Про вибори Президента України
Закон України від 05.03.1999474-XIV
Документ 474-XIV, попередня редакція — Редакція від 11.08.2013, підстава - 406-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     7. Центральна  виборча  комісія   забезпечує   розміщення   в 
державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони
надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів,
послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Текст
роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі
на тиждень друкується в газетах "Голос України" і "Урядовий
кур'єр" на першій сторінці та транслюється телерадіоорганізаціями,
починаючи за двадцять два дні до дня виборів. { Частина сьома статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
8. Регіональні державні та комунальні телерадіоорганізації не
повинні перекривати своїми передачами передвиборні програми
кандидатів на пост Президента України, які транслюються на
загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення
виборів.
9. Центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення разом з підпорядкованими
йому державними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити
порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми
одного кандидата на Першому Національному каналі Національної
телекомпанії України не повинна збігатися в часі з трансляцією
такої програми іншого кандидата на першому каналі Національної
радіокомпанії України, якщо ефірний час для обох програм надається
за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку і проведення виборів.
10. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм
передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента
України або політичної реклами забороняється. Політична реклама
повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.
11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм
кандидатів на пост Президента України, партій (блоків), які їх
висунули, рекламою товарів, робіт, послуг та іншими
повідомленнями.
12. Забороняється проведення передвиборної агітації в
зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території
України.
13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють
на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцяти
днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати
опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента
України.
14. Забороняється розміщення друкованих передвиборних
агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про
перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у
місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.
15. Кандидатам на пост Президента України, які займають
посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних
підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових
частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної
агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з
проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий
час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші
об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати
службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення
передвиборної агітації. ( Офіційне тлумачення положень частини п'ятнадцятої статті 64
див. в Рішенні Конституційного Суду N 3-рп/2005 ( v003p710-05 )
від 24.03.2005 )
16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих
передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про
установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб,
відповідальних за випуск.
17. Проведення активної агітації (публікація агітаційних
матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих
листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики
голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України) та
розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної
агітації забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали
знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів
чи дню повторного голосування, відповідними службами місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
18. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів
опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до
його закінчення.
19. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої
комісії заяви, скарги щодо порушень вимог частин третьої, шостої,
десятої - вісімнадцятої цієї статті відповідна виборча комісія
негайно надсилає цю заяву чи скаргу до відповідних правоохоронних
органів для перевірки і реагування відповідно до законодавства
України. Про результати перевірки та вжиті заходи правоохоронні
органи повідомляють відповідну виборчу комісію у триденний строк з
дня надходження заяви або скарги. { Частина дев'ятнадцята статті 64 в редакції Закону N 1616-VІ
( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
Розділ IX
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ТА ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
Стаття 65. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента
України
1. Кандидату на пост Президента України не може бути
відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від
виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з
наданням неоплачуваної відпустки.
2. Кандидат на пост Президента України з часу своєї
реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений
з роботи з ініціативи власника підприємства, закладу, установи,
організації або уповноваженого ним органу, командира військового
формування (частини). Кандидат без його згоди не може бути
переведений на іншу роботу, скерований у відрядження, а також
призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу,
навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.
3. Кандидат на пост Президента України має право на
безоплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за
винятком таксі) в межах території України за рахунок коштів
Державного бюджету України, виділених на проведення виборів
Президента України.
4. Держава забезпечує охорону кандидатів на пост Президента
України під час виборчого процесу відповідно до Закону України
"Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб"
( 160/98-ВР ).
Стаття 66. Уповноважені представники кандидатів на пост
Президента України
1. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований
Центральною виборчою комісією, має право делегувати одного
уповноваженого представника до Центральної виборчої комісії з
правом дорадчого голосу, який представляє його інтереси в
Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
2. Уповноваженим представником кандидата на пост Президента
України у Центральній виборчій комісії може бути громадянин
України, який має право голосу. Не може бути уповноваженим
представником кандидата на пост Президента України член виборчої
комісії, посадова особа органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового
та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, особа рядового і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби України, особа, яка проходить
альтернативну (невійськову) службу. { Частина друга статті 66 із змінами, внесеними згідно з Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
3. Заява про реєстрацію уповноваженого представника кандидата
на пост Президента України за підписом, засвідченим в
установленому законом порядку, особи, висунутої кандидатом на пост
Президента України, подається до Центральної виборчої комісії
одночасно із заявою про реєстрацію кандидата на пост Президента
України. У заяві про реєстрацію уповноваженого представника
кандидата на пост Президента України зазначаються прізвище, ім'я,
по батькові уповноваженого представника, його громадянство, день,
місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття),
місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова
згода цієї особи представляти інтереси кандидата на пост
Президента України в Центральній виборчій комісії.
4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після
надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті,
реєструє уповноваженого представника кандидата на пост Президента
України у Центральній виборчій комісії та видає йому посвідчення
за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі
відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидата на пост
Президента України повноваження уповноваженого представника
кандидата у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з
моменту настання зазначених обставин.
5. Уповноважений представник кандидата на пост Президента
України з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до
припинення своїх повноважень або закінчення виборчого процесу має
право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без
збереження заробітної плати за погодженням із власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.
6. Уповноважений представник кандидата на пост Президента
України має право у будь-який час до дня виборів звернутися до
Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх
повноважень.
7. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня
виборів або дня повторного голосування може прийняти рішення про
відкликання уповноваженого представника та про делегування іншої
кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією
рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої
комісії у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.
8. На підставі заяви, поданої відповідно до частини шостої
або сьомої цієї статті, не пізніше третього дня після її
надходження, а поданої напередодні і в день виборів, - невідкладно
Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування
реєстрації уповноваженого представника кандидата. Копія рішення
видається уповноваженому представнику кандидата або надсилається
на адресу кандидата на пост Президента України.
9. Посвідчення уповноваженого представника кандидата на пост
Президента України, повноваження якого припинено до закінчення
виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої
комісії.
10. Уповноважений представник кандидата на пост Президента
України у Центральній виборчій комісії має право:
1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої
комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами
Президента України, та брати участь у їх обговоренні з правом
дорадчого голосу;
2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної
виборчої комісії, її рішеннями, документами і матеріалами, на
підставі яких ці рішення приймалися, отримувати копії цих рішень;
3) знайомитися невідкладно з протоколами, телефонограмами та
іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної
виборчої комісії від окружних виборчих комісій, про підсумки
голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а
також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів на виборчій дільниці;
4) на інші права, передбачені цим Законом.
Стаття 67. Довірені особи кандидата на пост Президента
України
1. Кандидат на пост Президента України може мати не більше
п'яти довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі
та по одній довіреній особі у кожному територіальному окрузі.
Довірена особа кандидата повинна відповідати вимогам, зазначеним у
частині другій статті 66 цього Закону.
2. Довірені особи кандидата ведуть агітацію за обрання його
Президентом України, сприяють кандидату на пост Президента України
у проведенні виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у
відносинах з виборчими комісіями, іншими державними органами та
органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації,
об'єднаннями громадян, виборцями.
3. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата за підписом
кандидата на пост Президента України, засвідченим у встановленому
законом порядку, подається до Центральної виборчої комісії у
будь-який час після реєстрації кандидата. У заяві про реєстрацію
довірених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної
довіреної особи, відповідний виборчий округ, громадянство
довіреної особи, день, місяць і рік народження, місце роботи,
займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До
заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси
кандидата на пост Президента України у відповідному виборчому
окрузі. Підписи зазначених осіб засвідчуються у встановленому
законом порядку.
4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після
надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті,
реєструє довірених осіб кандидата на пост Президента України та
видає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента
України їх посвідчення за формою, встановленою Центральною
виборчою комісією.
5. Довірена особа кандидата з дня її реєстрації Центральною
виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення
виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або
службових обов'язків без збереження заробітної плати за
погодженням із власником підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом.
6. У разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента
України повноваження довірених осіб кандидата вважаються
припиненими з дня прийняття рішення про скасування реєстрації
кандидата.
7. Довірена особа кандидата має право у будь-який час до дня
виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про
складення своїх повноважень.
8. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня
виборів може прийняти рішення про відкликання довіреної особи та
про внесення іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява
разом з письмовою згодою внесеної кандидатури подається до
Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому у частині
третій цієї статті.
9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої
або восьмої цієї статті, не пізніше третього дня після її
надходження, а поданої напередодні і в день виборів, - невідкладно
Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування
реєстрації довіреної особи кандидата. Копія рішення видається
уповноваженому представнику кандидата або надсилається на його
адресу.
10. Посвідчення довіреної особи кандидата, повноваження якої
припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до
Центральної виборчої комісії.
Стаття 68. Офіційні спостерігачі
1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні
спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій
(блоків), які висунули кандидатів. Офіційні спостерігачі від
іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести
спостереження за ходом виборчого процесу.
2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх
реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому
цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною
виборчою комісією результатів виборів Президента України.
3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного
спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі
встановлення фактів грубого або систематичного порушення ним
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України. Про
припинення повноважень офіційного спостерігача приймається
мотивоване рішення.
Стаття 69. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост
Президента України, партій (блоків), які висунули
кандидата
1. Офіційним спостерігачем від кандидата на пост Президента
України, від партії (блоку), яка висунула кандидата,
зареєстрованого Центральною виборчою комісією, може бути
громадянин України, який має право голосу і не є членом виборчої
комісії. Не може бути офіційним спостерігачем член виборчої
комісії, посадова або службова особа органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець
рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, Служби
безпеки України, особа рядового і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби України та особа, яка проходить
альтернативну (невійськову) службу. { Частина перша статті 69 із змінами, внесеними згідно з Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
2. Офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента
України реєструється окружною виборчою комісією за поданням
довіреної особи кандидата у відповідному територіальному окрузі за
підписом цієї довіреної особи.
3. Офіційний спостерігач від партії (блоку), яка висунула
кандидата на пост Президента України, реєструється окружною
виборчою комісією за поданням відповідно республіканської в
Автономній Республіці Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської організації партії (організацій партій,
що входять до блоку), яка висунула кандидата, за умови, що ці
організації зареєстровані у встановленому законом порядку, за
підписом керівника відповідної організації партії (організацій
партій, що входять до блоку), засвідченим печаткою цієї
організації партії (печатками відповідних організацій партій, що
входять до блоку).
4. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів
зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство,
адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються
заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від
відповідного кандидата, відповідної партії (блоку).
5. Подання про реєстрацію спостерігача від кандидата на пост
Президента України, партії (блоку), яка висунула кандидата,
зазначене у частинах третій та четвертій цієї статті, вноситься до
відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів
до дня виборів.
6. Відповідна окружна виборча комісія не пізніш як наступного
дня після внесення подання видає офіційним спостерігачам
посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
7. Офіційний спостерігач має право:
1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування,
спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому
числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не
заважаючи членам комісії фізично;
2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам
дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців
за межами приміщення для голосування та при проведенні такого
голосування;
4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на
засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного
територіального виборчого округу з урахуванням положень,
встановлених частиною дев'ятою статті 28 цього Закону, в тому
числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці,
встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому
окрузі;
5) звертатися до відповідної виборчої комісії із скаргою щодо
порушень цього Закону в разі їх виявлення;
6) складати акти про виявлені порушення цього Закону, що
підписуються ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують
факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по
батькові, адреси місця проживання, та подавати їх до відповідної
виборчої комісії у строки, передбачені статтею 94 цього Закону;
7) отримувати копії протоколів про передачу виборчих
бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів
голосування, а також інших документів у випадках, передбачених цим
Законом;
8) мати інші права, передбачені цим Законом.
8. Офіційний спостерігач не має права:
1) протиправно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити
дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам
виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його
прохання) виборчий бюлетень;
3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня
у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.
9. У разі грубого або систематичного порушення офіційним
спостерігачем вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія
своїм рішенням, прийнятим у порядку, передбаченому частиною
одинадцятою статті 28 цього Закону, може позбавити його права бути
присутнім на засіданні виборчої комісії.
10. Керівний орган республіканської в Автономній Республіці
Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської організації
партії (організацій партій, що входять до блоку), довірена особа
кандидата на пост Президента України від імені кандидата мають
право відкликати свого офіційного спостерігача шляхом звернення з
письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії про
припинення його повноважень і подати документи для реєстрації
іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
11. Офіційний спостерігач має право у будь-який час
звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про складення
своїх повноважень. На підставі такої заяви окружною виборчою
комісією приймається рішення, копія якого надається довіреній
особі кандидата або надсилається відповідній організації партії
(блоку).
Стаття 70. Офіційні спостерігачі від іноземних держав,
міжнародних організацій
1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних
організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції
щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не
пізніш як за сім днів до дня виборів безпосередньо або через
Міністерство закордонних справ України. { Частина перша статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніш як
за п'ять днів до дня виборів Центральною виборчою комісією.
3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам
від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за
встановленою нею формою.
4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних
організацій здійснюють свої повноваження на території України.
5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної
організації має право:
1) бути присутнім на зустрічах кандидатів на пост Президента
України, їх довірених осіб, представників партій (блоків), які
висунули кандидатів, з виборцями, на передвиборних зборах,
мітингах, засіданнях виборчих комісій;
2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
3) бути присутнім на виборчих дільницях під час голосування і
підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків
голосування окружними виборчими комісіями;
4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення
виборів Президента України та вдосконалення законодавства України
з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з
додержанням вимог законодавства України;
6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних
держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною
виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх
діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.
6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних
організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.
7. Міністерство закордонних справ України, інші органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі
комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних
держав, міжнародних організацій у здійсненні ними їх повноважень.
8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних
спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій
здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які
скерували їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.
9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних
організацій не мають права використовувати свій статус у
діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого
процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.
Розділ X
ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Стаття 71. Виборчий бюлетень
1. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в день
виборів Президента України, а також форма виборчого бюлетеня для
повторного голосування затверджуються Центральною виборчою
комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Текст
виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується
Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня
повторного голосування. { Частина перша статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.
3. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення
виборів (бюлетень для повторного голосування - дату повторного
голосування), номер територіального виборчого округу, номер
виборчої дільниці, крім спеціальних виборчих дільниць, які
утворені відповідно до частини десятої статті 20, а також
позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища,
ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який
видаватиме виборчий бюлетень.
4. До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів
вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами
зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із
зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця
проживання, місця роботи (занять), партійності кандидата, суб'єкта
висунення кандидата. Праворуч напроти відомостей про кожного
кандидата розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх
кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую
жодного кандидата на пост Президента України" і праворуч від цих
слів розташовується порожній квадрат.
5. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку
його заповнення виборцем під час голосування.
6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений
лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату
виборів (дату повторного голосування), номер територіального
виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначені місця
для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на
дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень,
прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії,
який видаватиме виборчий бюлетень.
7. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці
виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість
виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці. { Статтю 71 доповнено частиною сьомою згідно із Законом
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на
підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення
друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку
здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною
виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному
складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції
блоків), та кандидатів у Президенти України не пізніш як у день
затвердження форми виборчого бюлетеня. { Статтю 71 доповнено частиною восьмою згідно із Законом
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
Стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів
1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в
централізованому порядку виборчих бюлетенів для голосування в день
виборів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за
сім днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими
підприємствами. Виборчі бюлетені для повторного голосування
повинні бути виготовлені у тому ж порядку не пізніш як за шість
днів до дня повторного голосування. { Частина перша статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські
форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на
виготовлення виборчих бюлетенів.
3. Виборчі бюлетені Центральна виборча комісія отримує в
упаковці підприємства-виготовлювача.
4. Виборчі бюлетені для голосування у день виборів чи в день
повторного голосування відповідно друкуються на однаковому папері
за формою та текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією,
і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.
5. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному
аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.
6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що
перебуває в день виборів Президента України у плаванні під
Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі
бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу
Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою
комісією.
7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост
Президента України Центральна виборча комісія приймає рішення про
внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни вносяться до
виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з
використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого
бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого
бюлетеня.
8. Виборчий бюлетень, до якого не внесені зміни, передбачені
у частині сьомій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий
бюлетень, до якого внесені зміни без рішення Центральної виборчої
комісії або невідповідно до такого рішення, вважається недійсним.
Стаття 73. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим
комісіям
1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від
Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про прийняття
виборчих бюлетенів окружна виборча комісія складає протокол за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол
складається в трьох примірниках і підписується всіма членами
окружної виборчої комісії та представниками Центральної виборчої
комісії, які здійснюють передачу виборчих бюлетенів, а також
кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами,
офіційними спостерігачами від кандидатів та партій (блоків), які
присутні на засіданні комісії. Перший примірник протоколу
передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається
в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в
приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону
виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії.
Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої
комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з
проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії
та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під
охороною працівника органів внутрішніх справ України.
3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня
виборів або дня повторного голосування на своєму засіданні передає
виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної
дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менш як три
члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних
кандидатів на пост Президента України.
4. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих
бюлетенів окружною виборчою комісією складається протокол за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому
зазначаються:
1) номер територіального виборчого округу;
2) номер виборчої дільниці;
3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком
виборців на день складання протоколу;
4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів
для голосування;
5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії,
які прийняли виборчі бюлетені;
6) кількість виборчих бюлетенів, які залишаються на
зберіганні в окружній виборчій комісії.
5. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям
виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках і підписується
всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії, а
також кандидатами на пост Президента України, їх довіреними
особами, офіційними спостерігачами від кандидатів та партій
(блоків), які присутні на засіданні комісії. Перший примірник
протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий -
зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно
вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального
ознайомлення. Витяг з протоколу із зазначенням відомостей, що
стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з
виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої
комісії, які отримали виборчі бюлетені.
6. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць
виборчі бюлетені передаються у порядку, встановленому Центральною
виборчою комісією.
7. Усі виборчі бюлетені із зазначеними номерами виборчих
дільниць передаються відповідним дільничним виборчим комісіям.
Виборчим комісіям дільниць, утворених відповідно до частини
десятої статті 20 цього Закону, передаються виборчі бюлетені без
зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює
кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій
дільниці на день отримання бюлетенів, з резервом, обсяг якого
встановлюється Центральною виборчою комісією.
8. Кожен член окружної виборчої комісії, кандидат на пост
Президента України, його довірена особа, офіційний спостерігач від
кандидата, партії (блоку), які були присутні при переданні
виборчих бюлетенів, мають право на їх прохання невідкладно
отримати копії зазначених у частинах першій та п'ятій цієї статті
протоколів, засвідчені головою і секретарем окружної виборчої
комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по
одній копії протоколу для кожного члена комісії та кожного
кандидата на пост Президента України.
9. Члени дільничної виборчої комісії транспортують отримані
виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у
супроводі працівника органів внутрішніх справ.
10. Приймання виборчих бюлетенів відбувається невідкладно
після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені, на засіданні
дільничної виборчої комісії. При цьому члени дільничної виборчої
комісії перераховують отримані бюлетені, проставляють у визначених
місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої
комісії. На виборчих дільницях, утворених відповідно до частини
десятої статті 20 цього Закону, у визначених місцях виборчого
бюлетеня та контрольного талона проставляється також номер
виборчої дільниці. У разі невідповідності встановленої
перерахуванням кількості бюлетенів та кількості, зазначеної у
витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання
бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках
акт про це за формою, встановленою Центральною виборчою комісією,
із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії
причини розходження. Один примірник акта передається до окружної
виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій
комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів,
отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість,
встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті
про розходження.
11. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної
виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується
стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на
засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня
голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх
справ України.
Стаття 74. Приміщення для голосування
1. Голосування проводиться у спеціально відведених та
облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для
таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих
бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. Обладнання приміщення
для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.
2. Виконавчі органи місцевого самоврядування або інші органи
(посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх
повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними
приміщеннями для голосування, які придатні для облаштування
відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених
Центральною виборчою комісією. Приміщення для голосування для
малої виборчої дільниці (з кількістю виборців до 500 осіб) повинно
мати площу не менше 50 квадратних метрів, середньої (від 500 до
1500 виборців) - не менше 75 квадратних метрів, великої (понад
1500 виборців) - не менше 90 квадратних метрів.
3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане
достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голосування. Для
малих виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна
бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для
великих - не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для
голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих
бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування,
виборчі скриньки були у полі зору членів дільничної виборчої
комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути
присутніми в приміщенні для голосування.
4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю
виборчих скриньок - великих (стаціонарних) та малих (переносних).
Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з прозорого
матеріалу, які визначаються Центральною виборчою комісією. Мала
виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих
виборчих скриньок, середня - не менше трьох великих і двох малих
скриньок, велика - не менше чотирьох великих і трьох малих
скриньок. Виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для
голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість
проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.
5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним
дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує
плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за
порушення законодавства про вибори Президента України,
інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, які
розміщуються в алфавітному порядку (в порядку розміщення
кандидатів у виборчому бюлетені).
Стаття 75. Підготовка до голосування у день виборів (день
повторного голосування)
1. Голосування проводиться у день виборів та у день
повторного голосування з 8 до 20 години. На закордонних виборчих
дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де
утворені ці дільниці.
2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія
повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його
проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць
відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону - напередодні
дня виборів.
3. Організація проведення голосування та підтримання
належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення
таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються
на дільничну виборчу комісію.
4. Дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п'ять
хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому
відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова
дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу
окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів
дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині
десятій статті 73 цього Закону, оголошує кількість виборчих
бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості
секретар комісії заносить до протоколу дільничної виборчої комісії
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано
сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на
ній дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи
внутрішніх справ та окружну виборчу комісію. Після цього члени
дільничної виборчої комісії перераховують виборчі бюлетені, про що
складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому на
засіданні дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою
комісії. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті,
вважається кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою
комісією.

{ Частину шосту статті 75 виключено на підставі Закону
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

{ Частину сьому статті 75 виключено на підставі Закону
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

{ Частину восьму статті 75 виключено на підставі Закону
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

{ Частину дев'яту статті 75 виключено на підставі Закону
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії
перед початком голосування надає для огляду членам дільничної
виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України,
їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам
засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій
дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки вона
пломбується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії,
після чого у неї опускається контрольний лист, у якому
зазначаються номер територіального округу, номер виборчої
дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови,
заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої
комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів,
які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими
особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після
вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду
наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після
опечатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї
контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих
скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається
готовою до проведення голосування. Малі (переносні) виборчі
скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для
бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх
на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього
Закону.
Стаття 76. Організація і порядок голосування
1. При проведенні голосування на виборчій дільниці член
дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по
відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем
одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього
Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю
один виборчий бюлетень для голосування. Виборець розписується за
отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному
талоні виборчого бюлетеня та у списку виборців. Член дільничної
виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує свої
прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на
виборчому бюлетені та контрольному талоні. Робити на виборчих
бюлетенях будь-які позначки забороняється.

{ Частину другу статті 76 виключено на підставі Закону
N 1616-VІ ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

3. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування
протягом часу, необхідного для голосування.
4. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні
(кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих
бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який
внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий
бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної
виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім
членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх
довірених осіб, офіційних спостерігачів.
5. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень
іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім
уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені),
заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим
способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.
6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить
позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у
квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за
якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного
кандидата або не підтримати жодного кандидата на пост Президента
України. У разі непідтримання жодного кандидата виборець робить
позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у
квадраті напроти слів: "Не підтримую жодного кандидата на пост
Президента України".
7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу
скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно
опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або
іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій
особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії,
кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб,
офіційних спостерігачів.вгору