичу - 1912 року народження,
народному художникові України
ГАЮ Олександру Дмитровичу - 1914 року народження, народному
артистові України
ГРИНЬКУ Олександру Боніфатійовичу - 1919 року народження,
народному артистові України
ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ Павлу Архиновичу - 1924 року народження,
письменнику, лауреатові Державної премії України імені Тараса
Шевченка
КЕДИЧ Христині Іванівні - 1939 року народження, народній
артистці України
КИРЕЙКУ Віталію Дмитровичу - 1926 року народження, народному
артистові України
КОЛЕССІ Миколі Філаретовичу - 1904 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
КОЛТУНОВУ Григорію Яковичу - 1910 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
КОПЕРЖИНСЬКІЙ Нонні Кронидівні - 1920 року народження,
народній артистці України
ЛЕВЧУКУ Тимофію Васильовичу - 1912 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
ЛИСЕНКО Аріадні Остапівні - 1921 року народження, заслуженій
артистці України
ЛІДЕРУ Данилу Даниловичу - 1917 року народження, народному
художникові України
ЛОГВІНУ Григорію Никоновичу - 1910 року народження,
лауреатові Державної премії України імені Тараса Шевченка
МАЛЮКОВІЙ Тамарі Степанівні - 1919 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
МАРІНЧЕНКО Євгенії Олександрівні - 1916 року народження,
заслуженому архітекторові України
МІРОШНИЧЕНКО Євгенії Семенівні - 1931 року народження,
народній артистці України, лауреатові Державної премії України
імені Тараса Шевченка, професорові
МУРАВСЬКОМУ Павлу Івановичу - 1914 року народження, народному
артистові України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка, професорові
НАВРОЦЬКОМУ Анатолію Васильовичу - 1934 року народження,
народному художникові України
НАВРОЦЬКОМУ Василю Миколайовичу - 1929 року народження,
народному художникові України, інвалідові II групи
НАУМ Наталії Михайлівні - 1933 року народження, народній
артистці України
ОГЛОБЛІНУ Володимиру Миколайовичу - 1915 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
ОРЛЯНКІНУ Валентину Івановичу - 1906 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Державної премії
СРСР
ОСТАШЕВСЬКОМУ Генріху Романовичу - 1921 року народження,
народному артистові України
РУДЕНКУ Миколі Даниловичу - 1919 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Тараса Шевченка
САБАДАШУ Степану Олексійовичу - 1920 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України
СТЕПАНКОВУ Костянтину Петровичу - 1928 року народження,
народному артистові України
ТИМЧЕНКО Марфі Ксенофонтівні - 1912 року народження, народній
художниці України
ФЕДОРІВУ Роману Миколайовичу - 1930 року народження,
прозаїкові, лауреатові Державної премії України імені Тараса
Шевченка, лауреатові премій імені Андрія Головка та імені Горького
ФІЛІМОНОВУ Сергію Івановичу - 1926 року народження, народному
артистові України
ЦЕГЛЯРУ Якову Самійловичу - 1912 року народження, народному
артистові України
ЧЕНДЕЮ Івану Михайловичу - 1922 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Тараса Шевченка
ШУЛЯРУ Андрію Михайловичу - 1918 року народження, заслуженому
архітекторові України
ЮРГЕНС Наталії Микитівні - 1932 року народження, народній
артистці України
ЯБЛОНСЬКІЙ Тетяні Нилівні - 1917 року народження, народній
художниці України, лауреатові Державної премії України імені
Тараса Шевченка
у галузі фізичної культури і спорту:
БАБЦЮ Миколі Семеновичу - 1913 року народження, колишньому
першому заступникові Голови Комітету з фізичної культури і спорту
при Раді Міністрів України
БОРОДЧАКУ Світозару Степановичу - 1919 року народження,
заслуженому тренерові України, багаторазовому чемпіонові та
рекордсменові України, призерові чемпіонатів СРСР з плавання
ЗЕМЛЯНСЬКІЙ Катерині Дмитрівні - 1922 року народження,
заслуженому тренерові України, чемпіонці Європи, багаторазовій
призерці чемпіонатів СРСР та України з академічного веслування
КИРИЧЕНКО Ірині Іванівні - 1937 року народження,
багаторазовій чемпіонці світу, СРСР, України з велоспорту на треку
КОЗЛОВСЬКОМУ Володимиру Юхимовичу - 1920 року народження,
заслуженому тренерові України з легкої атлетики, інвалідові II
групи
КОЛУМБЕТУ Миколі Федоровичу - 1933 року народження,
заслуженому майстрові спорту СРСР, срібному призерові Олімпійських
ігор, багаторазовому чемпіонові світу, рекордсменові світу і СРСР
з велоспорту
ОМЕЛЬЯНОВИЧУ Віктору Івановичу - 1958 року народження,
заслуженому майстрові спорту України, призерові Олімпійських ігор,
чемпіонові світу, СРСР, України з академічного веслування,
інвалідові II групи
РЯБІНІНУ Євгену Дмитровичу - 1933 року народження,
заслуженому тренерові України, колишньому головному тренерові
збірної команди України із стендової стрільби
СТОЛЯРОВІЙ Ніні Олексіївні - 1933 року народження,
заслуженому майстрові спорту, багаторазовій чемпіонці світу,
Європи, СРСР, рекордсменці світу з кульової стрільби
ЧЕВГУНУ Петру Дмитровичу - 1926 року народження, заслуженому
тренерові України, рекордсменові світу, багаторазовому чемпіонові
та рекордсменові СРСР з легкої атлетики
ЯЦИНЕНКУ Євгену Олександровичу - 1925 року народження,
заслуженому тренерові України, чемпіонові Європи та призерові
чемпіонату світу, багаторазовому чемпіонові СРСР, України з
веслування на байдарках і каное.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 серпня 1998 року
N 469/98-рпвгору